HERENDAALPACHTERS IN DE 17DE en 18DE EEUW

Mijn voorvader Henricus Wera was pachter van het Lubbeekse Herendaalhof van 1699 tot 1731. Toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Guilielmus. Na diens dood in 1786 zette zijn echtgenote Anna Stroobants de exploitatie nog twaalf jaar alleen voort. Ondertussen was de Parkhoeve openbaar verkocht. Zie de berichten op deze blog van 03-04-2011 en 31-08-2011.

Voorvader Henricus Wera trouwde in 1700 de weduwe van pachter Paulus Taverniers, Catharina Schoensetters. Ook haar grootouders aan moederskant, Joannes De Vroije en Maria Froninx, waren pachters van het Herendaalhof geweest. Hieronder lees je het verhaal van de pachting van het Herendaalhof voorafgaand aan Wera’s periode, aangevuld met familiale gegevens. Ook op de Geneanet-website staan ze.
Geraadpleegde bronnen: Archief Abdij Park (o.m. cartularium Lubbeek-Herendael, registers rekeningen Park), parochieregisters, de reeds vermelde werken van F. Maes en S. Van Lani over de Parkhoeven.

 

4 Herendaalhof (J. Halflants).JPG

Het Lubbeekse Herendaalhof gezien vanaf de achterzijde, circa 1700.
Tekening J. Halflants.

 

Joannes Brants/Brandts, gehuwd met Anna Vorsters, pachtte Herendaal van ca. 1637 tot 1655.
(Zie ook W. Everaerts, ‘De miraculeuze genezing van Jan Brants (Brans) in 1646’ in Lubbeekse Historische Tijdingen, nr. 7/2011, p. 66. Deze Jan Brants was toen 13 jaar en misschien de zoon van de Herendaalpachter. Hij was alleszins de zoon van een grotere boer.)

Dan was het de beurt aan het echtpaar Joannes De Vroije/Devroye/De Vroij/De Vrooij/De Vroeij en Maria Froninx/Froonincks/Froonincx/Vroenincx etc. (mijn voorouders) van 1656 tot 1673. Hilarius en Maria Van Hove, Jans ouders, woonden in Bierbeek.
Jan werd op 10 november 1668 door militairen gedood, en in de kerk van Lubbeek begraven. Na zijn dood zette Maria (Mayken) de pacht verder. Ook zij werd, op 24 januari 1692, in de parochiekerk begraven.

Het paar De Vroije-Froninx kreeg zeven kinderen. Hun oudste kind was Barbara De Vroije, die trouwde met Henricus Schoensetters. De tweede dochter van dit laatste paar, Catharina, trouwde achtereenvolgens met Herendaalpachters Paulus Taverniers en Henricus Wera: zie hieronder.

Kinderen De Vroije-Froninx:
1  Jacobus De Vroije (pachter Herendaal, zie hieronder)
° Korbeek-Lo, 5 augustus 1646 (correctie juli 2019)
† Lubbeek 11 oktober 1689, begraven in de kerk
2 Barbara De Vroije (voorouder)

° Korbeek-Lo, 17 januari 1649 (correctie juli 2019)
† Lubbeek, 11 mei 1730
x Lubbeek, 17 februari 1675 met Henricus Schoensetters 
xx ca. 1680 met Petrus Scheijs*
3  Joannes De Vroeij
° Lubbeek 17 mei 1656
4  Joannes De Vroije
° Lubbeek 27 december 1657
† Lubbeek 23 november 1690
x Lubbeek 25 maart 1683 met Maria Costermans, wellicht de weduwe van (voorouder) Gerardus Scoensetters († 1682); vier kinderen Lubbeek 1684-1689
5  Maria De Vroije
° Lubbeek 3 augustus 1660
6  Gerardus De Vroije
° Lubbeek 20 september 1663
† Lubbeek oktober 1676 (geen dag vermeld), begraven in de kerk zonder mis wegens militaire teisteringen
7  Hilarius De Vroije
° Lubbeek 31 augustus 1666
† Lubbeek 27 februari 1708

x Lubbeek 10 november 1685 met Maria Jonaert; 5 kinderen Lubbeek 1686-1699

Jacobus De Vroije – zoon van het koppel De Vroije-Froninx en dus de broer van mijn voorouder Barbara – pachtte het hof vanaf 1673 tot aan zijn overlijden in 1689. Zijn vrouw Catharina (de) Wauteleers werd misschien, rond 1651, in Binkom geboren.

