Cortbeke van Skynet Blogs naar WordPress

Beste lezer

Je hoorde er wellicht al van: Skynet Blogs stopt ermee. Mijn Cortbeke-blog over mijn familiegeschiedenis bracht ik ondertussen over naar het WordPress-platform.
Het geheel van de lay-out vraagt aanpassingen. Vooral rond beeldmateriaal kwam er heel wat storende witruimte. Dat bijwerken valt niet mee, zo ondervond ik al. Mag ik de nodige tijd ervoor uittrekken?

Groeten
Jan Ulens

Overlijden Theo Ulens


Mijn goede kozijn Theo Ulens is op woensdag 1 februari 2017 overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven. Theo werd op 24 januari 1932 te Gelrode geboren in het onderwijzersgezin Ulens-Smits. De laatste tijd woonde hij in Aarschot.

Samen met zijn broer Jan (†27-02-2008) werkte Theo decennialang aan de Ulens-stamboom. Daarbij zocht hij persoonlijk contact met zovelen van ons. Zo werd hij een echte familieman.
Stan Ulens plaatste de gegevens van de stamboom op de Geneanet-site (123stanu). Ook ik (Geneanet julens) maakte de laatste tijd dankbaar gebruik van Theo’s genealogische werk.

Theo schonk zijn lichaam aan de wetenschap.
Op zaterdag 11 februari om 11 uur gedenken we hem in een afscheidsviering in de kerk van Gelrode.

theo ulens,overlijden,gelrode,ulens-stamboom

 

 

 

Theo Ulens
1932-2017

BIOGRAFIE J.F. MELLAERTS, INSPIRATOR EN MEDEOPRICHTER BOERENBOND


Vanuit Lubbeek werkte ik mee aan een project van de heemkundige kring van Heist-op-den-Berg: de biografie van J.F. Mellaerts, een beroemde Binkommenaar en twintig jaar de naaste buur van mijn grootouders aan vaders kant. Ik ben zo vrij dat werk hier voor te stellen en dus misbruik te maken van mijn genealogische blog. Alhoewel, met Mellaerts deel ik een aantal 18de-eeuwse voorouders, voor beiden langs moeders kant, zo kon ik vaststellen … 

 

Jacob Ferdinand Mellaerts (1845-1925),
pionier van de plattelandsontwikkeling in Vlaanderen

Rond 1900 was hij in Vlaanderen een heel bekende figuur, vandaag is hij door de meesten vergeten. Lubbeek gaf hem nochtans in 2002 de retrocultuurprijs. De gemeente wilde daarmee zijn ooit zo beroemde zoon Jacob Ferdinand Mellaerts eren en hem in onze herinnering levend houden.

Maar wie was deze man, van wie werd gezegd dat hij zijn Vlaamse volk leerde boeren?
In Binkom leeft de naam ‘Ferdinand Mellaerts’ nog. Daar ligt hij ook begraven, in het dorp waar hij in 1845 geboren werd. Aan de kerkhofmuur vind je nog altijd de aan hem gewijde gedenksteen die een jaar na zijn overlijden werd aangebracht.

Wat priester Daens was voor de arbeiders in hun stedelijk milieu, betekende Mellaerts voor de boeren en het platteland. Zonder Ferdinand Mellaerts wellicht geen Boerenbond, geen AVEVE, geen Landelijke Gilden, geen KLJ, geen Groene Kringen,  geen KVLV … zelfs ‘Ons kookboek’ zou misschien nooit bestaan hebben!

Het levensverhaal van ‘pastoor’ Mellaerts is fascinerend. In 1887 richtte hij in zijn Zuidkempense parochie Heist-Goor de allereerste boerengilde op – vele zouden volgen – en amper drie jaar later stichtte hij in Leuven, samen met Joris Helleputte en Franz Schollaert, de Boerenbond. Als eerste algemeen secretaris heeft Mellaerts in die vereniging ontzettend veel werk verzet.

Binnenkort verschijnt bij de heemkundige kring van Heist-op-den-Berg een uitgebreide en overvloedig verluchte biografie van deze toch wel zeer bijzondere Hagelander: J.F. Mellaerts
(1845-1925), pionier van de plattelandsontwikkeling in Vlaanderen
. Het boek schetst leven en werk van Mellaerts en gaat daarbij geen controverse uit de weg. Waarom moest Mellaerts plots weg uit zijn parochie, waarom nam hij ontslag bij de Boerenbond … ?

De maatschappij van het laatste kwart van de negentiende eeuw wordt in beeld gebracht. Grote figuren zoals Friedrich Raiffeisen, Joris Helleputte, Emiel Vliebergh en paus Leo XIII (Rerum novarum) komen ten tonele. Maar ook de kleine man is op elke bladzijde voelbaar aanwezig. Het boek is dan ook een bron van interessante wetenswaardigheden over Heist-Goor en Binkom. In deze laatste gemeente bracht Ferdinand Mellaerts niet alleen zijn kinder- en jeugdjaren door, maar woonde hij ook in de herfst van zijn leven nog bijna 25 jaar.

Talrijke unieke foto’s en documenten illustreren deze levendige biografie, waarvan het hoofdpersonage ook u niet onberoerd zal laten. Een van de auteurs (inwoner van Lubbeek) onderzocht in Binkom en omgeving archieven en sprak er met inwoners die nog wisten te vertellen over Mellaerts. Zo droeg hij vanuit het Hageland bij tot dit unieke lees- en kijkboek.

 Mellaerts-boek.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop

Als u geïnteresseerd bent in de figuur van J.F. Mellaerts, kunt u het boek J.F. Mellaerts (1845-1925), pionier van de plattelandsontwikkeling in Vlaanderen kopen tegen de prijs van 34 euro (eventueel te vermeerderen met verzendingskosten van 5 €):
rekeningnummer 416-1095951-39  –  IBAN: BE13 4161 0959 5139
van Heemkring Die Swane, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg
met vermelding ‘Mellaerts-boek’.

Het boek is nu ook verkrijgbaar in de Plato-boekhandels van Tienen en Leuven.

 

‘De smaak van De Keyser’ en de Wera-familie

De smaak van De Keyser

De tv-serie ‘De Smaak van De Keyser’ is het verhaal van een familie jeneverstokers uit Hasselt, maar hun herenhuis staat in het Hageland, meer bepaald langs de Gellenberg in Lubbeek.
Ik sprak er met de bewoner Philemon Wera, een ver familielid van ons aan moederskant. Philemon en wij hebben dezelfde betovergrootvader: Joseph Wera (1781-1857), landbouwer op de kasteelhoeve te Kerkom en burgemeester aldaar.

Het grote herenhuis werd in 1880 gebouwd in opdracht van notaris Peeters. Deze notaris was ook eigenaar van de Lubbeekse hoeve die van 1877 tot 1891 door onze overgrootvader Henricus Fets werd bewoond. Nadien baatten de Van Kelecoms de boerderij uit.
Het was Frans Wera, de grootvader van Philemon, die het bewuste huis op de Gellenberg kocht. Philemon was er landbouwer.

Gellenberg Lubbeek
Huis Gellenberg Lubbeek, De Keysers en Wera’s waardig