VOOROUDERS KEMELS, MOLENAARS IN PELLENBERG


Het was geen toeval dat mijn Kerkomse betovergrootvader Jan Baptist Kemels (1811-1892; zie de voorgaande berichten) van beroep molenaar was. Zijn voorvaders aan vaderskant waren dat al generaties lang; de stiel vroeg om kunde en wellicht ook om financiële middelen.

Voor de ouders van Jan Baptist moeten we naar Pellenberg en Linden. Hij werd op 29 januari 1811 te Linden geboren als oudste kind van Philippus Lambertus Kemels en Elisabetha Oliviers die er het jaar voordien getrouwd waren. Elisabeths ouders woonden in Linden (zie een van de volgende berichten), die van Philippus Lambertus in Pellenberg*.
Het huwelijk Kemels-Oliviers was van korte duur. In 1814, toen zijn zoon amper zes was, overleed Philippus Lambertus op 26-jarige leeftijd; hij was toen molenaar in Pellenberg (zie hierover meer bij de gegevens over zijn ouders hieronder).


Data gezin Kemels-Oliviers

Ouders
Philippus Lambertus Kemels (roepnaam wellicht Philippus)
° Pellenberg, 8 augustus 1787; peter Lambertus Kemels uit Pellenberg, meter Anna Wouters uit Tielen
† Pellenberg, 1 april 1814
x Linden, 8 mei 1810 (getuigen Joannes Baptista Kemels en Jacobus Silvester Oliviers) 
met
Eliz/sabetha Oliviers

° Linden, 18 maart 1781, dochter van Michael en Joanna Catharina Kiesecoms; peter Petrus Oliviers in naam van Guil. Kiesecums uit Tielt, meter Elizabetha Oliviers uit Linden
† Lubbeek, 24 september 1874 (in woonhuis van zoon ‘gestaan kort aan de Plaats’)

Kinderen
Joannes Baptista Kemels (voorouder)
° Linden, 29 januari 1811 (geen doopakte beschikbaar) 
† Kerkom, 3 januari 1892
x Kerkom, 30 oktober 1833, met Maria Josephina Vanparys (1807-1880)

Marie Elisabeth Kemels
° Pellenberg, 2 januari 1813
+ Leuven, 21 december 1887
x Leuven, 27 april 1843 met Louis (Ludovicus) Vollen, °Vissenaken Sint-Pieter, 30 maart 1811, zoon van Guilielmus en Maria Catharina Janssens; het echtpaar had een handelszaak in de Diestsestraat in Leuven en kreeg twee kinderen geboren in 1847-1849.  

Elisabeth Kemels
° Pellenberg, 14 december 1814
† Pellenberg, 14 december 1814, 5 uur ’s morgens, 3 uur oud

Weduwe Elisabeth Oliviers baarde haar derde kind, dat na de geboorte overleed, dus meer dan acht maanden na de dood van haar man. Zij hertrouwde nog tweemaal: in 1815 met Judocus Grammet (van wie twee kinderen geboren in Pellenberg 1816-1818**) en in 1821 met Petrus Van Hacht (van wie drie kinderen geboren in Lubbeek 1822-1826). Met haar tweede man, die nog een tijdje mee in de Pellenbergse molen had gewerkt, verhuisde Elisabeth naar Lubbeek. Zij was er, ook samen met haar derde man, in de buurt van de kerk in de landbouw actief. Van daaruit trouwde zoon Jan Baptist Kemels in Kerkom de weduwe van de Bijvoordemolenaar.

