WERA 50 JAAR BURGEMEESTER

  

Kopie van Louis Wera (1832-1909)

 

 

 

 

 

 

Ludovicus Guilielmus Wera (1832-1909).
Zie ook de berichten van 28-3, 9-4 en 1-5-2010.

 

Op onze ouderlijke schouw stond een pronkstuk dat vanuit een andere tijd kwam. Het was het geschenk dat voorvader Ludovicus Guilielmus Wera kreeg toen hij in 1907 werd gevierd wegens zijn vijftigjarig burgemeesterschap te Kerkom. Vandaag bevindt het schouwgarnituur, waarvan je hieronder een foto ziet, zich in het Tiense stedelijke museum Het Toreke.

 

Kopie van Schouwgarnituur L. Wera, 1907


In Museumopener (jg. 4, nr. 1, maart 2003) beschrijft Else Hartoch de pendule met twee kandelaars. Het geheel is gemaakt uit rood marmer, koper en brons in art nouveau-stijl. De pendule is van de hand van L. Van Lint (of Vanlint), werkzaam te Leuven rond 1900. Het uurwerk werd meer dan waarschijnlijk gemaakt door Ferdinand Verger die tussen 1896 en 1914 in Parijs actief was. Boven op het uurwerk staat een bronzen vrouwenfiguur die in de rechterhand een bloem draagt. Mogelijk is de vervaardiger ervan Mathurin Moreau, geboren te Dijon op 18 november 1822 en overleden te Parijs op 14 februari 1912, of één van zijn leerlingen, Auguste of Louis Auguste Moreau.
Aan het uurwerk is een koperen plaat bevestigd met de inscriptie:
De burgemeesters des Kantons aan hunnen achtbaren collega Louis Eduard Wera ter gelegenheid van zijner vijftigste verjaring als burgemeester te Kerkom en van zijne benoeming in  1857  het Leopolds Orde  1907. *

Je weet al dat Louis Wera op 25-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn vader Joseph trad die tot aan zijn overlijden (11 juni 1857) burgemeester van Kerkom was. Louis stierf op 1 april 1909, ook als burgemeester.

Ter gelegenheid van de viering in 1907 werd er aan het kasteel ook een groepsfoto gemaakt:

Groepsfoto met Louis Wera, 1907


We herkennen vooraan op de foto Louis Wera (met eretekens). Rechts naast hem zien we Charles/Karel Martens, de bewoner van het kasteel, die in 1912 burgemeester werd en dat bleef tot aan zijn overlijden in november 1921. Links van Louis zitten mevrouw Martens (aldus vertelt haar familie me) en pastoor J.-F. De Beukeleer. Rechts op de foto, naast Karel Martens, staat Arthur Wera, de zoon van Louis, die toen al zeven jaar gemeentesecretaris was.
Ik vermoed, afgaande op gelijkenissen, dat de man staand op de eerste rij in het midden, tussen de pastoor en de vrouw, Judocus Fets is. Hij was de toenmalige eigenaar van het Hof ten Male en een van de twee schepenen. Na het overlijden van Wera bestuurde Judocus twee jaar de gemeente als schepen-voorzitter totdat Karel Martens na de verkiezingen van oktober 1911 als burgemeester aantrad. Judocus bleef schepen tot aan zijn overlijden in 1920.

Wie van Kerkom of van het kanton Glabbeek ontdekt op de foto een familielid? Graag kijk ik uit naar uw reactie.

————————————————-
* De vermelding van ‘Eduard’ is wellicht een vergissing, of is er een andere verklaring voor? Een oudere broer van Ludovicus heette Eduardus Franciscus.