Verhaal 16: De familie Fets in Kerkom buiten het Hof ten Male

Betovergrootvader Lucas Fets en zijn broer Petrus Franciscus, overgrootvader Lambertus Henricus en zijn broer Judocus (samen met andere zussen en broers) zijn ons nu bekend, onder meer van het Hof ten Male. Welke familiegenoten van hen woonden in de 19de eeuw ook in het kleine Kerkom?

Overgrootvader Lucas verhuisde pas op latere leeftijd, eind 1856, met een deel van zijn gezin naar Kerkom. Anderen waren hem in die migratie van Breisem-Kumtich naar Kerkom voorafgegaan: zijn jongere broer Petrus Franciscus, die in 1808 in Kerkom trouwde en er in 1816 al meier was (zie verhaal 5 van 11-05-2006), maar ook zijn oudere broers Joannes Martinus Mattheus, Hieronymus Wilhelmus en zijn zus Anna Maria (zie verhaal 6 van 13-06-2006). Dat betekent dat alle kinderen van onze oudouders Fets-Swinnen (= generatie VI) hun volwassen leven (grotendeels) in Kerkom doorbrachten. Hun oudste kind, Petronella, overleed te Kumtich op 19-jarige leeftijd. Hieronder vind je de gegevens over de verwante Fets-gezinnen in Kerkom die buiten het Hof ten Male leefden.

 

_____________________________________

JOANNES MARTINUS MATTHEUS FETS

° Kumtich, 20 januari 1776 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
+ Kerkom, 9 juli 1861 (akte nr. 4: Joannes Mattheus Fets, landbouwer, 85 j. 5 m. 25 d., ° Kumtich, weduwnaar Angelina Geens, zoon van Mattheus Fets en Anna – sic – Swinnen, landbouwers te Kumtich)
x 3 mei 1810 met Angelina Geens (°Kerkom 28 april 1780 – +Kerkom 29 januari 1854, akte nr. 3: 73 jaar, landbouwster, echtgenote van de 78-jarige Joannes Matheus Fets, dochter van Lucas Geens en Elisabeth Chapelle)


Vijf kinderen Fets-Geens:           
(= neven/nichten van onze overgrootvader Lambertus Henricus)

1  Jeanne Fets
° 1810
+ Kerkom, 9 mei 1814 (akte op blad 2v.); 4 jaar oud

2  Matthieu Joseph Fets
° Kerkom, 24 november 1812 (internet)
+ Kerkom, 30 januari 1814 (akte op blad 1r.); 14 maanden oud; aangegeven door Pieter Motti, smid wonend in Lubbeek (zie verder)

3  Joanna Fets
° Kerkom, 24 januari 1816 (akte op blad 1r.)
+ Kerkom, 2 oktober 1833 (akte op blad 4r.)

4  Maria Barbara Fets
° Kerkom, 31 maart 1818 (akte op blad 2v.); vader kon niet schrijven
+ Kerkom, 31 mei 1899 (akte nr. 14, doodsprentje)
x Kerkom, 11 januari 1860 (akte nr. 1), als landbouwster, met Henricus Antonius Stroobants (°Kerkom 22 december 1827, landbouwer in Kerkom, oudste kind van het gezin Stroobants-Vangramberen en dus broer van onze overgrootmoeder Rosalia Fets-Stroobants)
Kind: Petrus Franciscus Stroobants, °Kerkom 20 juni 1861 (akte nr. 4)  –  +Kerkom 5 juni 1874 (akte nr. 8), 12 jaar

5  Jean Matthieu Fets
° Kerkom, 26 maart 1821 (akte nr. 3 op blad 1v.); vader ‘cabarettier’
+ Kerkom, 10 maart 1825 (akte nr. 10); 4 jaar, vader ‘Jane Matthys’: 52 jaar, tapper, woonhuis aan de kerk

 

______________________________

HIERONYMUS WILHELMUS FETS

° Kumtich, 1 augustus 1780 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
(In latere akten: Hieronimus)
+ Kerkom, 24 maart 1863 (akte nr. 5)
x Kerkom, 21 augustus 1824 (akte nr. 3), als 44-jarige landbouwer wonende te Kumtich, met Maria Elizabeth Van Welde (24 jaar, landbouwster, geboren en wonende te Kerkom, dochter van Jacobus Van Welde, landbouwer, en Maria Vander Waeren). Zij verklaren dat ze een kind hebben, ingeschreven te Kerkom op 3 augustus 1824, Joanna Fets, dat ze erkennen als hun dochter.
Maria Elisabeth ‘Vanwelde’ stierf te Kerkom op 72-jarige leeftijd op 6 maart 1873 (akte nr. 3).

