DE OUDSTE ONS BEKENDE WERA’S

We weten dat Henricus Wera (1674-1746) in de eerste helft van de achttiende eeuw pachter was van de Lubbeekse Herendaalhoeve (zie berichten van 03-04-2011 en 31-08-2011). Hieronder lees je dat hij in Korbeek-Lo werd geboren, maar dat hij op jonge leeftijd met zijn ouders naar Pellenberg verhuisde, dat niet zo ver van zijn geboortedorp is gelegen. Toen hij 25 was, werd Hendrik pachter in de Lubbeekse wijk Herendaal, die tegen Pellenberg aanleunt. Zijn ouders waren Gerardus Wera en Maria Vroninx en zijn grootouders aan vaderskant Nicolaus Wera en Maria Nijs.

6 Geboorte Gerardus Wera, Bierbeek 30 april 1640 - kopie.JPG
Doopakte van Gerardus Wera, Bierbeek 30 april 1640 

Hendrik stamt uit het gezin Wera-Vroninx:
Gerardus Wera
° Bierbeek, 30 april 1640, zoon van Nicolaus Wera en Maria Nijs; peter Geerardus Wera, meter Maria St(?)aes in naam van Couleta(?) Futens
† Pellenberg, tussen 1693 en 1695
Maria Vroninx/Vronincx/Fronincx/Vrouninx
° wellicht Bierbeek, 21 april 1652, dochter van Hendrik Vroninx en Catharina Janssens; peter Jacob Vroninx, meter Maria Schell(?)ekens
† Pellenberg, 1685-1686

Zij trouwden te Bierbeek op 15 januari 1669.

Kinderen
Hun eerste kind, Henricus Wera, werd op 12 april 1669 gedoopt in de St.-Michielsparochie in Leuven. Het kind moet (wellicht) heel jong zijn gestorven, want een broertje kreeg nadien dezelfde naam.

In het doopregister van Korbeek-Lo vinden we van hen verder twee kinderen:
Barbara Wera (°23 mei 1670; peter Joannes Fronincx, meter Barbara Janssens – †wellicht Korbeek-Lo 17 augustus 1671, begraven in de kerk)
Henricus Wera (°1 maart 1674; peter Henricus Thilens, meter Clara Fronincx)

Dit laatste kind is mijn voorouder en werd de latere Herendaalpachter, tenzij ook deze Henricus als kind stierf en een jonger zoontje dezelfde naam kreeg. Tussen de geboorte van deze Henricus en die van het volgende kind laten de doopregisters een tijdsspanne van meer dan zeven jaar.
Via de bevolkingstelling van Pellenberg van 1693 leren we evenwel een ander kind kennen dat rond 1678 geboren is:
Cathlijn (Catharina) Wera, 15 jaar. Zij is geboren in Korbeek-Lo of al in Pellenberg.

Gerardus Wera en zijn vrouw, die in Korbeek-Ko een hoeve pachtten, verhuisden naar Pellenberg. Daar werd Gerardus, zo vertelde me Paul Wera (Tessenderlo), pachter op de eeuwenoude hoeve die zich bevond op de plaats waar nu het Kastanjehof staat (Ganzendries 65). Deze hoeve was in de middeleeuwen eigendom geweest van het nonnenklooster van Gempe (Sint-Joris-Winge). Van de hoeve rest nog een 18de-eeuwse schuur.

In het doopregister van Pellenberg staan van het echtpaar Wera-Vrounincx drie kinderen opgetekend:
Maria Theresia Wera (°22 augustus 1681; peter Laurentius Wera, meter Maria Wera)
Michael Wera (°27 november 1682; doopgetuige Judocus Jansens in de naam van Michael Van Asbroeck en Maria Scheij (sic) in de naam van … niet genoteerd)
Margareta Wera (°13 februari 1685; peter Nicolaus Wera, meter Margareta Vrouninx)

Na de dood van zijn vrouw hertrouwde Garardus Wera met Catharina Jochmans/Jonghmans.
Uit dit huwelijk werden in Pellenberg vier kinderen geboren:

Anna Maria Wera (°28 oktober 1687; peter Arnoldus Grego, meter Maria Moës)
Nicolaus Wera (°21 december 1688; peter Nicolaus Jochmans, meter Elisabetha Bredons)
Elisabetha Wera (°16 december 1689; peter Nicolaus Jochmans en Elisabetha Bredou/ns)
Elisabetha Wera (°27 oktober 1693; peter Judocus Janssens, meter Maria Doms)

In de volkstelling van 1693 staat Gerardus (Geeraert) Wera vermeld met zijn huisvrouw, drie kinderen, een knecht en een meid.

