Verhaal 19: Het gezin Eduardus Fets-Pardon

Ludovicus Eduardus Fets, de broer van onze grootmoeder Celestine, en zijn gezin

Bij het overlijden van Henricus Fets en Rosalia Stroobants in mei 1891 te Lubbeek waren van de vijf kinderen alleen Eduardus en Celestina nog in leven. De twaalfjarige Celestina werd opgevangen door haar oom Judocus Fets op het Hof ten Male in Kerkom. De twee jaar oudere Eduardus bleef misschien nog een tijd op de ouderlijke hoeve in Lubbeek wonen, maar zeker is dat niet.

Wat wisten we al van deze Ludovicus Eduardus Fets, in latere documenten ook Edward genoemd, onze oudoom?

Eduardus werd geboren te Lubbeek op 17 november 1877. Als 21-jarige trouwde hij op 25 mei 1899 te Kerkom met Maria Carolina Pardon (°Kerkom 4 maart 1877, dochter van Joannes Baptista Pardon en Rosalia Van Oversteyns, landbouwers in Kerkom). Eduardus woonde toen ook in Kerkom (op het Hof ten Male?).
Het geboorteregister van Kerkom vermeldt voor 1900 de geboorte van een zoon van dit koppel: Achille Fets.
In 1913 was Eduardus in Kerkom getuige bij het huwelijk van zijn zus Celestina. Hij was toen 35 jaar en landbouwer in Pellenberg.

Vanuit de bevolkings- en geboorteregisters van Pellenberg weet ik nu meer.

Edward en zijn vrouw werden op 5 december 1900, komende vanuit Kerkom, in Pellenberg ingeschreven. Daar kregen ze, naast hun zoontje Achille, nog zes kinderen. Hun ene dochter en zes zonen waren de nicht en de neven van ons mama.

1 Joannes Baptista Achille Fets
° Kerkom, 13 maart 1900 (akte nr. 7)

2 Maria Helena Celestina Fets
° Pellenberg, 27 november 1902 (akte nr. 32)

3 Franciscus Josephus Fets
° Pellenberg, 17 september 1904 (akte nr. 37)

4 Judocus Richardus Fets
° Pellenberg, 1 augustus 1906 (akte nr. 20)

5 Jozef Richardus Fets
° Pellenberg, 19 januari 1908 (akte nr. 3)

6 Petrus Franciscus Fets
° Pellenberg, 19 mei 1910 (akte nr. 11)

7 Prosper Fets
° Pellenberg, 25 mei 1912 (akte nr. 10)

Verschillende kinderen dragen namen van Fets-verwanten: Maria Helena Celestina (ook de naam van onze grootmoeder, die hun tante was), Judocus, Petrus Franciscus …
In de geboorteakte van dochter Celestina uit 1902 staat de vader aangeduid als dagloner, in de volgende akten vanaf 1904 als landbouwer.

Het bevolkingsregister van Pellenberg van 1891-1900 (blad 204) geeft voor het gezin Fets-Pardon als adres Lubbeekstraat; het register van 1901-1910 (blad 180) Laereveld. Het Laereveld bevindt zich aan de achterkant van het vroegere kasteel de Maurissens, dus ergens tussen het huidige ziekenhuisdomein en de Tiensesteenweg. (In het huis het dichtst gelegen bij het kasteel woont een oudere man, die de hoeve die daar stond afbrak; hij zag op het Laereveld nooit andere boerderijen staan.)

In januari 1914 (het jaar van de geboorte van ons mama) verliet het kroostrijke gezin Pellenberg en ging het wonen in Herent, Kareelveld 8. Het Kareelveld ligt tussen de Mechelse- en de Brusselsesteenweg en tussen de Leuvense ring en de E314/A2, en behoort nu tot Leuven.

En, beste familievrienden, hoe dikwijls zag ik de voorbije decennia niet, rijdende langs de Mechelsesteenweg richting Leuvense ring, de daken van die oude Fets-hoeve aan de Kareelweg, nu met nummer 26 …

 

Kopie van Fets-hoeve Kareelweg Leuven (2)Gezien vanop de drukke Mechelsesteenweg, achter het maïsveld, de daken van de oude Fets-hoeve in Herent (nu Leuven). Op de achtergrond zie je het ‘Versailles’ van de Cera/KBC.

 

In een volgend verhaal meer over deze Fets-stam, want ik had ondertussen een aangenaam contact met enkele ‘vertegenwoordigers’ ervan: wat herstelde banden, die verloren waren gegaan.

Verhaal 18: Van Kelecom en Fets in Lubbeek

De Lubbeekse Van Kelecom-hoeve en onze overgrootouders Henricus Fets-Stroobants

 

Kopie van Van Kelecom-hoeve  Lubbeek (1)

 

Lambertus Henricus Fets (zie verhaal 1 – 2) verhuisde samen met vrouw Rosalia Stroobants en dochter Maria Carolina (°7 dec 1875) in 1877 van Kerkom naar Lubbeek, waar hij op 12 juli werd ingeschreven. Daar werd ook onze grootmoeder Celestina geboren. Het adres dat de bevolkingsregisters hun toebedeelden was achtereenvolgens Sillemis 40, Heideken 26 (later 28) en Kalenberg 37; de naam voor dat stuk grond was ‘Perksilmes/Parkzielemis/Sillemis’.

Henricus Fets nam daar de boerderij over van het echtpaar Ludovicus Wera (°Kerkom, 15 januari 1834) – Petronella Wera (°Kerkom, 3 mei 1819). Ludovicus was de zoon van het herbergierskoppel P.F. Wera-Wera uit Kerkom en Petronella was de oudste dochter van onze betovergrootvader Josephus Wera en dus de zus van onze overgrootvader Guillelmus Ludovicus Wera; zij was op latere leeftijd getrouwd en kreeg in Lubbeek toch nog twee kinderen die evenwel als baby stierven: in 1861 een meisje dat kort na de geboorte stierf en in 1865 een tweede dochter die een maand oud werd. Op 20 juli 1877 meldden Ludovicus en Petronella hun terugkeer naar Kerkom.
(Uit de bevolkingsregisters valt af te leiden dat Henricus Fets en Ludovicus Wera als pachters werden voorafgegaan door P(etrus?) Ludovicus Dewael (°Bunsbeek 15-08-1832) en (voor die laatste) Lambertus Denonville (°Lubbeek 27-07-1814).

Na het vroegtijdige overlijden van Henricus Fets en zijn vrouw in mei 1891 waren van de vijf kinderen alleen zoon Eduardus en dochter Celestina (grootmoeder) nog in leven. Het bevolkingsregister van dat jaar 1891 vermeldt een inwonende dienstmeid (Veronica Vanceytvent) en -knecht (August Seymans). We weten vanuit Kerkom dat Celestina vrijwel onmiddellijk Lubbeek verliet; als twaalfjarige werd ze al op 15 juni 1891 in Kerkom ingeschreven, waar ze meer dan waarschijnlijk op het Hof ten Male ging wonen. Hoe lang haar twee jaar oudere broer nog op de ouderlijke boerderij bleef, is niet duidelijk: misschien nog tot in 1894; toen hij in 1899 trouwde, woonde hij alleszins in Kerkom.

Wel weten we dat op 28 juni 1894 Josephus Matheus Van Kelecom (°Kumtich, 13 september 1862) en zijn vrouw Maria Dominica Wera (°Roosbeek, 15 augustus 1859) zich in Lubbeek inschreven en dat zij alleszins vanaf 1901 – wellicht vroeger en misschien al vanaf 1894 – de Parkzielemishoeve bewoonden (met als adres nu Heideken 57). Josephus was een zoon van Maria Helena Fets, zus van onze overgrootvader Henricus Fets. Hij was dus de kozijn van onze grootmoeder Celestine. (zie verhaal 8 en 11)

Het echtpaar Van Kelecom-Wera kreeg vier kinderen. De jongste was Josephus Theophilis Achillis, geboren in 1902. Deze Achiel, samen met nonkel Gaston voogd van ons na het overlijden van mama, nam de hoeve van zijn ouders over. Hij verwierf er in 1949 ook de eigendom van; tot dan behoorde de hoeve aan de notarisfamilie Peeters (waarvan de laatste was André Peeters, °Leuven 25 oktober 1923 – +Brussel 28 december 1979, met kantoor op het Leuvense Hooverplein; rond 1900 zetelde er ook een notaris Peeters in Lubbeek). Wie of welke instelling bezat de hoeve in vroegere tijden?

Achiel Van Kelecom (°Lubbeek, 9 november 1902 – +Leuven, 20 januari 1989) was getrouwd met Maria Theresia (Trees) Mathildis Scheys (°Binkom, 22 maart 1901 – +Leuven, 30 september 1987). Zij kregen zes kinderen, drie meisjes en drie jongens, maar twee dochters stierven toen ze één jaar oud waren.

Zoon Edgard nam in 1974 de hoeve van vader Achiel over. Nu is het diens zoon Geert die ze uitbaat, met de hulp van zijn vader.

De Van Kelecom-hoeve heeft nu als adres Struisveldweg 1 (kleine weg die loopt tussen de Kalenberg en de Hertbosweg, langs de grens met Kerkom). De hoeve omvat geen oude gebouwen meer.


De bovenstaande gegevens komen uit de Lubbeekse bevolkingsregisters van 1856-1866 (blad 118), 1867-1880 (deel 1, blad 267 en deel 2, blad 298), 1881-1890 (blad 310), 1891-1900 (blad 162 en 319) en 1901-1910 (deel 2, blad 59).
De recente gegevens vernam ik van Lucienne, dochter van Achiel.