Toevoeging van 18-11-2013: Hieronimus Fets was landbouwer op de Opstalhoeve in de huidige Bijvoordestraat in Kerkom waar hij zijn schoonvader Jacobus Van Welde opvolgde. Zijn taak werd later voortgezet door zijn schoonzoon Ludovicus Engelbertus Vranckx die getrouwd was met Maria Barbara Fets (zie hieronder kind nr. 6). Nadien was het de beurt aan diens zoon Engelbertus. Voor foto’s van deze hoeve zie E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 180-181.

Evenmin als zijn oudere broer Joannes kon Hieronimus schrijven!

Acht kinderen Fets-Van Welde:

1  Joanna Fets
° Kerkom, 2 augustus 1824 (akte nr. 13), natuurlijke dochter van Hieronimus Fets (44 jaar, landbouwer, woonachtig te Kumtich) en Maria Elisabeth Van Welde (24 jaar, woonachtig te Kerkom), geboren in het huis van vader Jacobus Van Welde in Bijvoorde; gewettigd door huwelijksakte van 21 augustus 1824
+ Kerkom, 2 oktober 1908, ongehuwd (akte nr. 15)
Zij woonde in 1900/1901 samen met haar broer Philippus Julianus in Bijvoorde, Tummeken 27 (bevolkingsregister blad 114).

2  Lucas Fets
° Kerkom, 7 januari 1827 (akte nr. 1)
+ Korbeek-Lo, 31 oktober 1863, ongehuwd, wonende te Kerkom (akte nr. 12)

3  Petrus Fets
° Kerkom, 21 oktober 1829 (akte nr. 14)
+ Kerkom, 6 december 1832 (akte op blad 2v.)

4  Franciscus Augustinus Fets
° Kerkom, 28 augustus 1832 (akte op blad 2v.)
+ Kerkom, 3 maart 1836 (akte op blad 1r.)

5  Anna Maria Fets
° Kerkom, 29 juli 1835 (akte op blad 2r.)
+ Kerkom, 12 september 1899 (akte nr. 17)
x Kerkom, 8 april 1869 (akte nr. 3), als landbouwster in Kerkom, met Joannes Carolus Adams (landbouwer in Binkom, °Binkom 26 november 1828, zoon van Ludovicus Adams en Maria Barbara Swinnen, +Kerkom, 18 januari 1904 – akte nr. 1)

Vijf kinderen Adams-Fets:

1  Maria Euphrasia Mathildis Adams
° Kerkom, 13 maart 1870 (akte nr. 8)
2  Maria Cordelia Adams
° Kerkom, 20 oktober 1871 (akte nr. 18)
x Kerkom, 22 augustus 1908 (akte nr. 6), als landbouwster in Kerkom, met Petrus Alphonsus Lebrasseur (landbouwer in Glabbeek-Zuurbemde, °Glabbeek-Zuurbemde 12 januari 1871)
3  Maria Joanna Adams
° Kerkom, 3 mei 1873 (akte nr. 10)
4  Felix Adams
° Kerkom, 29 augustus 1875 (akte nr. 20)
+ Kerkom, 8 september 1908 (akte nr. 14); landbouwer, ongehuwd
5  Ludovicus Engelbertus Adams
° Kerkom, 9 december 1877 (akte nr. 34)
+ Kerkom, 21 juni 1901 (akte nr. 12); landbouwer, ongehuwd

In 1900-1901 woonde weduwnaar Joannes Karel Adams in de Boschkouter, Binckomstraet 8, samen met zijn kinderen Maria Cordelia (Cordula), Maria Joanna, Felix en Louis Engelbert, en zijn kleindochter Maria Euphrasia Mathildis Adams (natuurlijke dochter van Maria Joanna, °Kerkom 23 september 1898 – akte nr. 14). Toen Maria Cordelia trouwde trok haar man Petrus Alphonsus Lebrasseur bij hen in. (bevolkingsregister blad 8)

