MIJN OUDSTE VOOROUDERS WERA IN KERKOM: 2 WERA-VRANCKX

Joseph Wera (1781-1857, mijn betovergrootvader – zie vorig bericht) was de jongste zoon uit het gezin Wera-Vranckx.

Ouders (= mijn oudouders, generatie VI)

Jacobus Michael Wera
° (doopsel) Neerbutsel, 7 mei 1747 (zoon van Joannes Georgius Wera en Maria Helena Coenegras; peter Jacobus Scheijs, meter Anna Strobants)
† Kerkom, 29 juli 1820 (om 12 uur ’s nachts, 73 jaar; begraven met koordienst door pastoor Wouter Van Relegem)

Maria Catharina Vranckx
° (doopsel) Roosbeek 5 september 1743 (dochter van Petrus Franciscus Vranckx en Maria Van Weddinghen; peter Henricus Van Weddinghen, meter Maria Catharina Huens)
† Kerkom, 16 november 1819 (om 10 uur ’s morgens, 76 jaar; begraven met koordienst)
[Wordt in verschillende akten foutief Anna Catharina genoemd.] 

Jacobus en Catharina trouwden te Roosbeek op 25 augustus 1771 (met dispensatie voor bloedverwantschap in de derde graad; getuigen: pater Goemans, karmeliet, en Joannes Vranckx; pastoor Hoebanx). Jacobus was toen 24 jaar, Catharina bijna 28.

Het echtpaar Wera-Vranckx verhuisde met zijn vier oudste kinderen van Butsel naar Kerkom en woonde daar vanaf 1781 (of 1780) als pachters op de hoeve van het Hof van Kerkom (voorganger: Henricus Bax die in 1780 overleed). Afstammelingen van hen zullen daar tot de jaren 1910 verblijven.
Jacobus Wera was in 1792 de grootste strobezitter van Kerkom* en dus meer dan waarschijnlijk de grootste boer, zoals ten andere ook zijn opvolgers op de kasteelhoeve.
Jacobus was schepen van Kerkom van 27 juli 1785 tot 30 augustus of eind 1795.
Na de annexatie bij Frankrijk op 1 oktober 1795 werd ‘Jacques Michel’ Wera door de overheid tot ‘agent municipal’ aangesteld, in afwachting van verkiezingen. Maar in de loop van het daaropvolgende jaar kwam daar een eind aan: ”Citoyen Wera a donné sa démission comme administreur, asmatique, fort incommode, ne savant lire ni écrire.” Waren dat de echte redenen of wou hij niet langer meewerken met het vreemde bestuur? Ook in andere gemeenten hielden bestuurders het toen voor bekeken.**
In 1808 evenwel, onder het napoleontisch bewind, werd Wera maire/burgemeester en bleef dat tot 1815. Zijn afstammelingen zullen tot 1909 meestal het Kerkomse burgemeestersambt bekleden.

 

Ferraris, Kerkom (2).JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrum van Kerkom rond de kerk in de tijd dat Jacobus Wera de hoeve van het Hof van Kerkom betrok.
Detail van de Ferrariskaart uit 1777.


Kinderen
***

1 Petrus Franciscus Wera
° (doopsel) Roosbeek, 3 november 1771 (peter Petrus Franciscus Vranckx, meter Maria Helena Coengras)
† Roosbeek-Neerbutsel, 5 april 1857
x met Maria Elisabeth Vangramberen (° -doopsel- Binkom 26 januari 1771, dochter van Jacobus Vangramberen en Maria Catharina Scheijs – †Roosbeek-Neerbutsel 15 mei 1845)

Van het paar Wera-Vangramberen werden in Butsel tussen 1798 en 1815 zeven kinderen geboren; misschien waren het er acht.

Joanna Maria Wera
° (doopsel) Butsel, 20 januari 1774
Staat bij het gezin Wera-Vranckx vermeld in de bevolkingstelling van het jaar IV (1796) voor Kerkom.
Moet buiten Kerkom zijn getrouwd en/of gestorven.

3 Jacobus Wera
° (doopsel) Butsel, 19 oktober 1776 (peter Jacobus Vranckx, meter Anna Maria Wera)
† Binkom, 16 januari 1848 (was toen landbouwer en schepen, met adres: wijk Hel nr. 1; nu – volgens P. Kempeneers, Binkomse plaatsnamen, p. 178 – Helstraat 28, kadasternummer C 372-375 – aanvulling van 09-05-2013)
x Binkom, 12 februari 1806 met Anna Maria De Cupere (°Binkom 18 april 1784, dochter van Antonius Ludovicus De Cupere en Maria Theresia Scheys – †Binkom 3 juli 1849)

Het ouderpaar Wera-De Cupere kreeg in Binkom tussen 1806 en 1825 acht kinderen.  

4 Petrus Wera  
° Butsel, 27 januari 1779 (dezelfde dag gedoopt, peter Petrus Durinckx, meter Anna Catharina Wera)
† Vertrijk, 15 februari 1863
x Kumtich, 3 mei 1807 met Joanna Catharina Van Kelecom (°Kumtich 17 december 1785, dochter van Egidius Van Kelecom en Joanna Maria Vranc(k)x – 
 Vertrijk 27 maart 1858)

Het paar Wera-Van Kelecom kreeg in Vertrijk tussen 1809 en 1830 tien kinderen.

5 Josephus Joannes Wera (mijn voorvader; zie vorig bericht)
° Kerkom, 18 augustus 1781 (om 4 uur ’s morgens geboren en dezelfde dag gedoopt, peter Josephus Jacobus Wynandus Dewyth, meter Domicella Maria Catharina Joanna)
† Kerkom, 11 juni 1857
x Binkom, 27 juni 1816 met Maria Agnes Josepha de Cupere (1787-1856)
Verbleef volgens de bevolkingstelling van het jaar IV (1796) niet bij zijn ouders; hij was toen
15 jaar.

6 Maria Barbara Wera
° Kerkom, 17 augustus 1784 (gedoopt op 18 augustus, peter Franciscus Fets, meter Maria Barbara Vranckx)
† Kumtich, 25 juni 1826 (landbouwster te Kumtich)
x Kerkom, 3 mei 1810 met Jacobus Vanwelde (°-doopsel- Kerkom 10 december 1777, zoon van Jacobus Vanwelde en Cornelia Villers; hij overleed op 52-jarige leeftijd als landbouwer te Kerkom op 19 juli 1830)

 

Hieronder de handtekening van Jacobus Wera, 1779

Hantekening Jacobus Michael Wera onder doopakte zoon Petrus 27 januari 1779 (4).JPG

 

 

_______________________________

* Volgens de strotelling van 1792, gehouden in opdracht van de Staten van Brabant om te onderzoeken wie stro aan het leger kon leveren. Zie hiervoor De boeren van Kerkom in 1790-1792, in: http://hagelandia.skynetblogs.be.

** Zie hiervoor De incompetente agent municipal van Kerkom, in: http://hagelandia.skynetblogs.be.

***  De parochiegegevens van Butsel vind je voor een eerste periode van de 18de eeuw bij die van Roosbeek (doopsels 1702-1761, huwelijken 1716-1761, overlijdens 1702-mei 1762) en voor de daaropvolgende periode bij die van Boutersem.