 

Kopie van Van Kelecom-hoeve Lubbeek (2)

Verhaal 17: Interessant om weten (aanvullende gegevens)

 De Breisemse Kruisboomweg en onze betovergrootouders Lucas Fets-Coeckelbergh(s)   

  

Kopie van Sint-Corneliuskapel Breisem

De Sint-Corneliuskapel langs de Kruisboomweg/Kerkomstraat
te Breisem-Kumtich

Lucas Fets (zie verhaal 8 – 9) woonde in Breisem (Kumtich) in de Kruisboomweg 27, nadien 24 (bevolkingsregister van 1846 en 1866). De Kruisboomweg was zowat de hoofdstraat van Breisem en liep langs de Sint-Corneliuskapel: van de huidige Roosbeekstraat over de Kerkomstraat tot en met het eerste stuk van de Billighoutstraat. De straat en het gelijknamige ‘Kruysboomveld’ werden genoemd naar een boom waarbij men een kruis had geplaatst.

(Later in 1880 was het adres van zoon Judocus Fets Broeckstraat 1(6 B in rood toegevoegd): ging het hier om een nieuwe woonst of had de woning een ander adres gekregen?)
Je ziet daar vandaag in Breisem langs de vroegere Kruisboomweg nog verschillende oude grotere boerderijen. Twee ervan waren eigendom van kleinkinderen van Lucas Fets (en dus neven van onze grootmoeder Celestine). In het huis op de hoek van de Kerkom- en de Roosbeekstraat woonde Theophiel Van Kelecom (+1969); deze boerderij wordt nu verbouwd. Op nummer 151 van de Kerkomstraat (het eerste huis links komende van Kerkom), een grote gesloten hoeve, woonde Emiel Van Kelecom (+1947). Volgens Lucienne Van Kelecom is dat ook de woning geweest van zijn ouders, Petrus Patricius Van Kelecom en Maria Helena Fets (dochter van Lucas en oudere zus van onze overgrootvader Henricus). Deze boerderij had in 1866 als adres Kruisboomweg 14, in 1880 nummer 8. De boerderij van vader Lucas Fets stond dus waarschijnlijk wat verderop in de straat, wellicht in het eerste deel van de huidige Billighoutstraat of nog wat verder in het ‘Broek’, in de buurt van de Merckx-hoeve.

 

Kopie van Hoeve Emiel Van Kelecom (voorheen Van Kelecom-Fets) Breisem (1)

Kopie van Hoeve Emiel Van Kelecom Breisem (2)
Breisem (Kumtich), Kerkomstraat 151: de Van Kelecom-hoeve waar ooit ook Petrus Patricius Van Kelecom
en Maria Helena Fets woonden.
 

 

⇒  Het (vroegere) huis Kemels-Van Kelecom in het Kerkstraatje in Kerkom    

In Kerkom belde ik aan bij het huis aan de Kerkstraat 7. Het is het laatste huis links als je van de meisjesschool komt. Daar woonde vroeger Philomena Van Kelecom, getrouwd met Felix Kemels (zie verhaal 11). Wilfried Vleminckx (° 1941) deed open. Hij vertelde me dat hij ons goed heeft gekend: “al die kinderen van Fets met dat zwarte haar”. Zijn ouders, afkomstig van de Boskant, zijn in dat huis van “Philomène” ingetrokken in 1947 (toen Philomena in oktober 1948 stierf was het adres van het sterfhuis ‘Bosveld’ – of veranderde de straat ondertussen van naam?). Hij wist af van het drama dat zich daar afspeelde met het kindje Maria Philomena Sodonia Van Kelecom. Het driejarige kindje verdronk (21 juli 1916) er in de waterput die zich achter het huis bevond. De waterput aan de voorkant van het huis werd pas door de familie Vleminckx geboord.

 

Kopie van Kerkom, Kerkstraat 7

Kerkom, Kerkstraat 7: het renteniershuis van het oud-molenaarskoppel Kemels-Van Kelecom

Verhaal 16: De familie Fets in Kerkom buiten het Hof ten Male

Betovergrootvader Lucas Fets en zijn broer Petrus Franciscus, overgrootvader Lambertus Henricus en zijn broer Judocus (samen met andere zussen en broers) zijn ons nu bekend, onder meer van het Hof ten Male. Welke familiegenoten van hen woonden in de 19de eeuw ook in het kleine Kerkom?

Overgrootvader Lucas verhuisde pas op latere leeftijd, eind 1856, met een deel van zijn gezin naar Kerkom. Anderen waren hem in die migratie van Breisem-Kumtich naar Kerkom voorafgegaan: zijn jongere broer Petrus Franciscus, die in 1808 in Kerkom trouwde en er in 1816 al meier was (zie verhaal 5 van 11-05-2006), maar ook zijn oudere broers Joannes Martinus Mattheus, Hieronymus Wilhelmus en zijn zus Anna Maria (zie verhaal 6 van 13-06-2006). Dat betekent dat alle kinderen van onze oudouders Fets-Swinnen (= generatie VI) hun volwassen leven (grotendeels) in Kerkom doorbrachten. Hun oudste kind, Petronella, overleed te Kumtich op 19-jarige leeftijd. Hieronder vind je de gegevens over de verwante Fets-gezinnen in Kerkom die buiten het Hof ten Male leefden.

 

_____________________________________

JOANNES MARTINUS MATTHEUS FETS

° Kumtich, 20 januari 1776 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
+ Kerkom, 9 juli 1861 (akte nr. 4: Joannes Mattheus Fets, landbouwer, 85 j. 5 m. 25 d., ° Kumtich, weduwnaar Angelina Geens, zoon van Mattheus Fets en Anna – sic – Swinnen, landbouwers te Kumtich)
x 3 mei 1810 met Angelina Geens (°Kerkom 28 april 1780 – +Kerkom 29 januari 1854, akte nr. 3: 73 jaar, landbouwster, echtgenote van de 78-jarige Joannes Matheus Fets, dochter van Lucas Geens en Elisabeth Chapelle)


Vijf kinderen Fets-Geens:           
(= neven/nichten van onze overgrootvader Lambertus Henricus)

1  Jeanne Fets
° 1810
+ Kerkom, 9 mei 1814 (akte op blad 2v.); 4 jaar oud

2  Matthieu Joseph Fets
° Kerkom, 24 november 1812 (internet)
+ Kerkom, 30 januari 1814 (akte op blad 1r.); 14 maanden oud; aangegeven door Pieter Motti, smid wonend in Lubbeek (zie verder)

3  Joanna Fets
° Kerkom, 24 januari 1816 (akte op blad 1r.)
+ Kerkom, 2 oktober 1833 (akte op blad 4r.)

4  Maria Barbara Fets
° Kerkom, 31 maart 1818 (akte op blad 2v.); vader kon niet schrijven
+ Kerkom, 31 mei 1899 (akte nr. 14, doodsprentje)
x Kerkom, 11 januari 1860 (akte nr. 1), als landbouwster, met Henricus Antonius Stroobants (°Kerkom 22 december 1827, landbouwer in Kerkom, oudste kind van het gezin Stroobants-Vangramberen en dus broer van onze overgrootmoeder Rosalia Fets-Stroobants)
Kind: Petrus Franciscus Stroobants, °Kerkom 20 juni 1861 (akte nr. 4)  –  +Kerkom 5 juni 1874 (akte nr. 8), 12 jaar

5  Jean Matthieu Fets
° Kerkom, 26 maart 1821 (akte nr. 3 op blad 1v.); vader ‘cabarettier’
+ Kerkom, 10 maart 1825 (akte nr. 10); 4 jaar, vader ‘Jane Matthys’: 52 jaar, tapper, woonhuis aan de kerk

 

______________________________

HIERONYMUS WILHELMUS FETS

° Kumtich, 1 augustus 1780 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
(In latere akten: Hieronimus)
+ Kerkom, 24 maart 1863 (akte nr. 5)
x Kerkom, 21 augustus 1824 (akte nr. 3), als 44-jarige landbouwer wonende te Kumtich, met Maria Elizabeth Van Welde (24 jaar, landbouwster, geboren en wonende te Kerkom, dochter van Jacobus Van Welde, landbouwer, en Maria Vander Waeren). Zij verklaren dat ze een kind hebben, ingeschreven te Kerkom op 3 augustus 1824, Joanna Fets, dat ze erkennen als hun dochter.
Maria Elisabeth ‘Vanwelde’ stierf te Kerkom op 72-jarige leeftijd op 6 maart 1873 (akte nr. 3).

Toevoeging van 18-11-2013: Hieronimus Fets was landbouwer op de Opstalhoeve in de huidige Bijvoordestraat in Kerkom waar hij zijn schoonvader Jacobus Van Welde opvolgde. Zijn taak werd later voortgezet door zijn schoonzoon Ludovicus Engelbertus Vranckx die getrouwd was met Maria Barbara Fets (zie hieronder kind nr. 6). Nadien was het de beurt aan diens zoon Engelbertus. Voor foto’s van deze hoeve zie E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 180-181.

Evenmin als zijn oudere broer Joannes kon Hieronimus schrijven!