6  Maria Barbara Fets
° Kerkom, 16 augustus 1838 (akte op blad 3r.)
+ Kerkom, 6 april 1911 (akte nr. 5)
x Kerkom, 15 juli 1875 (akte nr. 6), als landbouwster, met Ludovicus Engelbertus Vranckx (landbouwer in Kumtich, °Breisem-Kumtich 18 november 1844, +Kerkom 20 oktober 1911 – akte nr. 13: landbouwer in Kerkom, zoon van Ludovicus Josephus Vranckx en Maria Elisabeth Vlieracker, wijlen landbouwers in Breisem; aangegeven door zonen Felix, 29 jaar, landbouwer in Glabbeek en Engelbertus, 26 jaar, landbouwer in Kerkom)

Zes kinderen Vranckx-Fets:

1  Josephus Vranckx
° Kerkom, 3 mei 1876 (akte nr. 10)
2  Maria Amandina Vranckx
° Kerkom, 10 september 1877 (akte nr. 21)
3  Octavia Leonora Vranckx
° Kerkom, 8 maart 1879 (akte nr. 5)
4  Anna Maria Ludovica Vranckx
° Kerkom, 2 oktober 1880 (akte nr. 20)
+ Kerkom, 2 december 1880 (akte nr. 8)
5  Felix Vranckx
° Kerkom, 13 februari 1882 (akte nr. 5)
6  Engelbertus Vranckx
° Kerkom, 27 februari 1885 (akte nr. 8)
Was in 1908 landbouwer in Kerkom (huwelijksakte Cordelia Adams).

In 1900-1901 woonde het echtpaar Vranckx-Fets met hun kinderen Joseph (landbouwer), Felix (landbouwerswerkman; verhuist op 28 juli 1907 naar Glabbeek), Engelbertus (landbouwerswerkman) en Amandine (dienstmeid; verhuist op 17 mei 1902 naar Beauvechain) in ‘Bevoorde’ (Bijvoorde), nr. 30 (bevolkingsregister blad 117). Dit adres betreft de Opstalhoeve in de huidige Bijvoordestraat.

7  Philippus Julianus Fets
° Kerkom, 27 mei 1841 (akte nr. 13)
+ Vissenaken, 12 mei 1912 (akte nr. 5 van Kerkom); landbouwer in Kerkom
In 1900/1901 woonde Philippus Julianus samen met zijn zuster Joanna in Bijvoorde, Tummeken 27 (bevolkingsregister blad 114).
(Deze Philippus Julianus Fets zou rond 1900 schepen van Kerkom geweest zijn onder het burgemeesterschap van G.L. Wera: verder te onderzoeken!)

8  Maria Helena Fets
° Kerkom, 27 augustus 1844 (akte nr. 12); vader 63 jaar
+ Kerkom, 17 januari 1847 (akte nr. 1); vader “woudwachter”

 

__________________

ANNA MARIA FETS

° Kumtich, 27 augustus 1778 (tafel doopregister, fotofilm 23B in Stadsarchief Tienen)
+ Kerkom, 8 februari 1838 (akte op blad 1r.); man Petrus Motti, 60 jaar, smid; haar broer Lucas Fets, 52 jaar, landbouwer, wonende te “Bryssem onder Cumptich”, deed mee de aangifte.
x Kumtich, 21 februari 1811, met Petrus Motti, ° Goetsenhoven 28 februari 1778, smid (akte op blad 1r.; moeder Joanna Swinnen, 64 jaar, ° Kerkom, tekende met “Joanna Swinnen”.)
Petrus Mottie (sic) stierf op 10 december 1864 te Kerkom (akte nr. 25: landbouwer, 85 j. 9 m. 10 d., ° Goidsenhoven, zoon van Farnciscus Mottie en Anna Maria Kinnaer, landbouwers in Goidsenhoven)
Volgens een overlijdensakte hierboven woonde het koppel in januari 1814 in Lubbeek; later was het Kerkom. Toevoeging van 18-11-3013: Smid Motti zou circa 1850 gewerkt hebben in het rechterdeel van de hoeve Swinnen in de huidige Bijvoordestraat (zie E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 179 en 182.) Het is de hoeve die in de jaren 1770 al bewoond werd door mijn voorvader Jan Swinnen (zo aangeduid op de Ferrariskaart).

