Verhaal 11: Onze verwantschap met de Van Kelecoms

Herwerkt op 23 januari 2013

 

Maria Helena Fets (°Kumtich 25 november 1832) was de dochter van Lucas Fets en de zus van mijn overgrootvader Lambertus Henricus. Samen met haar ouders verhuisde zij in 1856 van Breisem naar Kerkom. (Zie berichten weblog van 19/11 en 13/12/2006)
Daar trouwde ze op 24 februari 1859, voor de nog jonge burgemeester Guillelmus Ludovicus Wera, met Petrus Patricius Van Kelecom (‘VanKelecom’ geschreven in akte nr. 2).
Van Kelecom, geboren te Bunsbeek op 16 januari 1822, was toen landbouwer in Kumtich en weduwnaar van Maria Thecla Schotsmans (+Glabbeek-Zuurbemde 4 mei 1858), waarvan hij één kind, Ludovicus Everardus, had. Zijn ouders waren Ludovicus Van Kelecom, landbouwer in Bunsbeek en aanwezig op de plechtigheid, en Theresia Denis, overleden te Bunsbeek op 7 augustus 1828 (was eigenlijk 6 augustus).
Maria Helena staat aangeduid als landbouwster.
Haar beide ouders waren aanwezig bij het sluiten van het huwelijk, maar alleen vader Lucas tekende. Misschien kon moeder Fets-Coeckelberghs niet schrijven.

In de geboorteakte van Van Kelecom staat als voornaam alleen ‘Patricius’, in het doopregister lezen we ‘Carolus Patricius’. In latere documenten van Kerkom en Kumtich staat hij evenwel vaak vermeld als ‘Petrus Patricius’. Zijn roepnaam was alleszins ‘Patricius’.

De echtgenoten Fets-Van Kelecom woonden als landbouwers in Breisem (Kumtich), in de vroegere straat van vader Lucas Fets, de Kruisboomweg. Het bevolkingsregister van 1866 geeft hun 14 als huisnummer, in 1880 is dat nummer 8 (van 14 is er dan geen sprake meer in die straat).
In 1866 hadden ze één mannelijke en één vrouwelijke inwonende ‘dienstbode’. In 1880 één mannelijke.

Patricius Van Kelecom speelde vanuit Breisem lange tijd een rol in het gemeentebestuur van Kumtich. Zeker vanaf juli 1865 was hij gemeenteraadslid. Alleszins vanaf midden 1877 (zie verslag gemeenteraad van 27 juli 1877) was hij schepen; in juli 1885 bekleedde hij dat schepenambt nog (Stadsarchief Tienen, stukken uit ARA, Kumtich, nr. 13). Zijn doodsprentje uit 1899 vermeldt dat hij toen schepen was, lid van het Bureel van Weldadigheid en van de Kerkraad. Hij was alleszins een grote boer.

Patricius stierf te Kumtich op 23 oktober 1899, zijn vrouw Maria Helena op 3 oktober 1908, ook in Kumtich.

Maria Helena en Patricius kregen negen kinderen (in het geboorteregister van Kumtich bewaard op het Rijksarchief wordt hun familienaam geschreven als ‘Vankelecom’; in latere documenten staat er evenwel vaak/meestal(?) ‘Van Kelecom’):

Philomena Van Kelecom

° Kumtich, 15 november 1860

Zij verhuisde in maart 1891 naar Kerkom, waar ze op het Hof ten Male landbouwster was.
Daar te Kerkom trouwde ze op 27 februari 1897 met Joannes Felix Kemels, maalder te Kerkom (°Kerkom 21 mei 1841). Hij was de broer van mijn Wera-overgrootmoeder Justina Kemels en de opvolger van zijn overleden vader (mijn betovergrootvader) op de molen van Bijvoorde. Dus vinden we hier een tweede verwantschapsband. Grootmoeder Celestine had dus een nicht op de molen die getrouwd was met de oom van haar toekomstige man Arthur.

In 1910 leefde het echtpaar Kemels volgens het bevolkingsregister als renteniers op het adres Malendries, Dries 21.

Joannes Felix Kemels overleed te Kerkom op 18 februari 1918. Philomena volgde hem pas op 22 oktober 1948 (bevolkingsregister en overlijdensbrief). Haar sterfhuis stond op het Bosveld (de huidige Kerkstraat).

Josephus Mathias Van Kelecom

° Kumtich, 13 september 1862
+ Lubbeek, 16 december 1944 (doodsprentje)
x Roosbeek, 26 augustus 1893 met Maria Theresia Dominica Wera (°Roosbeek 15 augustus 1859 – +Lubbeek 7 augustus 1942 – doodsbrief), dochter van Franciscus Josephus Wera en Anna Maria Monica/Minonia Stroobants (zus van mijn overgrootmoeder Rosalia Stroobants x Henricus Fets)

Het echtpaar verhuisde in 1894 naar Lubbeek, waar ze op 28 juni werden ingeschreven. Hun oudste kind was Achiles (°Lubbeek 15 juli 1895). Het bevolkingsregsiter van Lubbeek 1891-1900, folio 319, vermeldt geen adres.