Acht kinderen Fets-Van Welde:

1  Joanna Fets
° Kerkom, 2 augustus 1824 (akte nr. 13), natuurlijke dochter van Hieronimus Fets (44 jaar, landbouwer, woonachtig te Kumtich) en Maria Elisabeth Van Welde (24 jaar, woonachtig te Kerkom), geboren in het huis van vader Jacobus Van Welde in Bijvoorde; gewettigd door huwelijksakte van 21 augustus 1824
+ Kerkom, 2 oktober 1908, ongehuwd (akte nr. 15)
Zij woonde in 1900/1901 samen met haar broer Philippus Julianus in Bijvoorde, Tummeken 27 (bevolkingsregister blad 114).

2  Lucas Fets
° Kerkom, 7 januari 1827 (akte nr. 1)
+ Korbeek-Lo, 31 oktober 1863, ongehuwd, wonende te Kerkom (akte nr. 12)

3  Petrus Fets
° Kerkom, 21 oktober 1829 (akte nr. 14)
+ Kerkom, 6 december 1832 (akte op blad 2v.)

4  Franciscus Augustinus Fets
° Kerkom, 28 augustus 1832 (akte op blad 2v.)
+ Kerkom, 3 maart 1836 (akte op blad 1r.)

5  Anna Maria Fets
° Kerkom, 29 juli 1835 (akte op blad 2r.)
+ Kerkom, 12 september 1899 (akte nr. 17)
x Kerkom, 8 april 1869 (akte nr. 3), als landbouwster in Kerkom, met Joannes Carolus Adams (landbouwer in Binkom, °Binkom 26 november 1828, zoon van Ludovicus Adams en Maria Barbara Swinnen, +Kerkom, 18 januari 1904 – akte nr. 1)

Vijf kinderen Adams-Fets:

1  Maria Euphrasia Mathildis Adams
° Kerkom, 13 maart 1870 (akte nr. 8)
2  Maria Cordelia Adams
° Kerkom, 20 oktober 1871 (akte nr. 18)
x Kerkom, 22 augustus 1908 (akte nr. 6), als landbouwster in Kerkom, met Petrus Alphonsus Lebrasseur (landbouwer in Glabbeek-Zuurbemde, °Glabbeek-Zuurbemde 12 januari 1871)
3  Maria Joanna Adams
° Kerkom, 3 mei 1873 (akte nr. 10)
4  Felix Adams
° Kerkom, 29 augustus 1875 (akte nr. 20)
+ Kerkom, 8 september 1908 (akte nr. 14); landbouwer, ongehuwd
5  Ludovicus Engelbertus Adams
° Kerkom, 9 december 1877 (akte nr. 34)
+ Kerkom, 21 juni 1901 (akte nr. 12); landbouwer, ongehuwd

In 1900-1901 woonde weduwnaar Joannes Karel Adams in de Boschkouter, Binckomstraet 8, samen met zijn kinderen Maria Cordelia (Cordula), Maria Joanna, Felix en Louis Engelbert, en zijn kleindochter Maria Euphrasia Mathildis Adams (natuurlijke dochter van Maria Joanna, °Kerkom 23 september 1898 – akte nr. 14). Toen Maria Cordelia trouwde trok haar man Petrus Alphonsus Lebrasseur bij hen in. (bevolkingsregister blad 8)

6  Maria Barbara Fets
° Kerkom, 16 augustus 1838 (akte op blad 3r.)
+ Kerkom, 6 april 1911 (akte nr. 5)
x Kerkom, 15 juli 1875 (akte nr. 6), als landbouwster, met Ludovicus Engelbertus Vranckx (landbouwer in Kumtich, °Breisem-Kumtich 18 november 1844, +Kerkom 20 oktober 1911 – akte nr. 13: landbouwer in Kerkom, zoon van Ludovicus Josephus Vranckx en Maria Elisabeth Vlieracker, wijlen landbouwers in Breisem; aangegeven door zonen Felix, 29 jaar, landbouwer in Glabbeek en Engelbertus, 26 jaar, landbouwer in Kerkom)

Zes kinderen Vranckx-Fets:

1  Josephus Vranckx
° Kerkom, 3 mei 1876 (akte nr. 10)
2  Maria Amandina Vranckx
° Kerkom, 10 september 1877 (akte nr. 21)
3  Octavia Leonora Vranckx
° Kerkom, 8 maart 1879 (akte nr. 5)
4  Anna Maria Ludovica Vranckx
° Kerkom, 2 oktober 1880 (akte nr. 20)
+ Kerkom, 2 december 1880 (akte nr. 8)
5  Felix Vranckx
° Kerkom, 13 februari 1882 (akte nr. 5)
6  Engelbertus Vranckx
° Kerkom, 27 februari 1885 (akte nr. 8)
Was in 1908 landbouwer in Kerkom (huwelijksakte Cordelia Adams).

In 1900-1901 woonde het echtpaar Vranckx-Fets met hun kinderen Joseph (landbouwer), Felix (landbouwerswerkman; verhuist op 28 juli 1907 naar Glabbeek), Engelbertus (landbouwerswerkman) en Amandine (dienstmeid; verhuist op 17 mei 1902 naar Beauvechain) in ‘Bevoorde’ (Bijvoorde), nr. 30 (bevolkingsregister blad 117). Dit adres betreft de Opstalhoeve in de huidige Bijvoordestraat.

7  Philippus Julianus Fets
° Kerkom, 27 mei 1841 (akte nr. 13)
+ Vissenaken, 12 mei 1912 (akte nr. 5 van Kerkom); landbouwer in Kerkom
In 1900/1901 woonde Philippus Julianus samen met zijn zuster Joanna in Bijvoorde, Tummeken 27 (bevolkingsregister blad 114).
(Deze Philippus Julianus Fets zou rond 1900 schepen van Kerkom geweest zijn onder het burgemeesterschap van G.L. Wera: verder te onderzoeken!)

8  Maria Helena Fets
° Kerkom, 27 augustus 1844 (akte nr. 12); vader 63 jaar
+ Kerkom, 17 januari 1847 (akte nr. 1); vader “woudwachter”

 

__________________

ANNA MARIA FETS

° Kumtich, 27 augustus 1778 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
+ Kerkom, 8 februari 1838 (akte op blad 1r.); man Petrus Motti, 60 jaar, smid; haar broer Lucas Fets, 52 jaar, landbouwer, wonende te “Bryssem onder Cumptich”, deed mee de aangifte.
x Kumtich, 21 februari 1811, met Petrus Motti, ° Goetsenhoven 28 februari 1778, smid (akte op blad 1r.; moeder Joanna Swinnen, 64 jaar, ° Kerkom, tekende met “Joanna Swinnen”.)
Petrus Mottie (sic) stierf op 10 december 1864 te Kerkom (akte nr. 25: landbouwer, 85 j. 9 m. 10 d., ° Goidsenhoven, zoon van Farnciscus Mottie en Anna Maria Kinnaer, landbouwers in Goidsenhoven)
Volgens een overlijdensakte hierboven woonde het koppel in januari 1814 in Lubbeek; later was het Kerkom. Toevoeging van 18-11-3013: Smid Motti zou circa 1850 gewerkt hebben in het rechterdeel van de hoeve Swinnen in de huidige Bijvoordestraat (zie E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 179 en 182.) Het is de hoeve die in de jaren 1770 al bewoond werd door mijn voorvader Jan Swinnen (zo aangeduid op de Ferrariskaart).

Drie kinderen Mottie-Fets:

1  Marie Louise (Ludovica) Mottie
° Lubbeek, 28 december 1811 (akte blad 28v.); vader hoefsmid
+ Kerkom, 26 oktober 1826 (akte nr. 11); 15 jaar, vader Pieter 49 jaar, wonend in Bijvoorde

Pierre François (Petrus Franciscus) Mottie
° Lubbeek, 25 maart 1814 (akte p. 7)
x Kerkom, 28 januari 1863 (akte nr. 3), als landbouwer in Kerkom, met Maria Philippina Kenis (dienstmeid, wonende in Kerkom, °Binkom 10 mei 1831, dochter van Henricus Kenis +Binkom 6 maart 1841 en van Barbara Maria Bosmans, landbouwster in Binkom)
+Kerkom, 20 december 1891, landbouwer, 77 j. 8 m. 26 d., man van M.P. Kenis (akte nr. 12).
Maria Philippina Kenis overleed te Kerkom op 1 april 1900, 68 j. 10 m. 21 d. (akte nr. 10).

Toevoeging van 18-11-2013: Petrus Franciscus Mottie bouwde wellicht de hoeve Mottie gelegen in de huidige Bijvoorderstraat in Kerkom. Bron (met foto’s): E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 178-179.

Vier kinderen Mottie-Kenis (vanaf de derde geboorteakte wordt de vader als “Mottie” aangeduid en ondertekent hij op die wijze):

1  Maria Ludovica Mottie
° Kerkom, 3 april 1863 (akte nr. 5); vader 49 jaar, moeder 32
x Kerkom, 16 januari 1884 (akte nr. 1), als landbouwster in Kerkom, met Ludovicus Wera (landbouwer in Binkom,°Binkom 24 mei 1860, zoon van Joannes Josephus Wera +Binkom 25 december 1876 en Maria Catharina Frederickx +Binkom 6 februari 1879).
In het bevolkingsregister 1891-1900 van Binkom (folio 8, adres: Plaats, Steenweg 12) staan voor het gezin Wera-Mottie vijf kinderen vermeld: Maria Cecilia Wera (°Binkom 1884), Jacobus Vitalis Wera (°Binkom 1886), Felix Wera (°Binkom 27 januari 1891; +1891), Peer Francis Wera (°Binkom 10 december 1893) en Maria Sybilla Clementina Wera (°Binkom 31 december 1896).