Drie kinderen Mottie-Fets:

1  Marie Louise (Ludovica) Mottie
° Lubbeek, 28 december 1811 (akte blad 28v.); vader hoefsmid
+ Kerkom, 26 oktober 1826 (akte nr. 11); 15 jaar, vader Pieter 49 jaar, wonend in Bijvoorde

Pierre François (Petrus Franciscus) Mottie
° Lubbeek, 25 maart 1814 (akte p. 7)
x Kerkom, 28 januari 1863 (akte nr. 3), als landbouwer in Kerkom, met Maria Philippina Kenis (dienstmeid, wonende in Kerkom, °Binkom 10 mei 1831, dochter van Henricus Kenis +Binkom 6 maart 1841 en van Barbara Maria Bosmans, landbouwster in Binkom)
+Kerkom, 20 december 1891, landbouwer, 77 j. 8 m. 26 d., man van M.P. Kenis (akte nr. 12).
Maria Philippina Kenis overleed te Kerkom op 1 april 1900, 68 j. 10 m. 21 d. (akte nr. 10).

Toevoeging van 18-11-2013: Petrus Franciscus Mottie bouwde wellicht de hoeve Mottie gelegen in de huidige Bijvoorderstraat in Kerkom. Bron (met foto’s): E.C. Michiels, Beeldige Bautersemse vergelijkenissen, 2013, p. 178-179.

Vier kinderen Mottie-Kenis (vanaf de derde geboorteakte wordt de vader als “Mottie” aangeduid en ondertekent hij op die wijze):

1  Maria Ludovica Mottie
° Kerkom, 3 april 1863 (akte nr. 5); vader 49 jaar, moeder 32
x Kerkom, 16 januari 1884 (akte nr. 1), als landbouwster in Kerkom, met Ludovicus Wera (landbouwer in Binkom,°Binkom 24 mei 1860, zoon van Joannes Josephus Wera +Binkom 25 december 1876 en Maria Catharina Frederickx +Binkom 6 februari 1879).
In het bevolkingsregister 1891-1900 van Binkom (folio 8, adres: Plaats, Steenweg 12) staan voor het gezin Wera-Mottie vijf kinderen vermeld: Maria Cecilia Wera (°Binkom 1884), Jacobus Vitalis Wera (°Binkom 1886), Felix Wera (°Binkom 27 januari 1891; +1891), Peer Francis Wera (°Binkom 10 december 1893) en Maria Sybilla Clementina Wera (°Binkom 31 december 1896).

2  Joanna Thecla Mottie
° Kerkom, 1 augustus 1865 (akte nr. 13)
x Kerkom, 26 september 1885 (akte nr. 6), als landbouwster in Kerkom, met Joannes Josephus Empsen (landbouwer in Binkom, °Binkom 23 januari 1859, zoon van Ludovicus Empsen +Binkom 27 augustus 1869 en Maria Theresia Wera +Binkom 11 augustus 1884)

In het bevolkingsregister 1891-1900 van Binkom (folio 31, adres: Groenendriesstraat 7) staan voor het gezin Empsen-Mottie, naast een dientbode en –meid, zeven kinderen vermeld: Maria Leonia Emma Empsen (°Binkom 1887), Peer Francis Empsen (°Binkom 1888), Petrus Eduardus Empsen (°Binkom 10 oktober 1891), Edmondus Engelbertus Empsen (°Binkom 27 februari 1894), Maria Carolina Empsen (° Binkom 11 oktober 1895), Maria Theresia Empsen (°Binkom 17 oktober 1898) en Maria Emma Margaretha Empsen (°Binkom 31 maart 1902).

3  Engelbertus Mottie
° Kerkom, 1 februari 1868 (akte nr. 3)
+ 1953
x Kerkom, 30 oktober 1895 (akte nr. 4), als landbouwer in Kerkom, met Maria Theresia Stroobants (landbouwster in Kerkom, °Goidsenhoven 8 juli 1872, dochter van Victor Stroobants en Cordelia Vangramberen). Uit dat huwelijk stamt Josephus Theophilus Mottie, °Kerkom 4 juni 1896 (akte nr. 11); vader 18 jaar, moeder 24.

