Verhaal 10: Extra – sprokkels van Celestine … en Tienen

Celestine Fets en het Hof ten Male

Je weet dat grootmoeder Celestine op twaalfjarige leeftijd in Lubbeek op veertien dagen tijd haar beide ouders verloor. In een bevolkingsregister van Kerkom vind ik nu dat ze op 15 juni 1891, veertien dagen na de dood van haar moeder, in Kerkom werd ingeschreven. Waar ze toen werd opgevangen, is niet duidelijk. Maar in 1901 leefde grootmoeder alleszins met haar oom Judocus Fets op het Hof ten Male, Malendries 34. Ook een meid en een knecht woonden toen op de hoeve.

Na het overlijden van grootvader Arthur op 5 maart 1945 – klopt die datum? – woonde grootmoeder samen met tante Paula op de boerderij. Zij staat voor die jaren nog als “landbouwster” aangeduid.

Het huisnummer was intussen 49 geworden.

 

Van Binkom, over Kerkom naar Tienen

Ik dacht altijd dat ik maar één jaar in Binkom had gewoond. Maar in het Kerkomse bevolkingsregister van 1947 staat dat papa en mama pas op 13 augustus 1946 in Binkom hun vertrek uit de gemeente (Plaats 30) aangaven. Ze werden te Kerkom op 16 augustus 1946 ingeschreven, dus samen met Bert en mij.

Bert, wist jij dat je in Binkom hebt gewoond? Of woonden we toch al eerder in Kerkom, zonder dat het domicilie gewijzigd was?

 

En dan, wat misschien nooit had mogen gebeuren, zo zegt de oude landman, – of wellicht kon het niet anders. In januari 1958 verlaat het gezin Ulens-Wera, zes kinderen rijk, het boerenhof en Kerkom. We worden er uit de registers geschrapt op 10 februari 1958. Het nieuwe adres: Tienen, Leuvenselaan 64.

Een kleine vijf jaar later verlaat de laatste bewoonster het eeuwenoude goed. Ach!

 

Heel late herfst, begin december 2006, ergens in Kerkom …

Kopie van IMG_0219

Kopie van IMG_0221

Een zalig, stil jaareinde!