Huwelijk Philippus Lambertus Kemels en Elisabetha Oliviers, Linden 8 mei 1810 (3).JPG
Huwelijksakte Kemels-Oliviers, parochieregister Linden 1810

Philippus Lambertus Kemels was een zoon uit het Pellenbergse molenaarsgezin van Joannes Baptista Kemels en Maria Elisabeth De Kepper. Hij was het jongste van de elf kinderen die geboren werden tussen 1768 en 1787.
Kemels en De Kepper woonden als jonge paar enige tijd in Tielen, maar in 1769 al kochten zij in Pellenberg de Gasthuismolen van de Leuvense gasthuiszusters (Sint-Elisabeth/Sint-Pietersziekenhuis) – uit notarisakten van de provincie Antwerpen blijkt dat de familie niet onvermogend was. Maar liefst vier van hun zonen en ook kleinzonen waren er molenaars: meer dan een eeuw waren deze Kemelsen de molenaars van Pellenberg. Over de geschiedenis van hun windmolen lees je meer in een van de volgende berichten.


Data gezin Kemels-De Kepper
Ouders

Joannes Baptista Kemels
° (doopsel) Wezemaal, 25 mei 1744, zoon van Lambertus en Anna Maria Wouters; peter Joannes Baptista Wouters, meter Elisabet (sic) de Wijgaert
† Pellenberg, 10 oktober 1814 (molenaar, weduwnaar)

Maria Elisabeth De Kepper
° (doopsel) Herenthout, 17 oktober 1742, dochter van Gomarus en Elisabeth Dens; peter Gomarus De Kepper, meter Anna Maria Dens

Kinderen
Anna Digna Kemels (ook Anna Dimphna)
° Pellenberg, 22 november 1768; peter Gaspar Van Wauterloe, meter Anna Wauters
† Bierbeek, 13 februari 1832

x Pellenberg, 21 april 1789, met Guilielmus Wauteleers (°Bierbeek 1740 – †Bierbeek 10 april 1816); landbouwers in Bierbeek

Joannes Baptista Kemels
° (doopsel) Pellenberg, 12 oktober 1770; peter Joannes Baptista Peeters, meter Anna Catharina Boogaerts
† Pellenberg, 1 augustus 1793 (ongehuwd)

Maria Catharina Kemels
° (doopsel) Pellenberg, 21 oktober 1772; peter Joannes Baptista Dewils, meter Maria Catharina Van Oversteijns
† Pellenberg, 5 december 1772

Lambertus Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 4 november 1773; peter Franciscus Peeters in naam van Lambertus Kemels, meter Catharina Van Goethem
x Lubbeek, 3 augustus 1802 – Lambert was toen molenaar in Pellenberg – met Petronilla Nijs, °Lubbeek 12 januari 1778, dochter van Joannes Georgius Nijs (kleinzoon van Herendaelpachter en voorouder Henricus Wera) en van Maria Catharina De Raeymacker/De Raijmakers

Guilielmus Henricus Kemels
° (doopsel) Pellenberg, 25 februari 1776; peter Guilielmus Henricus Boogaerts, meter Susanna Maria Kemels
† Pellenberg, 22 september 1854 (zonder beroep; aangegeven door zoon Joannes Franciscus Kemels, molenaar in Pellenberg)***
x Pellenberg, 30 juli 1806 met Anna Maria Achten/Hachten/Van Acht, °Leuven St.-Michiel 5 oktober 1780, dochter van Joannes Baptist Achten (°ca. 1745 Zichem) en Catharina Mathuv/wis (°ca. 1750 Leuven), †Pellenberg 12 januari 1864
Tussen 1808 en 1820 kreeg het echtpaar Kemels-Achten zes kinderen waarvan de eerste vijf in Kortrijk-Dutsel werden geboren. Vader Guilielmus was daar immers molenaar (windmolen op het Molenveld) vooraleer hij zijn vader in Pellenberg opvolgde. De jongste zoon Petrus Albertus, in 1820 in Pellenberg geboren, werd priester. Diens oudere broer Joannes Franciscus (°1811) volgde later zijn vader op als eigenaar-molenaar van de Pellenbergse Gasthuismolen.

