MIJN OUDSTE VOOROUDERS-WERA IN KERKOM: 1 WERA-DE CUPERE

Mijn overgrootvader Ludovicus Guilielmus Wera (zie vorige berichten) werd geboren te Kerkom als jongste telg in het gezin Wera-De Cupere (het echtpaar Wera-Vranckx waren er zijn grootouders: zie hiervoor het volgende bericht).

Ouders (= mijn betovergrootouders, generatie V)

Josephus Joannes Wera
° Kerkom, 18 augustus 1781 (zoon van Jacobus Wera en Catharina Vranckx; dezelfde dag gedoopt, peter Josephus Jacobus Wynandus Dewyth, meter domicella Maria Catharina Joanna Dewyth – de familie Dewyth was toen eigenaar van het kasteel.)
† Kerkom, 11 juni 1857 (75 jaar; pas
toor Peeters schreef in de marge van zijn parochieregister: “pretor”.)

Maria Agnes Josepha De Cupere  (‘Decupere’ in Kerkomse akten)
° Binkom, 16 december 1787 (dezelfde dag gedoopt, peter Joannes Petrus De Cupere uit Binkom, meter Maria Agnes Josepha Scheijs uit Lubbeek)
Maria behoorde tot de bekende Binkomse familie De Cupere, waarvan verschillende leden meier/burgemeester waren. Zij was het vierde van de acht kinderen van Jacobus Ferdinandus
De Cupere (°Binkom 16 april 1759 – †Binkom 25 juli 1830) en Petronella Scheijs/Schaes
(°Binkom 19 februari 1757 – †Binkom 17 januari 1830). Dit paar De Cupere-Scheys huwde te Binkom op 18 januari 1780.
† Kerkom, 9 april 1856 (68 jaar)

Josephus en Maria trouwden te Binkom op 27 juni 1816. De bruidegom was 34 jaar, de bruid 28. Beiden waren landbouwers. Hij tekende met ‘Joseph Wera’, zij met ‘Mai De Cupere’.

Huwelijk J. Wera - M. De Cupere 1816.JPG
De handtekeningen onder de huwelijksakte van 27 juni 1816


Joseph Wera volgde zijn vader op als pachter op de kasteelhoeve van Kerkom.
Hij was in de Hollandse periode meier/burgemeester, in opvolging van Petrus Franciscus Fets, vanaf november 1818 tot december 1830.
Dat ambt bekleedde hij ook, opnieuw als opvolger van Franciscus Fets, vanaf januari 1843 tot aan zijn overlijden in juni 1857. Toen werd hij als burgemeester en pachter door zijn jongste zoon Louis opgevolgd.

Bij het overlijden van zijn Binkomse schoonvader Jacobus De Cupere, die pachter was, deelde Wera in de erfenis van 21 ha grond.

Wegenatlas Kerkom 1845.JPG
Ten noordwesten van de kerk ligt het Hof van Kerkom (kasteel en hoeve).
Uit de ‘Atlas der buurtwegen’ van Kerkom van 1845 (dus in de tijd van Joseph Wera).
De gemeente had 738 inwoners in 1846. *

 

Kinderen

Antonia Wera
° Binkom, 3 april 1817
† Meensel-Kiesegem (waarnaar ze in december 1864 was verhuisd), 23 september 1898
x Kerkom, 6 mei 1841 met Jean Francois/Joannes Franciscus Claes (°Meensel 4 juni 1812, zoon van Dominicus en Joanna Torbeyns, pachters van de hoeve Nysselrode in Meensel, met huidig adres: Nijselrodestraat 8 – †Meensel-Kiesegem 8 juni 1887, landbouwer in Meensel).
Terwijl vader Claes zijn domicilie in Meensel behield, werden hun zeven kinderen tussen 1841 en 1859 op de Kerkomse kasteelhoeve geboren.

Petronella Wera
° Binkom, 3 mei 1819 (vader ingezetene van Kerkom, moeder ingezetene van Binkom)
† Kerkom, 13 mei 1891 (vrouw van Petrus Ludovicus Wera, herbergier)
x Kerkom, 26 juli 1860 (41 jaar, landbouwster in Kerkom) met de 26-jarige Petrus Ludovicus Wera (landbouwer in Kerkom, °Kerkom 15 januari 1834, zoon van Petrus Franciscus Wera en Maria Catharina Wera).