2  Joanna Thecla Mottie
° Kerkom, 1 augustus 1865 (akte nr. 13)
x Kerkom, 26 september 1885 (akte nr. 6), als landbouwster in Kerkom, met Joannes Josephus Empsen (landbouwer in Binkom, °Binkom 23 januari 1859, zoon van Ludovicus Empsen +Binkom 27 augustus 1869 en Maria Theresia Wera +Binkom 11 augustus 1884)

In het bevolkingsregister 1891-1900 van Binkom (folio 31, adres: Groenendriesstraat 7) staan voor het gezin Empsen-Mottie, naast een dientbode en –meid, zeven kinderen vermeld: Maria Leonia Emma Empsen (°Binkom 1887), Peer Francis Empsen (°Binkom 1888), Petrus Eduardus Empsen (°Binkom 10 oktober 1891), Edmondus Engelbertus Empsen (°Binkom 27 februari 1894), Maria Carolina Empsen (° Binkom 11 oktober 1895), Maria Theresia Empsen (°Binkom 17 oktober 1898) en Maria Emma Margaretha Empsen (°Binkom 31 maart 1902).

3  Engelbertus Mottie
° Kerkom, 1 februari 1868 (akte nr. 3)
+ 1953
x Kerkom, 30 oktober 1895 (akte nr. 4), als landbouwer in Kerkom, met Maria Theresia Stroobants (landbouwster in Kerkom, °Goidsenhoven 8 juli 1872, dochter van Victor Stroobants en Cordelia Vangramberen). Uit dat huwelijk stamt Josephus Theophilus Mottie, °Kerkom 4 juni 1896 (akte nr. 11); vader 18 jaar, moeder 24.

In 1900/1901 woonde het echtpaar Mottie-Stroobants (landbouwers) samen met hun zoon in ‘Bevoorde’, Bevoorde 33. Ook Carolina Mottie, (zie hieronder) de zus van Engelbertus, (landbouwster) woonde bij hen in, maar op 11 december 1901 verhuisde ze naar “St.-Gilles”. (bevolkingsregister blad 120)
Engelbertus Mottie was burgemeester van Kerkom van 1921 tot 1941 en van 1944 tot 1946.

4  Carolina Mottie
° Kerkom, 6 september 1875 (akte nr. 21)

Hieronymus Motti

° Kerkom, 1 janauari 1818 (akte op blad 1r.); vader was toen 41 jaar, paardensmid, tekende als “Pieter Motti”.
x Kerkom, 22 juni 1865 (akte nr. 4), als landbouwer in Kerkom, met Maria Rosina Vanwelde (landbouwster in Kerkom, °Binkom 17 augustus 1826, dochter van Jacobus Vanwelde, landbouwer in Kerkom, en van Maria Theresia Thys +Kerkom 9 april 1857)
+ Kerkom, 15 december 1897 (akte nr. 16, “Mottie”), man van Maria Rosina Vanwelde (°Binkom 17 augustus 1826 )

Weduwe Maria Rosina Vanwelde woonde in 1900/1901 als alleenstaande in Malendries, Dries 19 (bevolkingsregister blad 147). Zij overleed te Kerkom op 18 januari 1917 (akte nr. 1).

Anna Maria Fets had ook een natuurlijke dochter: Joanna Catharina Fets, °Kumtich 7 december 1802 (= 16 fremaire jaar 11).
Deze Joanna (landbouwster, 37 jaar, wonende in Kerkom) trouwde op 19 februari 1840 – akte op blad 2v. – met Joannes Baptista Vanparys (landbouwer, 36 jaar, wonende in Kerkom, °Kerkom 19 oktober 1803, zoon van Petrus Vanparys +Kerkom 18 augustus 1822 en Maria Catharina Roelants, landbouwster in Kerkom). J.B. Vanparys stierf te Kerkom op 18 januari 1881, 77 j. 10 m. oud (akte nr. 1).
Joanna Fets overleed op 62-jarige leeftijd te Kerkom op 21 augustus 1865 (akte nr. 18), als huisvrouw van de 62-jarige Joannes Vanparys. Zij had blijkbaar geen kinderen.

 

Tot slot

Vele Fetsen stierven voortijdig, zoals ook in andere gezinnen gebeurde.
Van de negen kinderen van betovergrootvader Lucas Fets stierven er vier als kind of als jongvolwassene. Twee trouwden en kregen kinderen: Maria Helena met Patricius Van Kelecom en uiteraard onze overgrootvader Lambertus Henricus.
De enige zoon van Petrus Franciscus Fets, de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male, stierf als “student”.
Van de vijf kinderen van Joannes Martinus Mattheus Fets bereikte alleen Maria Barbara de volwassen leeftijd. Zij trouwde op 41-jarige leeftijd met een Stroobants. Hun enige kind stierf toen het pas 12 jaar was.
Van de acht kinderen van Hieronymus Wilhelmus Fets bereikten er vijf de volwassen leeftijd. Drie van hen, de mannen, bleven ongehuwd. Twee dochters trouwden: Anna Maria met een Adams, Maria Barbara met een Vranckx. Zij woonden in Kerkom en hadden respectievelijk vijf en zes kinderen, waarvan er tien (!) de kinder- en jongerentijd overleefden. We zaten toen in het laatste kwart van de 19de eeuw, toen de tijd van de echt grote gezinnen, waarvan de grote meerderheid van de kinderen in leven bleef, algemeen aanbrak.
Van Anna Maria Fets, die met Petrus Motti trouwde, vond ik drie kinderen terug. De twee jongens, Petrus Franciscus en Hieronymus, werden volwassen en trouwden. Zij woonden blijkbaar beiden in Kerkom; enkel van de oudste zijn er nakomelingen bekend. De natuurlijke dochter van Anna Maria, die ze lang voor haar huwelijk kreeg, Joanna Fets, trouwde met een Vanparys. Zij hadden geen kinderen.

Verhaal 15: De Coeckelberghs van Wever

In het vorige bericht keken we naar het Kerkomse gezin Stroobants-Vangramberen waarin overgrootmoeder Rosalia Fets-Stroobants geboren werd.

Nu gaan we een generatie verder in het verleden en staan we stil bij het gezin waarin betovergrootmoeder Hermelindis Maria Barbara Coe(c)kelbergh(s), de vrouw van Lucas Fets, opgroeide. Zij was in Wever de jongste van twaalf in het gezin Coeckelberghs-Michiels. (Wever fusioneerde later, op 1 september 1825, met Attenrode; sinds 1 januari 1977 behoort Wever tot de fusiegemeente Glabbeek.)

 

Gezin van   (oudouders = generatie VI)

Joannes Franciscus Coeckelberghs
° Wever, gedoopt 8 mei 1771
(peter: Joannes Costermans; meter: Maria Gertrudis Coeckelberghs)
zoon van Joannes Coeckelberghs (van Wever) en Theresia Van Parijs (afk. van Vissenaken Sint-Martinus): zie hieronder

en Gertrudis Michiels
° Vissenaken Sint-Martinus

x Vissenaken Sint-Martinus, 15 februari 1791

Kinderen:

1 Maria Theresia Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 20 april 1791

2 Maria Carolina Coeckelberghs
geb./ged.:  Wever, 19 maart 1792

3 Lambertus Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 5 mei 1793
+ Wever, 2 juni 1838 (44 j., echtg. van Maria Elisabeth Falen)

4 Anna Maria Gertrudis Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 18 juli 1794
+ Wever, 15 september 1832 (weduwe van Henricus Grootjans, echtg. van Philippus Van Nerum)

5 Joannes Josephus Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 7 september 1795

6 Petrus Franciscus Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 24 oktober 1796

7 Maria Catharina Coeckelberghs
geb./ged.: Wever, 22 oktober 1797
(peter: Joannes Willems, kanunnik van het Rode Klooster)

8 Joannes Matheus Kockelberghs
° Wever, 26 november 1798

9 Joanna Cockelbergh
° Wever, 6 maart 1800
(gehuwd met Petrus Caluwaerts)

10 Ludovicus Josephus Cockelbergh
° Wever, 1 juni 1801
(peter: Ludovicus Josephus Waha De Baro; meter: Josephina Carolina De Eijnatten)
+ Wever, 15 april 1828 (26 j., geen echtgenoot vermeld)

11 Henricus Coeckelbergh
° Wever, 1 november 1802 (“benaderende datum”)

12 HERMELINDIS MARIA BARBARA COECKELBERGH  (betovergrootmoeder)
° Wever, 25 oktober 1804
(peter Lamb. Arn. Coeckelbergh uit Glabbeek, pastoor in Bekkerzeel; meter: Hermelindis Vollen uit Vissenaken Sint-Pieters)
+ Kerkom, 4 juli 1870
x LUCAS FETS (° Kumtich 5 mei 1785 – + Kerkom 17 juli 1864)
(in de latere akten van Kumtich en Kerkom luidt haar naam ‘Coeckelberghs’)

 

Ook vader Coeckelberghs groeide in Wever op.

