OOK DE OUDSTE ONS BEKENDE KEMELSEN WAREN MOLENAARS


Voor gegevens over de oudere Kemelsen doe ik een beroep op de onderzoeksresultaten van Lodewijk Mertens (lodewijkm) en Danny Matthé (mirrith2007) te vinden op GeneaNet, alsook op de nieuwe zoekrobot van het Rijksarchief. Ooit geraak ik nog wel eens in de Antwerpse archieven. De door ons bestudeerde familie Kemels was immers afkomstig van die provincie.
Op 15-08-2013 bracht ik hier nog meer gegevens aan, speciaal voor Noorderwijk, Herentals en Olen, die ik ontving van Fons Verwimp uit Herentals; met dank.

De Pellenbergse molenaar Jan Baptist Kemels (1744-1814) stamde uit het gezin Kemels-Wouters:
– Lambertus Kemels
° (doopsel) Vorselaar, 29 januari 1714
† Tielen, 22 februari 1781
x Olen, 3 februari 1740 met
– Anna (Maria?) Wouters
° (doopsel) Olen, 13 april 1718; dochter van Adrianus Wouters, molenaar Buulmolen in Olen (°Noorderwijk 1 of 8 juli 1681 – †Olen 8 november 1759) en Dymphna Helsen (°Olen 1 januari 1693 – †Olen 14 augustus 1775) die in Olen tussen 1718 en 1734 acht kinderen kregen; kleindochter van Adrianus Wouters (°Noorderwijk 19 mei 1631 – †na 1690) en Adriana De Becker (°Herenthout ca. 1650 – †Noorderwijk 24 april 1694) die in Noorderwijk tussen 1679 en 1690 vijf kinderen kregen. Voor meer gegevens over de familie Wouters zie: http://gw.geneanet.org/julens_f?lang=nl&m=NG&fn=&sn=Wouters&v.
† Tielen, 25 februari 1806

Ons bekende kinderen van het koppel Lambertus Kemels-Wouters zijn:
1 Joannes Baptista Kemels (voorvader)
° (doopsel) Wezemaal 25 mei 1744
† Pellenberg, 10 oktober 1814
x Maria Elisabeth De Kepper
2 Suzanne Maria Kemels
° (doopsel) Tielen, 8 juni 1758
† Tielen, 18 december 1833
x Tielen, 30 januari 1782, met Joannes Baptista Wouters (doopsel Tielen 13 mei 1758, zoon van Petrus 1725-1759 en Anna Catharina Van Steenberghen 1724-1767 – †Tielen 3 oktober 1838, landbouwer); zes kinderen geboren in Tielen tussen 1784 en 1805
3 Corneel Frans Kemels, wonende in Gierle (bron akte notaris Frans Jozef Noydens te Gierle van 17-08-1783)

Vader Lambertus Kemels was molenaar op de watermolen van Tielen (nu deelgemeente van Kasterlee). Dat blijkt uit notarisakten: akte van 25 mei 1754 (notaris August Frans Noydens te Lille) betreffende de verpachting van de watermolen van Tielen met als betrokken partijen: Lambrecht Kemels en Van de Gracht, baron de Rommerswael*; en een akte van juni 1767 waarbij molenaar Kemels een akkoord sloot met inwoners van Gierle. De molen, die al in de late middeleeuwen bestond, was gelegen aan de Aa (die in Grobbendonk in de Kleine Nete uitmondt). Het huidige molenhuis met langgevelhoeve (Watermolenstraat 5) dateert van 1681, dus nog voor de tijd van Kemels. Het beschermde gebouw, gelegen in een rustige, idyllische omgeving, werd in 2011 nog openbaar verkocht. (Bron: www.molenechos.org)

Watermolen Tielen (foto Donald Vandenbulcke 2009).jpg

Watermolen Tielen (foto Erwin Hannes 2010).jpg

De watermolen van Tielen: foto’s van Donald Vandenbulcke (links) en Erwin Hannes (rechts), afgedrukt op de website van Molenecho’s.


Onze Tielense Lambertus Kemels (1714-1781) was de zoon van
– Cornelius Kemels, molenaar in Schoten (Heymeulen)
° (doopsel) Noorderwijk, 24 november 1686; peter Joannes Nelens in de plaats van Cornelius Nelens, meter Magdalena Van Tielen
† na 12 augustus 1715 (op die dag huurden hij en zijn vrouw voor een notaris in Schilde een windmolen met molenhuis – info Fons Verwimp)
x Herentals, 13 april 1711 (getuigen Gasparus Van den Heeden en Joannes De Vos) met
– Catharina Van Olmen
° Herentals, ca. 1690
† na 12 augustus 1715


Cornelius Kemels stamde uit het gezin Kemels-Peeters:
– Walterus Kemels, molenaar op de Gasthuismolen te Noorderwijk (nu deelgemeente van Herentals)
° Schriek, ca. 1660
† Noorderwijk, 9 januari 1696
x Noorderwijk, 22 augustus 1685 (getuigen Franciscus De Vleeshouwer en Petrus Lobrans) met
– Catharina Peeters
° ca. 1660
† na 1696
Als weduwe hertrouwde Catharina met Lambertus Lambrechts (doopsel Rijkevorsel 10 mei 1669, zoon van molenaar Cornelius en Anna Pauwels – †Zoersel 11 april 1749), molenaar te Noorderwijk (Gasthuismolen), Gierle, Wechelderzande, Zoersel.

Als kinderen van het koppel Walterus Kemels-Peeters kennen we:
1 Cornelius Kemels (voorvader)
°
(doopsel) Noorderwijk, 24 november 1686
x Catharina Van Olmen
2 Anna Kemels
° (doopsel) Noorderwijk, 19 maart 1690; peter Petrus Heylen, meter Anna Peeters
† Noorderwijk, 19 maart 1696
3 Joanna Kemels
° (doopsel) Noorderwijk, 29 januari 1692; peter Petrus Verboven, meter Joanna Ooms
† na 4 februari 1750 (Joanna, weduwe van Jan Lambrechts, was toen partij in een notarisakte opgemaakt door August Frans Noydens te Lille)
x Noorderwijk, 17 maart 1709 (of 1708?) met Joannes Lambrechts (doopsel Oostmalle 22 mei 1674, zoon van molenaar Cornelius en Anna Pauwels – †vóór 4 februari 1750), molenaar op de Gasthuismolen te Noorderwijk, te Gierle en te Wechelderzande; het echtpaar kreeg tussen 1710 en 1722 zes kinderen. Joanna en haar moeder (tweede huwelijk voor haar) trouwden dus met broers Lambrechts.
4 Theresia Elisabeth Kemels
° (doopsel) Noorderwijk, 13 december 1693; peter Joseph Hendrickx, meter Theresia Peeters
† vóór 1 juli 1758
x Noorderwijk, 28 mei 1713 met Petrus Wouters (°ca. 1685 – †vóór 1 juli 1758)

 

De Kemelsen: het betreft hier overduidelijk een geslacht van molenaars, alleszins van in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot vandaag. 


Wie kan me meer inlichtingen bezorgen over een van de hierboven vermelde molens? Met dank op voorhand. 

______________________________________

* Het betreft hier wellicht Rogier Filip Van der Gracht, baron de Rommerswael, die getrouwd was met Maria Catharina Van Varich. Hij kocht in Mechelen een groot huis dat nu nog bestaat en gelegen is in de Goswin de Stassartstraat.