Verhaal 21: Fets-bewoners Hof ten Male

De bewoners van het Hof ten Male in de Fets-periode (en later)

 

Kopie van 8c Hof ten Male (met Photostudio)

 

 

 


Het Hof ten Male zoals het werd heropgebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw, gefotografeerd rond 1940.

 

Wie waren de bewoners van de hoeve-Fets of het Hof ten Male? Om dat te achterhalen doen we een beroep op de bevolkingsregisters van Kerkom. Die moesten de Belgische gemeenten vanaf 1846 opstellen en telkens tijdens een bepaalde periode met nieuwe gegevens aanvullen. Zo heb je de registers van 1846, 1856, 1866, 1880, 1890, 1900 …, meestal met de verzamelde gegevens van het daaropvolgende jaar.

 

Petrus Franciscus Fets (1783-1863) kwam in 1819 op het Hof ten Male dankzij zijn huwelijk met Maria Helena Roelants (zie verhaal 7 van 12-07-2006). Francis was de broer van betovergrootvader Lucas.

In het bevolkingsregister van Kerkom van 1846-1847 (blad 90 met als adres voor het Hof ten Male: Plaets 90) staan vermeld:

– Petrus Franciscus Fets en zijn vrouw Elena, landbouwers
– Twee knechten “voor de landbouwerij” (19 en 14 jaar oud)
– Twee dienstmeiden (27 en 20 jaar oud)

 

___________________

Nog voor het overlijden van zijn broer Francis trok Lucas Fets naar Kerkom: in december 1856 liet hij zich in Kumtich uitschrijven. In Breisem-Kumtich bleven achter: dochter Maria Carolina en zonen Guilelmus Ludovicus en Judocus. (zie verhaal 9 van 13-12-2006)
In het bevolkingsregister van Kerkom opgemaakt in 1857 (blad 89) heeft het Hof ten Male als adres Boschkant 1 (als eerste huis na ‘Plaets’, geen Malendries). Zijn bewoners waren:

– Lucas Fets, landbouwer, 72 jaar (betovergrootvader)
Maria Barbara Coekelberghs, huishoudster, 54 jaar (= fout: 52!)
– Maria Helena Fets, dochter, 24 jaar
– Henricus Fets, zoon, 19 jaar (overgrootvader)
– Franciscus Fets, zoon, 16 jaar
– Justina Fets, dochter, 8 jaar

De vorige bewoner, Francis, was ondertussen weduwnaar geworden en woonde samen met een dienstmeid meer naar het dorpscentrum toe, Plaets 75 (blad 74).

 

____________________

Het bevolkingsregister opgemaakt in 1867 (blad 107) geeft als bewoners van het Hof ten Male (Boschkant, Malendries):

Maria Barbara Coeckelberghs, landbouwster (weduwe Lucas Fets)
– Henricus Fets, landwerkman (overgrootvader)
– Twee dienstknechten: Joannes Janssens (25 jaar, ° Kerkom) en Petrus Mella (15 jaar,
°Leuven)

Sedert de opstelling van het vorige register waren vader Lucas (+1864) en zoon Franciscus (+1865) op de boerderij gestorven. Dochter Justina overleed in Kumtich
(+1865). Dochter Maria Helena trouwde met Patricius Van Kelecom (1859).
Het bevolkingsregister van 1867 vermeldt ook dat overgrootvader Henricus in november 1873 huwde. Hij bleef op het Hof ten Male wonen; hij was er de enige mannelijke Fets, zijn andere broers woonden nog in Breisem. Zijn vrouw Rosalia Stroobants bleef, alleszins met haar eerste kind, ingeschreven bij haar vader (Dorp, Dries 73, blad 88). In juli 1877 verhuisde het paar naar Lubbeek. Waarom verliet overgrootvader Henricus het Hof ten Male? Bezat hij niet het geld om zijn mede-erfgenamen uit te kopen?

 

____________________

Het bevolkingsregister opgemaakt in 1881 (blad 89) geeft als adres voor het Hof ten Male Malendries 1 en als zijn bewoners:

– Judocus Fets, landbouwer (37 jaar)
– Carolina Fets, zuster van Judocus

Moeder Fets-Coeckelberghs was in 1870 op het hof gestorven, 65 jaar oud. Zoon Guilielmus Ludovicus, die in Kumtich ingeschreven bleef, stierf in 1878 ook in Kerkom, 47 jaar oud. Hij had er misschien onze overgrootvader afgelost toen die naar Lubbeek trok.
Judocus schreef zich pas in Kumtich uit op 18 augustus 1881. Zijn zus Maria Carolina was al eerder naar Kerkom verhuisd. Zij overleed er in 1882 op 53-jarige leeftijd.