Gezin van   (oudgrootouders = generatie VII)

Joannes Coeckelberghs
° Wever

en Maria Theresia Van Parijs
° Vissenaken Sint-Martinus

Kinderen:

1 Lambertus Koeckelbergh
ged.: Wever, 11 mei 1755
+ Vissenaken, 15 december 1827

2 Joanna Elisabeth Koeckelbergh
ged.: Wever, 6 augustus 1756
x Vissenaken Sint-Pieter, 28 december 1803

3 Joannes Franciscus Koeckelbergh
ged.: Wever, 31 januari 1758
+ Wever, 12 januari 1759

4 Maria Catharina Kockelbergh
ged.: Wever, 6 juni 1760
+ Vissenaken, 3 augustus 1845, als weduwe

5 Anna Barbara Koeckelbergh
ged.: Wever, 2 oktober 1761
x Wever, 1791, met Nicolaus Vandeneede

(Cockelbergh N.N., doodgeboren 6 mei 1763, “gedoopt tijdens baren”, alleen vermeld in overlijdensregister)

6 Maria Theresia Koeckelberghs
ged.: Wever, 12 november 1764
+ Wever, 11 maart 1769 (geen echtgenoot vermeld)

(Cockelbergs N.N., doodgeboren 23 juli 1766, alleen vermeld in overlijdensregister)

7 Coeckelberghs N.N. (doodgeboren meisje; in doop- en overlijdensregister vermeld)
ged.: Wever, 12 maart 1768

8 JOANNES FRANCISCUS COECKELBERGHS
ged.: Wever, 8 mei 1771
(peter: Joannes Costermans; meter: Maria Gertrudis Coeckelbergs)
x Vissenaken Sint-Martinus, 15 februari 1791, met GERTRUDIS MICHIELS (°Vissenaken Sint-Martinus)

9 Hermilina Coukelbergh
ged.: Wever, 6 maart 1773
(werd begijn te Tienen op 26 november 1793)

10 Remis Josephus Coeckelberghs (tweeling)
geb./ged.: Wever, 12 mei 1775
+ Wever, 12 april 1776

11 Germanus Hieronijmius Coeckelberghs (tweeling, volgens index in andere volgorde)
geb./ged.: Wever, 12 mei 1775
+ Wever, 7 maart 1777

 

!!!  (Op 17-08-1787 overlijdt in Wever een Joannes Coeckelberghs
Ook op 1-11-1809 overlijdt een Joannes Coeckelberghs van Wever.)  !!!

 

Deze gegevens over de Coeckelberghs van Wever zijn gebaseerd op de “Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Wever 1618-1900” en op de door het Rijksarchief uitgegeven indices van de parochieregisters van Wever (Stedelijk Archief Tienen). Nader onderzoek volgt.
Later, in 2018-2019, verrichte ik meer onderzoek over de Coeckelberghs en verwanten (van Wever en naburige gemeenten). Voor de resultaten daarvan verwijs ik naar mijn bladzijden op de Geneanet-site: https://gw.geneanet.org/julens_wlang=nl&pz=jan+arthur+albert+maria&nz=ulens&p=hermelindis+maria+barbara&n=coekelberghs.

Verhaal 14: Betovergrootouders Stroobants-Vangramberen

Om de Fets-geschiedenis stilaan (voorlopig) af te sluiten krijg je hieronder en in het volgende bericht nog een aantal gegevens over vrouwelijke lijnen binnen deze stam.

Onze overgrootouders waren Lambertus Henricus Fets (°Kumtich 1838 – +Lubbeek 1891) en Maria Rosalia Stroobants (°Kerkom 1842 – +Lubbeek 1891). Zij bewoonden de laatste vijftien jaar van hun leven wellicht de Lubbeekse boerderij die nadien door de familie Van Kelecom werd geëxploiteerd, en waar dus ook grootmoeder Celestine werd geboren. Henricus was het vijfde van de negen kinderen van het gezin Lucas Fets-Coeckelberghs uit Breisem. Zijn vrouw Rosalia stamde uit een groot Kerkoms landbouwersgezin, waarvan hier de gezinskaart volgt, zoals ik ze tot nu toe kon samenstellen (met enkele aanvullingen van latere datum).

 

Gezin van (betovergrootouders)

Egidius Josephus STROOBANTS (pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom; lees hierover de later berichten van 10-10-2013, 12-10-2013 en 11-12-2013)

° Bierbeek, 12 juli 1797  (bevolkingsregister Kerkom; ik vond zijn gegevens in Bierbeek nog niet terug; er woonden in de 18de eeuw wel veel Stroobantsen in Bierbeek)
+ Roosbeek, 19 december 1879

en Anna Elisabetha VANGRAMBEREN

° Roosbeek, 16 oktober 1805  (akte nr. 9 in het register door het gemeentebestuur opgemaakt als dubbel van het kerkregister, omdat de akten van de Burgerlijke Stand door brand in de Eerste Wereldoorlog verloren gingen); dochter van Andreas Vangramberen, °Kerkom, en Maria Theresia Desie, °Roosbeek
+ Kerkom, 24 juni 1875  (akte nr. 7)

x Roosbeek, 30 januari 1827  (akte nr. 2, zie hierboven); Egidius Josephus was 29 jaar en woonde in Kerkom, Anna Elisabetha was 22 jaar.

 

Kopie van 11 Handt. E.J. Stroobants 1837
Handtekening van betovergrootvader E.J. Stroobants. Als vader van een groot
gezin moest hij vaak deze handeling verrichten, zowel in goede als in slechte dagen.

 

Kinderen Stroobants-Vangramberen:

Henricus Antonius Stroobants
° Kerkom, 22 december 1827  (akte nr. 21)
+ Kerkom, 14 maart 1883  (akte nr. 4)
x Kerkom, 11 januari 1860  (akte nr. 1) met Maria Barbara Fets, °Kerkom 31 maart 1818 (akte p. 2v.) – +Kerkom 31 mei 1899 (akte nr. 14); als dochter van Joannes Matheus Fets, broer van Lucas Fets, was zij het nichtje van overgrootvader Lambertus Henricus Fets, die in 1873 zelf trouwde met de jongere zus van Henricus Antonius. Bij het huwelijk was de bruid landbouwster in Kerkom. Getuige was kozijn Henricus Fets, 22 j., landbouwer (overgrootvader).

Kind: Petrus Franciscus Stroobants
° Kerkom, 20 juni 1861; vader 33 j., landbouwer; moeder 43 j.  (akte nr. 4)
+ Kerkom, 5 juni 1874, 12 jaar  (akte nr. 8)

2  Eduardus Andreas Stroobants
° Kerkom, 9 februari 1829  (akte nr. 2)

3  Joanna Maria Stroobants
° Kerkom, 21 april 1830  (akte nr. 6)
+ Tienen, 2 augustus 1913 (doodsprentje; was weduwe, haar voornaam luidde hier: Anna-Maria)
x Kerkom, 15 januari 1863 (akte nr. 2) met Joannes Baptista Tritsmans (winkelier, wonende in Tienen, °Kumtich 30 juli 1818, zoon van Henricus Tritsmans, +Kumtich 23 januari 1857, en Maria Theresia Peeters, +Kumtich 5 maart 1845). De bruid was landbouwster in Kerkom.

4  Anna Maria Minonia Stroobants
° Kerkom, 2 mei 1833  (akte p. 2)
+ Roosbeek-Neerbutsel, 15 juli 1885
x Kerkom, 23 september 1858 (akte nr. 7) met Franciscus Josephus Wera (°Roosbeek 27 juli 1830, landbouwer in Roosbeek, zoon van Jacobus Wera, +Roosbeek 8 augustus 1832 en Maria Theresia Wera, landbouwster in Roosbeek). De bruid was landbouwster in Kerkom. Het koppel Wera-Stroobants: landbouwers in Roosbeek-Neerbutsel.

5  Philippus Stroobants
° Kerkom, 4 november 1835  (akte p. 4)
+ Kerkom, 3 februari 1837  (akte p. 1)

6  Guilelmus Stroobants
° Kerkom, 18 april 1837  (akte p. 2v.)
Was in 1858 getuige bij het huwelijk van zijn zus Anna Maria Minonia: onderwijzer, wonende in Humbeek (ten noorden van Brussel, nu een deelgemeente van Grimbergen). Was in februari 1872 getuige bij het huwelijk van zijn broer Victor: gemeentesecretaris, wonende in Essene (tussen Brussel en Aalst, nu een deelgemeente van Affligem). Was in december 1873 getuige bij het huwelijk van zijn zus Maria Rosalia (overgrootmoeder): gemeenteonderwijzer, wonende in Essene.  

7  Victor Stroobants (pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom)
° Kerkom, 8 februari 1839  (akte p. 1)
+ Kerkom, 9 maart 1893  (akte nr. 3)
x Goetsenhoven, 22 februari 1872, met Cordelia Vangramberen, °Goetsenhoven, 30 januari 1844 – +Kerkom, 20 oktober 1908  (akte nr. 17)

Kinderen Victor Stroobants-Vangramberen:
– Maria Theresia Stroobants, °Goidsenhoven 8 juli 1872  (vader Victor – 53 j., wonende in Kerkom – geeft te Kerkom de geboorte aan van een natuurlijke zoon van deze 20-jarige dochter, zonder beroep: Gustavius Stroobants, °Kerkom 30 mei 1892, akte nr. 12. Het kind sterft al op 5 juni 1893, akte nr. 8.) Maria Theresia trouwde later, op 30 oktober 1895 (akte nr. 4), met Engelbertus Mottie (landbouwer in Kerkom, °Kerkom 1 februari 1868, zoon van Petrus Franciscus Mottie en Philippina Kenis/Kenes).
– Joanna Rosalia Stroobants, °Goidsenhoven 3 maart 1875. Trouwde, als landbouwster in Kerkom, op 21 juni 1913 met Petrus Philips (landbouwer in Vertrijk, °Vertrijk 21 februari 1886). Zij kreeg op 36-jarige leeftijd een natuurlijke dochter, Maria Theresia Stroobants (°Kerkom, 11 oktober 1911, akte nr. 20), erkend door haar ouders bij hun later gesloten huwelijk.
– Theodorus Stroobants, °Kerkom 27 juni 1878  (akte nr. 9)
– Ludovicus Stroobants, °Kerkom 1 oktober 1880  (akte nr. 21). Pachter Hl. Geesthoeve/Velphoven Kerkom. Trouwde, als landbouwer in Kerkom, op 27 januari 1912 (akte nr. 2) met Anna Maria Pardon (°Kerkom 5 december 1889, dochter van Joannes Baptista Pardon en Rosalia Van Oversteyns, landbouwers in Kerkom). Kinderen: Eduardus Ludovicus Stroobants (°Kerkom 15 maart 1912, akte nr. 7; pachter Hl. Geesthoeve Kerkom) en Joannes Baptista Theophilius Stroobants (°Kerkom 7 december 1914, akte nr. 32; gemeentesecretaris van Kerkom).