Petrus Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 8 januari 1778; peter Guilielmus Meeus in naam van Petrus Wouters, meter Maria Catharina De Bon
† Pellenberg, 7 oktober 1779

Petrus Guilielmus Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 23 februari 1780; peter Guillielmus Mues, meter Anna Catharina De Bon
† Pellenberg, 24 mei 1810 (29 jaar, ongehuwd, molenaar; aangever Philippus Lambertus Kemels, molenaar)

Elisabeth(a) Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 13 november 1781 (tweeling); peter Joannes Baptista Peeters, meter Elisabeth Wera wonende in Lubbeek
† Linden, 4 juni 1858

x Pellenberg, 1 april 1807 met Joannes Bogaerts, weduwnaar van Maria Magdalena Peeters, wonende in Linden, landbouwer, °Sint-Joris-Weert 17 februari 1749, zoon van Petrus en Joanna Coppens, †Linden 23 april 1808; één kind geboren te Linden in 1807
xx Linden, 2 augustus 1809 met Henricus/Hendricus/Hendericus Sliepers/Slepers, °Lubbeek 5 maart 1779, zoon van Joannes en Maria Elizabetha Van Weddingen die trouwden te Lubbeek op 05-10-1773, †Linden 29 september 1845; Henricus was landbouwer, het paar kreeg vier kinderen geboren in Linden tussen 1815 en 1824.

Joannes Franciscus Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 13 november 1781 (tweeling); peter Franciscus De Bon, meter Magdalena Struijf
In 1815 en 1825 vinden we hem terug in Leuven; hij was er meelverkoper.

10 Joannes Henricus Kemels
° (en doopsel) Pellenberg, 2 september 1784; peter Joannes Baptista Kemels, meter Anna Digna Kemels
† Pellenberg, 20 september 1794

11 Philippus Lambertus Kemels (voorouder)
° Pellenberg, 8 augustus 1787; peter Lambertus Kemels uit Pellenberg, meter Anna Wouters uit Tielen
† Pellenberg, 1 april 1814 (molenaar)
x Linden, 8 mei 1810 met Elisabetha Oliviers


In de bevolkingstelling van het jaar IV (1796) van Pellenberg vinden we het gezin van J.B. Kemels onder nr. 130 tot 134; zij woonden toen op de Ganzendries:

130 Jan Baptist Keemels, 51 jaar, molenaar, sinds 28 jaar in de gemeente
131 Zijn vrouw Marie Keuppens, 53 jaar, sinds 28 jaar in de gemeente
132 Peeter Kemels, 15 j. (= Petrus Guilelmus, °23 februari 1780)
133 Francis Kemels, 13 j. (= Joannes Franciscus, °13 november 1781)
134 Elisabeth Kemels, 13 jaar (= Elisabeth, °13 november 1781)
plus 1 kind onder de 12 jaar (= voorouder Philippus Lambertus, °8 augustus 1787)

De Gasthuismolen van Pellenberg
waar de familie Kemels een eeuw lang de wieken deed draaien. 

(fotocollectie Kris Scheys, Heemkundige Kring Libbeke)
Oude Gasthuismolen.jpg

 

In een volgend bericht vinden we de nog oudere Kemelsen terug in de huidige provincie Antwerpen. Zij waren er als molenaars in meerdere dorpen actief. De bovenvermelde, en ook andere, genealogische gegevens over de familie Kemels vind je ook op http://gw2.geneanet.org/julens?lang=nl&m=N&v=KEMELS.

_____________________________________
* Blijkbaar woonden er ook in vroegere tijden al mensen met de naam ‘Kemels’ in Pellenberg. Een zekere Elisabetha Kemels, getrouwd met Petrus Schermers, kreeg er immers tussen 1647 en 1653 vijf kinderen.

** Dochter Marie-Thérèse Grammet huwde in 1847 David Willio. We kwamen hem vroeger al tegen toen hij als onderwijzer in Kerkom onderdak vond op de kasteelboerderij aldaar bij mijn overgrootvader Ludovicus Wera. 
*** In zijn werk van 1880 vermeldt Adolphe Everaerts het houten grafkruis van Guilielmus als een van de opvallende monumenten van het toenmalige Pellenbergse kerkhof (Recueil de tombes et épitaphes à Louvain et dans ses environs, dl. 2: Environs, p. 455, nr. 1202).