 

____________________

0p blad 95 geeft het bevolkingsregister van 1890 als bewoners van het Hof ten Male (Malendries 1):

– Judocus Fets
– Maria Philomena Van Kelecom, nicht van Judocus
– Landbouwersdienstmeid Justina Dumont (°Kerkom 1866) en landbouwersdienstknechten Julianus Niclaes (°Kerkom 1872) en Ludovicus Brants (°Hoeleden 1865)

Philomena Van Kelecom (°Kumtich 1860) was de dochter van het echtpaar Van Kelecom-Fets. Philomena zal in 1897 te Kerkom trouwen met molenaar Felix Kemels, broer van overgrootmoeder Justine Wera-Kemels.
In het register werden later nog twee andere knechten en een meid ingeschreven. Het register vermeldt evenwel niet altijd het vertrek van het inwonende dienstpersoneel.

 

____________________

Het bevolkingsregister opgesteld in 1901 (blad 162) vermeldt als bewoners van het Hof ten Male (Malendries 34):

– Judocus Fets
– Celestina Fets, nicht van Judocus (grootmoeder, 22 jaar)
– Een knecht (Augustinus Laermans, uit Binkom) en een meid (Justina Augusta Victoria Mertens, uit Lubbeek)

 

Het latere bevolkingsregister van 1910 vermeldt dat Celestine al op 15 juni 1891 in Kerkom werd ingeschreven (dus onmiddellijk na het overlijden van haar ouders in Lubbeek). Maar ik vind haar naam niet terug in het register van 1890-1900 – deze registers vertonen hiaten.
Later werden in het register 1901-1910 nog twee andere knechten als inwonend ingeschreven.

 

____________________

Het bevolkingsregister van 1911-1920 (blad 168) geeft voor het Hof ten Male (Malendries 34) als gegevens:

– Judocus Fets
– Celestina Fets, ingeschreven in Kerkom op 15-06-1891, gehuwd
– Jan Frans Arthur Wera (echtgenoot van Celestine, grootvader)
Later aangevuld: Maria, Albert en Paula, de kinderen van Wera-Fets

Ook de gegevens over Celestine en Arthur werden blijkbaar later ingeschreven want zij trouwden pas in 1913. Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer Arthur precies op het Hof ten Male kwam wonen. Bij de gegevens op blad 132 over het ouderlijk gezin van Arthur (Dorp 1 – kasteelhoeve) staat onderaan vermeld dat Arthur op 1 maart 1919 naar Malendries 34 verhuisde. Rond die tijd, of vroeger al, verliet weduwe Justine Wera-Kemels met kinderen de kasteelhoeve voor een woning in Bijvoorde, Berg 37.
Waar werd dus ons mama geboren? Op het Hof ten Male of in de woning Wera-Kemels? Of woonde Arthur toch onmiddellijk vanaf zijn trouw op het Hof ten Male en bleef hij officieel bij zijn moeder ingeschreven?
Judocus Fets overleed in 1920.

 

____________________

Het Kerkomse bevolkingsregister met de gegevens vanaf 1947 en het Hof ten Male (Malendries 49):

Blad 231:

– Celestina Fets, landbouwster, weduwe Arthur Wera (+4 maart 1945)
– Paula Wera, dochter van Celestine, zonder beroep
Celestine stierf in 1954.

Blad 232:

Jozef Ulens, bediende, en Maria Wera, en hun zes kinderen Jan, Albert, Luc, Guido, Wim en Marijke, geboren tussen 1944 en 1956
Vorige verblijfplaats: Binkom, Plaats 30; aangifte vertrek in Binkom op 13 augustus 1946; ingeschreven te Kerkom op 16 augustus 1946.
Verhuis naar Tienen, Leuvenselaan 64: aangifte vertrek op 23 januari 1958; schrapping in register te Kerkom op 10 februari 1958.
Tante Paula bleef nog tot 1962 in Kerkom wonen en bleef er nadien nog enkele jaren ingeschreven – veronderstel ik.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw dus werd het Hof ten Male niet meer bewoond; vandaag rest ervan, helaas, alleen nog een ruïne.

 

10c Hof ten Male, Jan (met Photostudio)Het Hof ten Male, poort achteraan, 1946, met uw onderzoekende dienaar

2 gedachten over “Verhaal 21: Fets-bewoners Hof ten Male

  1. Uw e-mail ontging me precies, tenzij ik me vergis en al eerder op reageerde.
    Het Hof ten Male lag aan de Malendriesstraat (en met de zijkant langs het straatje dat naar Butsel loopt), in de bocht die de straat maakt in Malendries zelf en waar nu nog het kapelletje van het hof staat: kadaster perceel C 196b, tussen de huizen met de nummers 107 en 119.

    Like

Reacties zijn gesloten.