In 1900/1901 woonde het echtpaar Mottie-Stroobants (landbouwers) samen met hun zoon in ‘Bevoorde’, Bevoorde 33. Ook Carolina Mottie, (zie hieronder) de zus van Engelbertus, (landbouwster) woonde bij hen in, maar op 11 december 1901 verhuisde ze naar “St.-Gilles”. (bevolkingsregister blad 120)
Engelbertus Mottie was burgemeester van Kerkom van 1921 tot 1941 en van 1944 tot 1946.

4  Carolina Mottie
° Kerkom, 6 september 1875 (akte nr. 21)

Hieronymus Motti

° Kerkom, 1 janauari 1818 (akte op blad 1r.); vader was toen 41 jaar, paardensmid, tekende als “Pieter Motti”.
x Kerkom, 22 juni 1865 (akte nr. 4), als landbouwer in Kerkom, met Maria Rosina Vanwelde (landbouwster in Kerkom, °Binkom 17 augustus 1826, dochter van Jacobus Vanwelde, landbouwer in Kerkom, en van Maria Theresia Thys +Kerkom 9 april 1857)
+ Kerkom, 15 december 1897 (akte nr. 16, “Mottie”), man van Maria Rosina Vanwelde (°Binkom 17 augustus 1826 )

Weduwe Maria Rosina Vanwelde woonde in 1900/1901 als alleenstaande in Malendries, Dries 19 (bevolkingsregister blad 147). Zij overleed te Kerkom op 18 januari 1917 (akte nr. 1).

Anna Maria Fets had ook een natuurlijke dochter: Joanna Catharina Fets, °Kumtich 7 december 1802 (= 16 fremaire jaar 11).
Deze Joanna (landbouwster, 37 jaar, wonende in Kerkom) trouwde op 19 februari 1840 – akte op blad 2v. – met Joannes Baptista Vanparys (landbouwer, 36 jaar, wonende in Kerkom, °Kerkom 19 oktober 1803, zoon van Petrus Vanparys +Kerkom 18 augustus 1822 en Maria Catharina Roelants, landbouwster in Kerkom). J.B. Vanparys stierf te Kerkom op 18 januari 1881, 77 j. 10 m. oud (akte nr. 1).
Joanna Fets overleed op 62-jarige leeftijd te Kerkom op 21 augustus 1865 (akte nr. 18), als huisvrouw van de 62-jarige Joannes Vanparys. Zij had blijkbaar geen kinderen.

 

Tot slot

Vele Fetsen stierven voortijdig, zoals ook in andere gezinnen gebeurde.
Van de negen kinderen van betovergrootvader Lucas Fets stierven er vier als kind of als jongvolwassene. Twee trouwden en kregen kinderen: Maria Helena met Patricius Van Kelecom en uiteraard onze overgrootvader Lambertus Henricus.
De enige zoon van Petrus Franciscus Fets, de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male, stierf als “student”.
Van de vijf kinderen van Joannes Martinus Mattheus Fets bereikte alleen Maria Barbara de volwassen leeftijd. Zij trouwde op 41-jarige leeftijd met een Stroobants. Hun enige kind stierf toen het pas 12 jaar was.
Van de acht kinderen van Hieronymus Wilhelmus Fets bereikten er vijf de volwassen leeftijd. Drie van hen, de mannen, bleven ongehuwd. Twee dochters trouwden: Anna Maria met een Adams, Maria Barbara met een Vranckx. Zij woonden in Kerkom en hadden respectievelijk vijf en zes kinderen, waarvan er tien (!) de kinder- en jongerentijd overleefden. We zaten toen in het laatste kwart van de 19de eeuw, toen de tijd van de echt grote gezinnen, waarvan de grote meerderheid van de kinderen in leven bleef, algemeen aanbrak.
Van Anna Maria Fets, die met Petrus Motti trouwde, vond ik drie kinderen terug. De twee jongens, Petrus Franciscus en Hieronymus, werden volwassen en trouwden. Zij woonden blijkbaar beiden in Kerkom; enkel van de oudste zijn er nakomelingen bekend. De natuurlijke dochter van Anna Maria, die ze lang voor haar huwelijk kreeg, Joanna Fets, trouwde met een Vanparys. Zij hadden geen kinderen.