Kinderen De Vroije-Wauteleers:
1 Jacobus De Vroije, °Lubbeek 19 maart 1676
2 Henricus De Vroije, °Lubbeek 11 december 1678 (op 9 oktober 1700 sterft een Henricus De Vroije, wordt begraven in de kerk)
3 Catharina De Vroije, °Lubbeek 25 oktober 1681

Jacobus De Vroije werd op 11 oktober 1689 in de kerk van Lubbeek begraven. Zijn weduwe Catharina Wauteleers hertrouwde op 7 mei 1690 in Lubbeek met Paulus Taverniers, die de nieuwe Herendaalpachter werd. Pauwel werd op 16 oktober 1667 te Korbeek-Lo geboren**.

Kinderen Taverniers-Wauteleers:
1 Guilielmus Taverniers, °Lubbeek 24 september 1693
2 Tweede kind alleen in sterfteregister: Taverniers N.N., Lubbeek 31 augustus 1694, vader Paulus, begraven in de kerk

Ook in januari 1700 wordt er een kind van Paulus Taverniers in de kerk begraven – geen voornaam vermeld; was het Guilielmus?

Het was tijdens de pacht van Taverniers dat Franse soldaten in 1693 de Herendaalhoeve platbrandden. De heropbouw duurde tot 1698.
Op 29 december 1695 werd Catharina Wauteleers in de kerk begraven. Nog geen twee maanden na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Paulus Taverniers op 21 februari 1696 in Lubbeek met Catharina Schoensetters, de kleindochter van het hierboven vermelde echtpaar De Vroije-Froninx (°Pellenberg ca. 1676?).

Kinderen Taverniers-Schoensetters:
1 Petrus Taverniers
° Lubbeek 22 november 1696, peter Petrus Schijes, meter Maria Jonarts
† Holsbeek 14 juli 1748
x Holsbeek 14 maart 1721 met Maria Castermans (1689-1763); waaruit 8 kinderen 
2 Joannes Taverniers
° Lubbeek 24 januari 1698, peter Joannes Jonaert, meter Barbara De Vroije
† Pellenberg 22 oktober 1756
x Pellenberg 10 mei 1719 met Joanna Van den Put

Een goede drie jaar na zijn huwelijk met Catharina Schoensetters overleed pachter Taverniers. Ook hij werd in de Lubbeekse kerk begraven, op 24 oktober 1699.
Catharina hertrouwde het jaar daarop (23 juli 1700) met Henricus Wera (mijn voorouder). Hij had Taverniers als pachter opgevolgd.

 

——————————————————–
* Petrus Scheijs werd in 1705 ‘vermoord door de Fransen’. Hij was toen pachter van het Hof te Schoonbergen in Lubbeek (info begrafenisregister).
De 19de-eeuwse Herendaalpachter Jacobus Schijs/Scheijs (°Lubbeek 9 maart 1769 – †Lubbeek 18 april 1844; burgemeester 1815-1828) was naar het schijnt de achterkleinzoon (?) van onze voorouder Barbara De Vroije uit haar tweede huwelijk met Petrus Scheijs. Uit haar eerste huwelijk met Henricus Schoensetters werd Catharina geboren, die haar tweede huwelijk met Henricus Wera sloot.

** De ouders van Paulus Taverniers waren:
Guilielmus Taverniers (pachter van de Hl. Geesthoeve te Korbeek-Lo)
° Kumtich 10 april 1635
† Korbeek-Lo 4 mei 1680
x Korbeek-Lo 18 mei 1666 met
Margareta Bogaerts
° Korbeek-Dijle 26 juni 1641
† Korbeek-Lo 20 maart 1696

———————————————————————————
De biografie van Ferdinand Mellaerts (zie bericht van 01-10-11) is nu ook te koop in de Plato-boekhandels van Tienen en Leuven.