In 1900-1901 woonde weduwe Cordula Van Gramberen met haar dochter Joanna Rosalia Maria en haar zonen Theodoor en Ludovicus in de Boschkouter, Dries 38 (= Hl. Geesthoeve/Velphoven). Theodoor verliet op 17 september 1909 Kerkom voor Veltem-Beissem. (bevolkingsregister blad 38)

8  Engelbertus Stroobants
° Kerkom, 3 januari 1841  (akte 1); vader geboortig van Bunsbeek, aan toegevoegd “zegge Bierbeek”
+ Kerkom, 7 februari 1841  (akte nr. 2)

9  MARIA ROSALIA STROOBANTS (overgrootmoeder)
° Kerkom, 12 november 1842, te 5 uur ’s morgens  (akte 19 van 12 nov.); vader 44 j., °Bierbeek, landbouwer
+ Lubbeek, 31 mei 1891  (akte nr. 20)
x Kerkom, 19 november 1873, met LAMBERTUS HENRICUS FETS, °Kumtich,11 mei 1838 – + Lubbeek, 19 mei 1891; haar ouders waren op de plechtigheid, voorgezeten door burgemeester G.L. Wera (mijn overgrootvader), aanwezig (akte nr. 9). Ze kregen 5 kinderen, waaronder grootmoeder Celestina Fets.

10  Joannes Franciscus Stroobants
° Kerkom, 15 april 1846  (akte nr. 7)
+ Kerkom, 8 maart 1854  (akte nr. 6)

 

Kopie van 10 - Geb. M.R. Stroobants 1842Geboorteakte van overgrootmoeder Maria Rosalia Stroobants (1842), met handtekening van haar vader E.J. Stroobants en van burgemeester Petrus Franciscus Fets (de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male)

 

Begin 1830 werd een zekere Egidius Josephus Stroobants in Kerkom tot gemeenteraadslid verkozen ter vervanging van een gestorven lid, en in oktober van dat jaar herkozen. Betreft het hier onze jonge betovergrootvader?

 

In het verhaal over het gemeentebestuur van Kerkom in het tijdschrift Velpeleven duikt ook de naam op van Egidius Josephus Stroobants, °Leuven, 23 juni 1772, x – wonende in Korbeek-Lo – te Roosbeek op 23 mei 1801 met Anna Catharina Drappier (°Bierbeek 24 april 1761 – +Roosbeek 27 januari 1840), +17 oktober 1845. Woonden deze Stroobantsen ooit in Kerkom?

 


Aanvulling met andere Stroobantsen uit Kerkom, alleen bedoeld voor de Stroobants-fans, wel met ‘harde’ gegevens rond geboorte en overlijden …


In het geboorteregister van Kerkom vind ik de geboorte terug van kinderen van

Jacobus Stroobants
° Kerkom, 1789, landbouwer in Kerkom, zoon van Joannes Baptista Stroobants (+Kerkom 14 oktober 1805) en Anna Maria Heudens (°Kerkom – +Kerkom 14 april 1849, 83 j., akte nr. 5), landbouwers in Kerkom
+ Kerkom, 8 november 1867  (akte nr. 18)

en van Maria Theresia Beullekens
° Kersbeek, 19 april 1783, landbouwster in Kerkom bij huwelijk
+ Kerkom, 31 maart 1860  (akte nr. 3)

x Kerkom, 23 augustus 1828  (akte p. 3)

Kinderen Stroobants-Beullekens:

– Anna Maria Stroobants
° Kerkom, 22 augustus 1817  (akte p. 2v.; vader 28 j., kon niet schrijven)
+ Kerkom, 20 mei 1839  (akte p. 2)
– Ludovicus Stroobants
° Kerkom, 3 januari 1820 (akte p. 1r.)
+ Kerkom, 27 juli 1854  (akte nr. 12)
– Egide Stroobants
° Kerkom, 25 november 1821  (akte nr. 19; hier kon vader ondertussen wel tekenen)
+ Kerkom, 13 maart 1825  (akte nr. 11)
– S., doodgeboren mannelijk kind, +Kerkom, 16 september 1824  (akte nr. 13)

De eerste twee kinderen werden gewettigd bij het veel later gesloten huwelijk.

Wat was de verwantschap tussen deze Jacobus Stroobants, geboren in Kerkom, en onze betovergrootvader Egidius Josephus Stroobants? De naam van het derde kind, Egide, schijnt te wijzen op verwantschap. Ook onze overgrootvader Fets stond in contact met deze familie, zoals hieronder blijkt.

Van zoon Ludovicus Stroobants (°1820) vinden we de geboorte van kinderen. Hij was landbouwer in Kerkom en trouwde er als 25-jarige op 29 januari 1845 (akte nr. 3) met Anna Maria Smets (landbouwster in Kerkom, 32 j., °Kerkom 13 november 1812, dochter van Cornelius Smets, landbouwer in Kerkom, en Maria Elisabetha Wouters, +Kerkom 7 oktober 1835).

Kinderen Stroobants-Smets:

– Carolus S.
° Kerkom, 6 december 1845  (akte nr. 19, vader 26 jaar)
+ Kerkom, 23 mei 1854  (akte nr. 8)
– Maria Eudolia S.
° Kerkom, 20 september 1848  (akte nr. 19)
+ Kerkom, 6 oktober 1855  (akte nr. 9)
– Joannes Baptista S.
° Kerkom, 15 januari 1852  (akte nr. 4)
+ Kerkom, 23 mei 1853  (akte nr. 7)
– Leonia S.,
° Kerkom, 26 juli 1854  (akte nr. 14). Veldwachter Carolus Josephus Reinquin doet aangifte van deze geboorte, die om 6 uur ’s morgens plaatsvond. De akte vermeldt dat Leonia de dochter was van Ludovicus Stroobants, die dezelfde dag om 4 uur ’s morgens op 34-jarige leeftijd overleed  (akte nr. 12), en van Anna Maria Smets, weduwe.
x Leonia, dienstmeid wonende in Tienen, trouwde te Kerkom op 29 oktober 1873 – akte nr. 6 – met Guillelmus Lamens, koster, wonende in Kerkom, °Hoegaarden 29 oktober 1835; hij was 40 jaar in 1875 bij de geboorte van een kind, waarbij ook overgrootvader Lambertus Henricus Fets tekende, dus wellicht familie.

Weduwe Anna Maria Smets (landbouwster) hertrouwde op 43-jarige leeftijd op 3 juni 1856 te Kerkom (akte nr. 2) met de 29-jarige Petrus Dewelde (dagwerker en korporaal bij het eerste regiment van de infanterie, in Kerkom wonende en er geboren op 25 september 1826).
Zij overleed te Kerkom op 3 oktober 1869  (akte nr. 20).

Verhaal 13: Interessant om weten

Aanvullende/ losse gegevens  (jan 2007)

 

Þ  Ik had het onlangs met Bert over de Stroobantsen van Kerkom. Je weet misschien nog dat overgrootvader Lambertus Henricus Fets getrouwd was met Maria Rosalia Stroobants. Wel, nu vond ik dat een nichtje van hem, de dochter van een van zijn broers, trouwde met de oudste broer van zijn toekomstige vrouw Rosalia. De Fetsen en Stroobantsen kenden elkaar dus goed.

 

Þ  Op basis van het parochiaal doopregister van Kumtich beschik ik nu over de juiste geboortegegevens van betovergrootvader Lucas Fets. Hij is geboren te Kumtich op 5 mei 1785 te 9 uur ’s avonds en werd de volgende dag gedoopt door pastoor Joannes Brasseur/Brassens.

Peter was Lucas Geens uit Vissenaken Sint-Pieter – aan wie onze voorvader dus zijn voornaam ontleende – en meter was Maria Catharina Van Welde uit Kerkom (Bijvoorde). (Met de families Geens en Van Welde hebben onze voorouders nog te doen gehad!)

Terwijl peter en meter de doopakte met hun naam ondertekenden, tekende vader Hieronimus Matthias Fets met een kruisje. Hij had dus de edele kunst van het schrijven in Glabbeek niet geleerd, ook als was zijn vader, Antonius Matthias Fets, daar meier. (De meier was de man die de heer van het dorp of de heerlijkheid vertegenwoordigde en die de schepenrechtbank voorzat.)

Lucas stierf te Kerkom op het Hof ten Male op 17 juli 1864. Hij werd 79 jaar.