Het echtpaar P.L. Wera-Wera heeft als landbouwers in Lubbeek gewoond, op Heideken nr. 26 (Perksilmes). Daar kregen ze twee kinderen die heel jong stierven. In juli 1877 verhuisden ze opnieuw naar Kerkom. Hun boerderij in Lubbeek werd daarna geëxploiteerd door mijn overgrootvader Henricus Fets (zie bericht van 02-09-2007).
In 1901 woonde weduwnaar Petrus Ludovicus als alleenstaande in Malendries, Binckomstraat 9. Op 29 oktober 1903 werd hij te Kerkom uitgeschreven en vertrok hij naar Namen.

Petrus Franciscus Wera
° Kerkom, 25 januari 1821 (dezelfde dag gedoopt, peter Petrus Franciscus De Cuper, meter Maria Elisabetha Van Gramberen)
† Binkom, 4 mei 1883
x Binkom, 21 juni 1848 (landbouwer in Kerkom) met Maria Virginia Van Gramberen (°Binkom 11 juli 1825, dochter van Ludovicus Antonius Van Gramberen en Maria Elisabeth Geens – †Binkom 5 november 1854)
xx Binkom, 22 september 1859 met Maria Philippina Cockx (°Binkom 30 juli 1828, dochter van Ludovicus Cockx en Maria Carolina Stockmans; zij hertrouwde in Binkom op 13 juni 1888 met oud-onderwijzer Petrus Eduardus Nackaerts; †Binkom)

Frans Wera was pachter van het Binkomse ‘Santro’-hof (of het Hof van Chantraine, gelegen tussen de kerk en het kasteel, dat tot eind 18de eeuw in het bezit was van de Hospitaalridders of de Orde van Malta). Zijn voorgangers op die hoeve waren zijn schoonvader Ludovicus Van Gramberen, die er ook de eigenaar van was, en (wellicht ook) zijn grootvader aan moederszijde, Jacobus De Cupere.
Rijksarchivaris Wauters schrijft in 1882 dat de hoeve-Wera met 50 ha de grootste van Binkom was.
Frans Wera was ook
burgemeester van Binkom van 1874 tot aan zijn overlijden in 1883.
Uit zijn eerste huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren. De oudste dochter, Maria Theresia Wera, trouwde in 1869 met Franciscus Callens, gemeenteonderwijzer in Malderen, waar het paar ook ging wonen. In 1889 kochten zij het Hof van Santro van de erfgenamen van weduwe Ludovicus Van Gramberen. Dit eeuwenoude hof werd kort daarop afgebroken. **

Ludovicus Guiliëlmus Wera
° Kerkom, 17 februari 1823 (dezelfde dag gedoopt, peter Guilielmus De Cupere, meter Barbara Wera)
† Kerkom, 18 september 1827

Eduardus Franciscus Wera
° Kerkom, 12 maart 1825 (dezelfde dag gedoopt, peter Franciscus Wera, meter Joanna Maria Barbara Kersselaers)
† Kerkom, 6 februari 1899. De 27-jarige Arthur Wera, neef en toen onderwijzer, deed mee de aangifte.
Eduardus bleef ongehuwd en woonde en werkte op de Kerkomse kasteelhoeve, waar zijn jongere broer Ludovicus pachter was.

Joannes Baptista Franciscus Wera
° Kerkom, 21 maart 1828 (dezelfde dag gedoopt, peter Joannes Baptista Lemmens, meter Maria Catharina De Cupere)
† Binkom, 22 januari 1894
x Binkom, 22 september 1859 met Maria Anastasia Cockx (°Binkom 27 november 1834, dochter van Ludovicus Cockx en Maria Carolina Stockmans – †Binkom 18 maart 1905)

Jan-Baptist was landbouwer en herbergier. Het echtpaar woonde in het centrum van Binkom (“Plaats”). Ze kregen zes (zeven?) kinderen. **

Ludovicus Guilielmus Wera  (mijn overgrootvader, zie vorige berichten)
° Kerkom, 29 mei 1832 (dezelfde dag gedoopt, peter Guilielmus De Cupere, meter Anna Maria De Cupere)
† Kerkom, 1 april 1909
x Kerkom, 25 juni 1863, met Maria Justina Kemels (1837-1920)

—————————————————-
* H. Hasquin, Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. 1 Vlaanderen, Gemeentekrediet van België, 1980, p. 472-473. 

**  Vader Joseph Wera trouwde, zoals trouwens ook zijn oudere broer Jacobus (zie volgend bericht), met een De Cupere uit Binkom. Twee van zijn zonen trouwden eveneens in Binkom, waar ze zich ook vestigden, zoals hun oom Jacobus hen had voorgedaan. Later verricht ik meer onderzoek over de Wera’s in Binkom. Zie daarvoor, zoals beloofd, het bericht van 04-02-2016.