Was in 1897 getuige bij het huwelijk van zijn zus Philomena in Kerkom: “landbouwer in Lubbeek.”

Jozef is de voorvader van de huidige Lubbeekse Van Kelecoms.

Guilelmus Eduardus Van Kelecom

° Kumtich, 6 mei 1864
+ Kumtich, 9 augustus 1891

Xaverius Henricus Van Kelecom

° Kumtich, 14 december 1865
+ Antwerpen, 25 mei 1891
Verliet Kumtich in januari 1886

Maria Barbara Sidonia Van Kelecom

° Kumtich, 20 oktober 1867
+ Kumtich, 16 april 1894

Maria Paulina Van Kelecom

° Kumtich, 11 september 1869
+ Kumtich, 31 mei 1884

Petrus Franciscus Van Kelecom

° Kumtich, 12 juli 1871

Lange tijd was hij landbouwer in Kumtich.

Hij trouwde op 16 april 1910 in Vissenaken met Maria Barbara Cordelia Verbeylen (°Meensel-Kiezegem 18 augustus 1873), dochter van Henricus Josephus Adolphus en Maria Leonia Janssens die bij het huwelijk van hun dochter in Vissenaken woonden.

Het koppel werd op 9 juni 1910 in Kerkom ingeschreven, waar Frans zijn schoonbroer Felix Kemels, getrouwd met Philomena Van Kelecom, als molenaar opvolgde.

Van hun drie kinderen staat alleen Theophilus Josephus (°Kerkom 26 maart 1915) in 1920-1930 nog als levend vermeld. De twee oudste waren meisjes: Maria Leonia Clotildis (°Kerkom 19 september 1911 – +Kerkom 14 november 1912) en Maria Philomena Sidonia (°Kerkom 4 januari 1913 – +Kerkom 21 juli 1916 – dit meisje is vermoord, werd door een jonge dief in de waterput gegooid, wellicht bij het huis van haar tante Philomena in het straatje tussen de kerk en de school). Is Theofiel de vader van Marc? Ja

Frans overleed te Kerkom op 4 oktober 1921 (bevolkingsregister 1920-1930; overlijdensbrief en doodsprentje: “schielijk overleden”). Hij verongelukte in de molen zelf. Bij zijn overlijden was Frans lid van de Kerkfabriek.
Zijn weduwe hertrouwde te Kerkom op 1 mei 1926 met de 13 jaar jongere Alexius Van Kelecom, een neef van haar overleden man (°Glabbeek-Zuurbemde 11 april 1887), die bij hen als maaldersgast werkte, maar Frans als molenaar niet opvolgde). Zij stierf te Kerkom op 27 november 1943 (overlijdensbrief).

De nieuwe molenaar werd Josephus Marcellinus Decupere (°Binkom 14 mei 1890), gehuwd te Glabbeek op 6 of 13 mei 1922 met Maria Alfonsina Van Kelecom, de jongere zus van de voornoemde Alexius (°Glabbeek 24 oktober 1895). Decupere werd op 22 mei in Kerkom ingeschreven.

Hieronimus Theophilius Van Kelecom

° Kumtich, 2 maart 1873
+ Kumtich 6 april 1969
x Maria Palmyre Vangramberen (°Kumtich 18 augustus 1884 – +Kumtich 5 april 1957-doodsbrief), dochter van Petrus Elias, landbouwer in Kumtich, en Josephina Vanhorebeke

Was landbouwer te Breisem langs de steenweg naar Kerkom.

Joseph Emile Van Kelecom

° Kumtich, 17 juni 1875
+ Kumtich, 14 mei 1947 (overlijdensbrief)
x Maria Clementina Vranckx (°Kumtich 21 juni 1883 – +Kumtich 21 augustus 1974), dochter van Felix (landbouwer in Kumtich) en Philomena Sevenans

Ook Emiel was landbouwer in dezelfde straat als zijn broer Hieronimus Theofhilius. De twee boerderijen staan er nog.


Meer gegevens over de Van Kelecoms en hun verwanten vind je op mijn bladzijden op GeneaNet: http://gw.geneanet.org/julens_f?lang=nl&v=VAN+KELECOM&m=N

 

Historische getuigen:

 

Kopie van CamPic26
Inderdaad, de toegang tot het molengebouw aan de Velp

 

Graf Kemels-Vankelekom Kerkom, in 2009
Het graf te Kerkom van Felix Kemels en Philomena Van Kelecom, in 2009