  

Þ  Lucas Fets zocht zijn vrouw Hermelindis Maria Barbara Coeckelbergh(s) (°25 oktober 1804) in Wever. Zij was dus een kleine twintig jaar jonger dan hijzelf. Wever ligt niet zo ver van Kumtich, maar toch nog dichter bij Glabbeek, waarvan Lucas’ vader en de Fets-stam afkomstig waren. (Wever fusioneerde pas op het einde van de Hollandse tijd met Attenrode.) De Coeckelberghs hadden daar in Wever blijkbaar een traditie van heel grote gezinnen. Zij zochten hun vrouwen in het nabijgelegen Vissenaken.

De Kerkomse Fetsen zaten bijgevolg op de familiaal-geografische lijn Glabbeek-Wever-Vissenaken-Breisem-Kerkom. Met daarnaast de tak Glabbeek-Butsel.

 

Mede dankzij de Coeckelberghs zitten we veilig voor onze zielenzaligheid! Naast de steun van Beatrijs/Maria Ulens – familiaal dichtbij maar wellicht te veel benomen geweest door haar drukke onderwijstaak – kunnen we ook rekenen op de gebeden van Hermilina, de tante van onze betovergrootmoeder. Op 26 november 1793, twintig jaar oud, werd ze begijn in Tienen. De Weverse Coeckelberghs blijken een speciale familie te zijn geweest. Nadere opzoekingen dringen zich op.

 

 Þ  In het verhaal over onze verwantschap met de Van Kelecoms kon je lezen dat een zusje van de vader van Marc Van Kelecom vermoord werd; ze zou door een betrapte dief in een waterput zijn gegooid. In de overlijdensakte (nr. 11 van 22 juli 1916) van deze Maria Philomena Sidonia Van Kelecom staat dat ze overleed op 21 juli 1916 om 9 uur in de voormiddag in het woonhuis van haar oom Felix Kemels, rentenier, gehuwd met Philomena van Kelecom. Uit het bevolkingsregister weet ik dat dit huis was gelegen in Malendries, Dries nr. 21 (te Kerkom).

Het overlijden werd aangegeven door haar vader Franciscus, molenaar in Bijvoorde en opvolger aldaar van de genoemde Felix Kemels, en door gemeentesecretaris Arthur Wera. Ook hier tekende Arthur met zijn prachtige, ‘zelfzekere’ handtekening. Zou ook hij tijdens zijn jeugd, zoals zijn tweede oudste kleinkind, duizenden proeven hebben gemaakt om tot de volmaakte vorm ervan te komen?

 

Kopie van IMG_0330

 

 

 

 


De toverhazelaar tooide zich met zijn winterpracht.
2007, in Linden, waar een ander stuk van onze voorgeschiedenis zich afspeelde.

Verhaal 11: Onze verwantschap met de Van Kelecoms

Herwerkt op 23 januari 2013

 

Maria Helena Fets (°Kumtich 25 november 1832) was de dochter van Lucas Fets en de zus van mijn overgrootvader Lambertus Henricus. Samen met haar ouders verhuisde zij in 1856 van Breisem naar Kerkom. (Zie berichten weblog van 19/11 en 13/12/2006)
Daar trouwde ze op 24 februari 1859, voor de nog jonge burgemeester Guillelmus Ludovicus Wera, met Petrus Patricius Van Kelecom (‘VanKelecom’ geschreven in akte nr. 2).
Van Kelecom, geboren te Bunsbeek op 16 januari 1822, was toen landbouwer in Kumtich en weduwnaar van Maria Thecla Schotsmans (+Glabbeek-Zuurbemde 4 mei 1858), waarvan hij één kind, Ludovicus Everardus, had. Zijn ouders waren Ludovicus Van Kelecom, landbouwer in Bunsbeek en aanwezig op de plechtigheid, en Theresia Denis, overleden te Bunsbeek op 7 augustus 1828 (was eigenlijk 6 augustus).
Maria Helena staat aangeduid als landbouwster.
Haar beide ouders waren aanwezig bij het sluiten van het huwelijk, maar alleen vader Lucas tekende. Misschien kon moeder Fets-Coeckelberghs niet schrijven.

In de geboorteakte van Van Kelecom staat als voornaam alleen ‘Patricius’, in het doopregister lezen we ‘Carolus Patricius’. In latere documenten van Kerkom en Kumtich staat hij evenwel vaak vermeld als ‘Petrus Patricius’. Zijn roepnaam was alleszins ‘Patricius’.

De echtgenoten Fets-Van Kelecom woonden als landbouwers in Breisem (Kumtich), in de vroegere straat van vader Lucas Fets, de Kruisboomweg. Het bevolkingsregister van 1866 geeft hun 14 als huisnummer, in 1880 is dat nummer 8 (van 14 is er dan geen sprake meer in die straat).
In 1866 hadden ze één mannelijke en één vrouwelijke inwonende ‘dienstbode’. In 1880 één mannelijke.

Patricius Van Kelecom speelde vanuit Breisem lange tijd een rol in het gemeentebestuur van Kumtich. Zeker vanaf juli 1865 was hij gemeenteraadslid. Alleszins vanaf midden 1877 (zie verslag gemeenteraad van 27 juli 1877) was hij schepen; in juli 1885 bekleedde hij dat schepenambt nog (Stadsarchief Tienen, stukken uit ARA, Kumtich, nr. 13). Zijn doodsprentje uit 1899 vermeldt dat hij toen schepen was, lid van het Bureel van Weldadigheid en van de Kerkraad. Hij was alleszins een grote boer.

Patricius stierf te Kumtich op 23 oktober 1899, zijn vrouw Maria Helena op 3 oktober 1908, ook in Kumtich.

Maria Helena en Patricius kregen negen kinderen (in het geboorteregister van Kumtich bewaard op het Rijksarchief wordt hun familienaam geschreven als ‘Vankelecom’; in latere documenten staat er evenwel vaak/meestal(?) ‘Van Kelecom’):

Philomena Van Kelecom

° Kumtich, 15 november 1860

Zij verhuisde in maart 1891 naar Kerkom, waar ze op het Hof ten Male landbouwster was.
Daar te Kerkom trouwde ze op 27 februari 1897 met Joannes Felix Kemels, maalder te Kerkom (°Kerkom 21 mei 1841). Hij was de broer van mijn Wera-overgrootmoeder Justina Kemels en de opvolger van zijn overleden vader (mijn betovergrootvader) op de molen van Bijvoorde. Dus vinden we hier een tweede verwantschapsband. Grootmoeder Celestine had dus een nicht op de molen die getrouwd was met de oom van haar toekomstige man Arthur.

In 1910 leefde het echtpaar Kemels volgens het bevolkingsregister als renteniers op het adres Malendries, Dries 21.

Joannes Felix Kemels overleed te Kerkom op 18 februari 1918. Philomena volgde hem pas op 22 oktober 1948 (bevolkingsregister en overlijdensbrief). Haar sterfhuis stond op het Bosveld (de huidige Kerkstraat).

Josephus Mathias Van Kelecom

° Kumtich, 13 september 1862
+ Lubbeek, 16 december 1944 (doodsprentje)
x Roosbeek, 26 augustus 1893 met Maria Theresia Dominica Wera (°Roosbeek 15 augustus 1859 – +Lubbeek 7 augustus 1942 – doodsbrief), dochter van Franciscus Josephus Wera en Anna Maria Monica/Minonia Stroobants (zus van mijn overgrootmoeder Rosalia Stroobants x Henricus Fets)

Het echtpaar verhuisde in 1894 naar Lubbeek, waar ze op 28 juni werden ingeschreven. Hun oudste kind was Achiles (°Lubbeek 15 juli 1895). Het bevolkingsregsiter van Lubbeek 1891-1900, folio 319, vermeldt geen adres.

Was in 1897 getuige bij het huwelijk van zijn zus Philomena in Kerkom: “landbouwer in Lubbeek.”

Jozef is de voorvader van de huidige Lubbeekse Van Kelecoms.

Guilelmus Eduardus Van Kelecom

° Kumtich, 6 mei 1864
+ Kumtich, 9 augustus 1891

Xaverius Henricus Van Kelecom

° Kumtich, 14 december 1865
+ Antwerpen, 25 mei 1891
Verliet Kumtich in januari 1886

Maria Barbara Sidonia Van Kelecom

° Kumtich, 20 oktober 1867
+ Kumtich, 16 april 1894

Maria Paulina Van Kelecom

° Kumtich, 11 september 1869
+ Kumtich, 31 mei 1884

Petrus Franciscus Van Kelecom

° Kumtich, 12 juli 1871

Lange tijd was hij landbouwer in Kumtich.

Hij trouwde op 16 april 1910 in Vissenaken met Maria Barbara Cordelia Verbeylen (°Meensel-Kiezegem 18 augustus 1873), dochter van Henricus Josephus Adolphus en Maria Leonia Janssens die bij het huwelijk van hun dochter in Vissenaken woonden.

Het koppel werd op 9 juni 1910 in Kerkom ingeschreven, waar Frans zijn schoonbroer Felix Kemels, getrouwd met Philomena Van Kelecom, als molenaar opvolgde.

Van hun drie kinderen staat alleen Theophilus Josephus (°Kerkom 26 maart 1915) in 1920-1930 nog als levend vermeld. De twee oudste waren meisjes: Maria Leonia Clotildis (°Kerkom 19 september 1911 – +Kerkom 14 november 1912) en Maria Philomena Sidonia (°Kerkom 4 januari 1913 – +Kerkom 21 juli 1916 – dit meisje is vermoord, werd door een jonge dief in de waterput gegooid, wellicht bij het huis van haar tante Philomena in het straatje tussen de kerk en de school). Is Theofiel de vader van Marc? Ja

Frans overleed te Kerkom op 4 oktober 1921 (bevolkingsregister 1920-1930; overlijdensbrief en doodsprentje: “schielijk overleden”). Hij verongelukte in de molen zelf. Bij zijn overlijden was Frans lid van de Kerkfabriek.
Zijn weduwe hertrouwde te Kerkom op 1 mei 1926 met de 13 jaar jongere Alexius Van Kelecom, een neef van haar overleden man (°Glabbeek-Zuurbemde 11 april 1887), die bij hen als maaldersgast werkte, maar Frans als molenaar niet opvolgde). Zij stierf te Kerkom op 27 november 1943 (overlijdensbrief).

