Verhaal 18: Van Kelecom en Fets in Lubbeek

De Lubbeekse Van Kelecom-hoeve en onze overgrootouders Henricus Fets-Stroobants

 

Kopie van Van Kelecom-hoeve  Lubbeek (1)

 

Lambertus Henricus Fets (zie verhaal 1 – 2) verhuisde samen met vrouw Rosalia Stroobants en dochter Maria Carolina (°7 dec 1875) in 1877 van Kerkom naar Lubbeek, waar hij op 12 juli werd ingeschreven. Daar werd ook onze grootmoeder Celestina geboren. Het adres dat de bevolkingsregisters hun toebedeelden was achtereenvolgens Sillemis 40, Heideken 26 (later 28) en Kalenberg 37; de naam voor dat stuk grond was ‘Perksilmes/Parkzielemis/Sillemis’.

Henricus Fets nam daar de boerderij over van het echtpaar Ludovicus Wera (°Kerkom, 15 januari 1834) – Petronella Wera (°Kerkom, 3 mei 1819). Ludovicus was de zoon van het herbergierskoppel P.F. Wera-Wera uit Kerkom en Petronella was de oudste dochter van onze betovergrootvader Josephus Wera en dus de zus van onze overgrootvader Guillelmus Ludovicus Wera; zij was op latere leeftijd getrouwd en kreeg in Lubbeek toch nog twee kinderen die evenwel als baby stierven: in 1861 een meisje dat kort na de geboorte stierf en in 1865 een tweede dochter die een maand oud werd. Op 20 juli 1877 meldden Ludovicus en Petronella hun terugkeer naar Kerkom.
(Uit de bevolkingsregisters valt af te leiden dat Henricus Fets en Ludovicus Wera als pachters werden voorafgegaan door P(etrus?) Ludovicus Dewael (°Bunsbeek 15-08-1832) en (voor die laatste) Lambertus Denonville (°Lubbeek 27-07-1814).

Na het vroegtijdige overlijden van Henricus Fets en zijn vrouw in mei 1891 waren van de vijf kinderen alleen zoon Eduardus en dochter Celestina (grootmoeder) nog in leven. Het bevolkingsregister van dat jaar 1891 vermeldt een inwonende dienstmeid (Veronica Vanceytvent) en -knecht (August Seymans). We weten vanuit Kerkom dat Celestina vrijwel onmiddellijk Lubbeek verliet; als twaalfjarige werd ze al op 15 juni 1891 in Kerkom ingeschreven, waar ze meer dan waarschijnlijk op het Hof ten Male ging wonen. Hoe lang haar twee jaar oudere broer nog op de ouderlijke boerderij bleef, is niet duidelijk: misschien nog tot in 1894; toen hij in 1899 trouwde, woonde hij alleszins in Kerkom.

Wel weten we dat op 28 juni 1894 Josephus Matheus Van Kelecom (°Kumtich, 13 september 1862) en zijn vrouw Maria Dominica Wera (°Roosbeek, 15 augustus 1859) zich in Lubbeek inschreven en dat zij alleszins vanaf 1901 – wellicht vroeger en misschien al vanaf 1894 – de Parkzielemishoeve bewoonden (met als adres nu Heideken 57). Josephus was een zoon van Maria Helena Fets, zus van onze overgrootvader Henricus Fets. Hij was dus de kozijn van onze grootmoeder Celestine. (zie verhaal 8 en 11)

Het echtpaar Van Kelecom-Wera kreeg vier kinderen. De jongste was Josephus Theophilis Achillis, geboren in 1902. Deze Achiel, samen met nonkel Gaston voogd van ons na het overlijden van mama, nam de hoeve van zijn ouders over. Hij verwierf er in 1949 ook de eigendom van; tot dan behoorde de hoeve aan de notarisfamilie Peeters (waarvan de laatste was André Peeters, °Leuven 25 oktober 1923 – +Brussel 28 december 1979, met kantoor op het Leuvense Hooverplein; rond 1900 zetelde er ook een notaris Peeters in Lubbeek). Wie of welke instelling bezat de hoeve in vroegere tijden?

Achiel Van Kelecom (°Lubbeek, 9 november 1902 – +Leuven, 20 januari 1989) was getrouwd met Maria Theresia (Trees) Mathildis Scheys (°Binkom, 22 maart 1901 – +Leuven, 30 september 1987). Zij kregen zes kinderen, drie meisjes en drie jongens, maar twee dochters stierven toen ze één jaar oud waren.

Zoon Edgard nam in 1974 de hoeve van vader Achiel over. Nu is het diens zoon Geert die ze uitbaat, met de hulp van zijn vader.

De Van Kelecom-hoeve heeft nu als adres Struisveldweg 1 (kleine weg die loopt tussen de Kalenberg en de Hertbosweg, langs de grens met Kerkom). De hoeve omvat geen oude gebouwen meer.


De bovenstaande gegevens komen uit de Lubbeekse bevolkingsregisters van 1856-1866 (blad 118), 1867-1880 (deel 1, blad 267 en deel 2, blad 298), 1881-1890 (blad 310), 1891-1900 (blad 162 en 319) en 1901-1910 (deel 2, blad 59).
De recente gegevens vernam ik van Lucienne, dochter van Achiel.

 

Kopie van Van Kelecom-hoeve Lubbeek (2)