Van Gerardus kennen we in totaal dus tien kinderen; het waren er in werkelijkheid misschien meer.

Na het overlijden van Gerardus tussen 1693 en 1695 huwde zijn weduwe Catharina Jonghmans met Jacobus Van den Bosch. Zij kregen tussen 1695 en 1701 drie kinderen, aldus het parochieregister van Pellenberg.
In de hoofd-, beesten- en paardentelling van 1702 staat Jacobus Van den Bosch als pachter vermeld samen met zijn huisvrouw Catharina Jochmans: halve ploeg, 1 paard, 3 koeien, 2 runderen, 1 kalf, 1 varken. Was hij als pachter soms de opvolger van Gerardus Wera?
Er waren grotere pachters in het dorp, de grootste was wellicht Hendrick Scheijs getrouwd met Joanna Dillemans: 4 knechten, 2 ploegen, 4 paarden, 10 koeien …


Gerardus Wera stamt uit het gezin Wera-Nijs:
Nicolaus Wera/Weraij
† Bierbeek, 28 juli 1654; … obiit Nicolaus Wera villicus prope Lovanium: Nicolaus pachtte dus een hoeve nabij Leuven.

Nicolaus trouwde driemaal:
x ???
xx Anna Van Malcot
† Bierbeek, 11 september 1638; ‘tweede echtgenote van Nicolaus Weraij’

Kinderen
met Anna Van Malcot:
Anna Wiera, °Bierbeek 8 november 1632; peter Lambrecht Denijs, meter Anna Wiera (toevoeging van 23-11-2021)
Petrus Wera, °Bierbeek 30 november 1634; peter Petrus Wera, meter Gertrudis De Witte

xxx  Bierbeek, 2 januari 1639 (getuigen Joannes Nijs en Anthonius Hermans; … qui anti contraxerunt sponsalia Lovanii) met
Maria Nijs (Neijs)
† Bierbeek, 29 juli 1645; ‘derde echtgenote van Nicolaus Weraij’

Kinderen met Maria Nijs:
Gerardus Wera, voorouder (°Bierbeek 30 april 1640)
Maria Wera (°Bierbeek 23 december 1642; peter Egidius Dockx, meter Anna De Munter)

Van voorouder Nicolaus Wera kennen we dus met zekerheid vier kinderen, twee uit zijn tweede huwelijk en twee uit zijn derde huwelijk, maar wellicht waren er nog meer (zie hieronder).
Hij was pachter in Bierbeek op een hoeve gelegen nabij Leuven.

2 Huwelijk Nicolaus Wera(ij) en Maria Nijs, Bierbeek 2 januari 1639 (2).JPG
Huwelijksakte van Nicolaus Wera en Maria Nijs, Bierbeek 2 januari 1639

Nicolaus was misschien de broer van *
– Henricus Wera/Wijra die op 12 februari 1647 in Bierbeek huwde met Barbara Thilens/Thielens/Tilens (van wie zes kinderen geboren in Bierbeek en Pellenberg);
– Barbara Wera die op 18 april 1651 in Bierbeek huwde met Adrianus Van Hove (bij de ondertrouw op 12 maart was een Nicolaus Wera getuige). Aanvulling van 12 maart 2013: In 1662 pachtte dit koppel het Dalemhof in Bierbeek, dat toen eigendom was van het Leuvense Atrechtcollege. Rond 1682 nam Maria, die weduwe was geworden, het contract over. Rond 1695 werd er een nieuwe pachter aangesteld. (Bron: K. Bovin, V. Goedseels en P. Van Mellaert, Boerderijen in Bierbeek, Leuven, 1985, p. 147.)

* Vandaag (23-11-2021) denk ik eerder dat Henricus en Barbara daarvoor te jong waren. Wellicht waren het oudere kinderen van Nicolaus, uit zijn eerste huwelijk. Voor de kinderen van Henricus Wera-Thilens verwijs ik naar mijn bladzijden op Geneanet (https://gw.geneanet.org/julens). 

4 Overlijden Nicolaus Wera, Bierbeek 28 jui 1654 (1) - kopie.JPG
Overlijden van Nicolaus Wera, Bierbeek 28 juli 1654