De nieuwe molenaar werd Josephus Marcellinus Decupere (°Binkom 14 mei 1890), gehuwd te Glabbeek op 6 of 13 mei 1922 met Maria Alfonsina Van Kelecom, de jongere zus van de voornoemde Alexius (°Glabbeek 24 oktober 1895). Decupere werd op 22 mei in Kerkom ingeschreven.

Hieronimus Theophilius Van Kelecom

° Kumtich, 2 maart 1873
+ Kumtich 6 april 1969
x Maria Palmyre Vangramberen (°Kumtich 18 augustus 1884 – +Kumtich 5 april 1957-doodsbrief), dochter van Petrus Elias, landbouwer in Kumtich, en Josephina Vanhorebeke

Was landbouwer te Breisem langs de steenweg naar Kerkom.

Joseph Emile Van Kelecom

° Kumtich, 17 juni 1875
+ Kumtich, 14 mei 1947 (overlijdensbrief)
x Maria Clementina Vranckx (°Kumtich 21 juni 1883 – +Kumtich 21 augustus 1974), dochter van Felix (landbouwer in Kumtich) en Philomena Sevenans

Ook Emiel was landbouwer in dezelfde straat als zijn broer Hieronimus Theofhilius. De twee boerderijen staan er nog.


Meer gegevens over de Van Kelecoms en hun verwanten vind je op mijn bladzijden op GeneaNet: http://gw.geneanet.org/julens_f?lang=nl&v=VAN+KELECOM&m=N

 

Historische getuigen:

 

Kopie van CamPic26
Inderdaad, de toegang tot het molengebouw aan de Velp

 

Graf Kemels-Vankelekom Kerkom, in 2009
Het graf te Kerkom van Felix Kemels en Philomena Van Kelecom, in 2009 

Verhaal 10: Extra – sprokkels van Celestine … en Tienen

Celestine Fets en het Hof ten Male

Je weet dat grootmoeder Celestine op twaalfjarige leeftijd in Lubbeek op veertien dagen tijd haar beide ouders verloor. In een bevolkingsregister van Kerkom vind ik nu dat ze op 15 juni 1891, veertien dagen na de dood van haar moeder, in Kerkom werd ingeschreven. Waar ze toen werd opgevangen, is niet duidelijk. Maar in 1901 leefde grootmoeder alleszins met haar oom Judocus Fets op het Hof ten Male, Malendries 34. Ook een meid en een knecht woonden toen op de hoeve.

Na het overlijden van grootvader Arthur op 5 maart 1945 – klopt die datum? – woonde grootmoeder samen met tante Paula op de boerderij. Zij staat voor die jaren nog als “landbouwster” aangeduid.

Het huisnummer was intussen 49 geworden.

 

Van Binkom, over Kerkom naar Tienen

Ik dacht altijd dat ik maar één jaar in Binkom had gewoond. Maar in het Kerkomse bevolkingsregister van 1947 staat dat papa en mama pas op 13 augustus 1946 in Binkom hun vertrek uit de gemeente (Plaats 30) aangaven. Ze werden te Kerkom op 16 augustus 1946 ingeschreven, dus samen met Bert en mij.

Bert, wist jij dat je in Binkom hebt gewoond? Of woonden we toch al eerder in Kerkom, zonder dat het domicilie gewijzigd was?

 

En dan, wat misschien nooit had mogen gebeuren, zo zegt de oude landman, – of wellicht kon het niet anders. In januari 1958 verlaat het gezin Ulens-Wera, zes kinderen rijk, het boerenhof en Kerkom. We worden er uit de registers geschrapt op 10 februari 1958. Het nieuwe adres: Tienen, Leuvenselaan 64.

Een kleine vijf jaar later verlaat de laatste bewoonster het eeuwenoude goed. Ach!

 

Heel late herfst, begin december 2006, ergens in Kerkom …

Kopie van IMG_0219

Kopie van IMG_0221

Een zalig, stil jaareinde!

Verhaal 9 – Fets van Breisem naar Kerkom

In de vorige aflevering van deze weblog vond je de samenstelling van het gezin van onze betovergrootouders Lucas Fets en Ermelindis Maria Barbara Coeckelberghs. Intussen ontdekte ik dat je die gezinskaart al vroeger kreeg, maar nu is ze toch vollediger.

Dankzij onderzoek van de bevolkingsregisters van Kumtich vond ik over het gezin van Lucas Fets nieuwe gegevens, die niet allemaal overeenkomen met datgene wat ik vroeger vertelde. Het verhaal over het verleden is nooit voltooid.

In de herfst van 1846 leefde het gezin te Breisem (Kumtich) in het huis met nummer 27, later veranderd in 24. Uit het register samengesteld in 1866 blijkt dat het huis aan de Kruisboomweg stond. Waar die straat liep valt nog nog te achterhalen: is een deel van de huidige Kerkomstraat die langs de Sint-Corneliuskapel loopt plus het eerste deel van de Billighoutstraat.
In die herfst van 1846 was Lucas 61 jaar, zijn vrouw 42. Het gezin telde toen zeven kinderen. Onze overgrootvader Lambertus Henricus was 10 jaar.
Het landbouwersgezin had één inwonende knecht.

Ik ging er tot nu toe vanuit dat Lucas naar Kerkom in 1863 verhuisde, na de dood van zijn broer Petrus Franciscus, eigenaar van het Hof van Male. Maar uit het bevolkingsregister blijkt nu dat hij zich in Kumtich al liet uitschrijven in december 1856. (Er staat evenwel ook dat hij vertrok op 3 december 1857; wellicht is een van beide datums fout). Hij ging in Kerkom wonen, samen met zijn vrouw en kinderen Maria Helena, Lambertus Henricus (onze 18-jarige overgrootvader), Joannes Franciscus en Maria Justina. Ook hun knecht verliet toen Kumtich.

Op de boerderij in Breisem bleven achter: Maria Carolina (28 jaar, oudste kind), de oudste broer Ludovicus Guilelmus (26 jaar), maar ook de 13-jarige Judocus (latere eigenaar van het Hof van Male). Zij namen onmiddellijk een inwonende meid en knecht in dienst.
Tien jaar na het vertrek van hun ouders, in 1866/67, leefden de drie nog altijd in hetzelfde huis langs de Kruisboomweg, ongehuwd, met twee inwonende knechten. Het jaar voordien, in 1865, waren hun jongste zus Maria Justina (15 jaar) en broer Joannes Franciscus (23 jaar) gestorven. Maria Justina overleed in Kumtich. Hun moeder overleed in Kerkom in 1870.

Toen het bevolkingsregister van 1880 samengesteld werd, leefde Judocus, samen met een knecht, alleen in Breisem. Guilelmus Ludovicus was overleden. Dat gebeurde in 1878 te Kerkom op 47-jarige leeftijd in ‘het woonhuis van wijlen zijn ouders’, ook al woonde hij nog in Kumtich. Zus Maria Carolina was naar Kerkom verhuisd; zij stierf daar in 1882, 53 jaar oud.
De Breisemse Fets waren ondertussen van woning veranderd, want het register van 1880 geeft als adres ‘Broekstraat 1’. Die straat is een deel van de huidige Billighoutstraat, die langs de grote Billighouthoeve loopt. (Deze hoeve – vroeger ‘hof te Bonbroek’ genoemd – heeft een geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Wij kennen ze als de hoeve-Merckx. De boerderij staat ondertussen leeg, maar is goed bewaard, en de kinderen Merckx, waaronder mijn huisarts, spelen er tijdens het weekend boer. Een voorbeeld voor ons allen!)

Op 18 augustus 1881 deelde Judocus Fets aan de gemeente Kumtich mee dat hij voor Kerkom koos (zijn knecht had in maart voor Tienen gekozen). In Kerkom leefde toen alleen nog zijn zus Maria Carolina, die zo lang met hem in Breisem lief en leed had gedeeld, maar ze overleed al een half jaar later.
De vraag blijft hoe het Hof ten Male de jaren voordien werd gerund. Zat onze overgrootvader daar dan toch voor iets tussen? Maar waarom koos hij dan voor een boerderij in Lubbeek? Of werden de bedrijven in Breisem en Kerkom in coöperatie geëxploiteerd? En waren de hoeven gemeenschappelijke eigendom? Hier moeten notarisakten uitsluitsel geven.

Van de negen kinderen van Lucas Fets stierven er twee als kindje, een als puber, een ander als twintiger. Twee trouwden en kregen kinderen: onze overgrootvader en zijn oudere zus Maria Helena. Zij trouwde met Petrus Patricius Van Kelecom. Over dat laatste gezin een extra verhaal volgende keer.
De naam ‘Fets’ werd binnen de Lucas-stam dus alleen via onze overgrootvader verder gezet. Over de kinderen van zijn zoon Eduardus, de broer van grootmoeder, heb ik weinig gegevens.

 

Ter informatie:

Kopie van IMG_0227
De Billighouthoeve in Breisem (Kumtich), 2006