Verhaal 20 Nakomelingen Edward Fets-Pardon

De nakomelingen van Ludovicus Eduardus Fets en Maria Carolina Pardon

Dit is een aanvulling op verhaal 19, waarin je al gegevens vond over het gezin van Edward Fets, de broer van grootmoeder Celestine:

Ludovicus Eduardus Fets
° Lubbeek, 17 november 1877 (akte nr. 65)
+ Herent, 4 augustus 1922 (info burgerlijke stand Herent)
x Kerkom, 25 mei 1899 (akte nr. 5) met
Maria Carolina Pardon
° Kerkom (Malendries), 4 maart 1877 (akte nr. 9)
+ Herent, 1 april 1958 (doodsbrief)

Zij kregen zeven kinderen:

1 Joannes Baptista Achille Fets
° Kerkom, 13 maart 1900 (akte nr. 7)
+ Leuven, 24 juli 1984 (doodsbrief)
x Justine Costers
Achille woonde aan de Mechelse Steenweg in Herent (nu deel van Leuven).

2 Maria Helena Celestina Fets
° Pellenberg, 27 november 1902 (akte nr. 32)
Celestina verhuisde op 8 september 1927 naar Schoten, Duizeld 187 (info burgerlijke stand Herent).
+ ?
x ? Van Den Abbeele
Eén zoon (Jean, getrouwd met Yvonne Van Cante) en één dochter (Maria; woont in Ramsel)
Celestine woonde aanvankelijk op de ouderlijke hoeve, met als huidige adres Kareelveld 26, Leuven (vroeger Herent). Haar zoon Jean, die landbouwer was, en zijn vrouw wonen daar nu nog.

3 Franciscus Josephus Fets  (‘Jef’)
° Pellenberg, 17 september 1904 (akte nr. 37)
+ Leuven, 6 februari 1968 (doodsbrief)
x Maria Swevers
Eén dochter (Simonne) en kleinkinderen

4 Judocus Richardus Fets
° Pellenberg, 1 augustus 1906 (akte nr. 20)
+ Pellenberg, 13 november 1907 (akte nr. 11)

5 Jozef Richardus Fets  (‘Chard’)
° Pellenberg, 19 januari 1908 (akte nr. 3)
+ ?
x Tilly (Mathilde?) Degreef
Twee zonen (Edouard, overleden, en Jos); kleinkind Benny (zoon van Jos)
Richard verhuisde op 4 november 1931 naar Leuven, Wijnpers 103 (info burgerlijke stand Herent).

6 Petrus Franciscus Fets  (‘Frans’)
° Pellenberg, 19 mei 1910 (akte nr. 11)
+ Antibes, 16 februari 1977 (doodsbrief; overleden aan hartinfarct tijdens verblijf in Frankrijk)
x Kessel-Lo, 16 augustus 1932 met Augusta Virginie Françoise Debecker (°Kessel-lo, 21 juli 1909 – +Leuven, 1 februari 1974); twee dochters: Gisèle (°Kessel-Lo 26 november 1932, overleden, x Marcel Asselberghs, één dochter: Esmeralda) en Elza (°Leuven, 6 december 1934, x Marcel Fannes, één dochter: Marleen)
Frans woonde op de Dietsesteenweg in Kessel-Lo, wat voorbij en aan de overkant van de NMBS-werkplaatsen, waar hij een café had; hij was opkoper van eieren en zuivelproducten, en bekend met Kerkom en omstreken.
Zijn laatste adres was Eén Meilaan 108 in Kessel-Lo, huis dat nu wordt bewoond door zijn kleindochter Esmeralda.

7 Prosper Fets  (‘Pros’)
° Pellenberg, 25 mei 1912 (akte nr. 10)
+ Winksele, 8 december 1973 (doodsbrief)
x Rosalia Bauweleers
Eén zoon, Roger (Roger heeft een dochter en een zoon, Benny)
Prosper woonde in Winksele, Duigemstraat 11 (nu Herent). Hij was landbouwer. Zoon Roger nam de hoeve over en woont er nu nog, met vrouw en moeder Rosalie. Kleinzoon Benny heeft zich gespecialiseerd in kruiden (tijm) en bouwde naast de oude hoeve zijn huis.

Kopie van Fets-hoeve Kareelweg Leuven (3)Leuven, voordien Herent, Kareelveld

In januari 1914 verliet het echtpaar Fets-Pardon met zes kinderen Pellenberg en ging wonen in Herent, Kareelveld 8. Het Kareelveld ligt tussen de Leuvense ring en de A2 langs de Mechselsesteenweg, en behoort nu tot Leuven. De woning heeft vandaag als nummer 26 en wordt dus bewoond door kleinzoon Jean en zijn vrouw Yvonne.
Edward Fets huurde de boerderij, die later door familie werd gekocht.

Edward Fets stierf te Herent op 4 augustus 1922 (info burgerlijke stand Herent). Hij werd geen 45 jaar. Kinderen en kleinkinderen hielden nadien vooral contact met de familie Pardon in Kerkom.
Weduwe Caroline Pardon was in 1943 aanwezig op het huwelijk van onze ouders te Kerkom. Je ziet haar op de trouwfoto – als ik me niet vergis – op de eerste rij, de tweede van links naast grootoom Devroye.
Caroline Pardon overleed te Herent op 1 april 1958. Het adres van haar woning was toen: Kareelveld 27 te Herent. Op de overlijdensbrief staat ook vermeld: “De kinderen, schoon- en kleinkinderen van wijlen Arthur Wera-Fets.”
Het graf van Edward en Caroline bevindt zich achteraan op het oude kerkhof van Herent.

——————————————-
* Op 9 augustus 2007 sprak ik in Winksele-Herent, Duigemstraat 14, met Roger Fets, zoon van Prosper en kleinzoon van Edward. Daar ontmoette ik ook zijn vrouw, zoon Benny en zijn oude moeder, de weduwe van Prosper Fets, de jongste zoon van Edward.

Op dezelfde dag ontmoette ik in Kessel-Lo, Herfstlaan 41, Elza Fets, de jongste dochter van Frans en kleindochter van Edward, en haar man Marcel Fannes. Elza had een briefje dat onze pa verstuurde ter gelegenheid van het overlijden van haar vader Frans.
Ik had ook een kort gesprek met Esmeralda (Eén Meilaan, 108 in Kessel-Lo), dochter van Gisèle Fets en kleindochter van Frans.

Ook telefoneerde ik verschillende keren met de Yvonne Van Cante, de echtgenote van Jean Van Den Abbeele, zoon van Celestine en kleinzoon van Edward.

Ik wil al deze mensen danken om mij te hebben ontvangen en voor de geboden informatie. Alle verdere info (onder andere plaatsen en data van geboortes, huwelijken en overlijdens) is heel welkom.