LUDOVICUS GUILIELMUS WERA (1832-1909)

 

Kopie van 7 - Geb. L. G. Wera 1832
De geboorteakte van Ludovicus Guilielmus Wera

Op 29 mei 1832, twee jaar na de Belgische Revolutie, werd om 5 uur ’s morgens Ludovicus Guilielmus Wera te Kerkom (Boutersem) geboren. Hij was het zesde en jongste kind van Josephus Joannes Wera, 51 jaar, en van de uit Binkom afkomstige Maria Agnes Josepha De Cupere, 45 jaar. Burgemeester Petrus Franciscus Fets nam akte van de geboorte. Pastoor J.B. Peeters doopte het kind nog dezelfde dag. Peter was Guilielmus De Cupere, meter Anna Maria De Cupere.
In de geboorteakte staan als voornamen Ludovicus Guilielmus, maar hijzelf tekende later steeds als ‘Guillielmus Ludovicus’. De roepnaam was Ludovicus/Louis.
Een ouder broertje met dezelfde voornamen was in 1827 gestorven.

Toen vader Joseph Wera in juni 1857 overleed, werd de 25-jarige Louis, de jongste zoon, zijn opvolger. Hij werd pachter van de kasteelhoeve en burgemeester.
De Wera’s waren sinds 1780 bewoners van de Kerkomse kasteelhoeve; Louis vormde de derde generatie. Van boeren hadden ze blijkbaar verstand. Zoals veel Hagelandse Wera’s waren ook die van Kerkom afstammelingen van Henricus Wera die in de eerste helft van de 18de eeuw de pachter was van de Lubbeekse Herendaalhoeve (eigendom van de Parkabdij). Volgens toenmalig rijksarchivaris Wauters was de boerderij van Louis Wera rond 1880 de belangrijkste landbouwexploitatie van Kerkom, tussen 30 en 40 ha groot (1). In bepaalde periodes leefden ze op de kasteelhoeve met velen samen (zie hiervoor een van de volgende berichten).

Kopie van Inkom boerderij, achteraan stal
De toegang langs de Kerkstraat tot de vroegere kasteelhoeve

En dan dat merkwaardig lange burgemeesterschap van pachter Louis Wera: vanaf de verkiezingen van oktober 1857 tot aan zijn dood in april 1909, een periode van meer dan 51 jaar. Ook al was Kerkom niet groot (802 inwoners in 1856 en 1013 in 1910), Louis ondertekende onder meer honderden akten van de burgerlijke stand: van januari 1858 tot augustus 1908, toen hij zich wegens gezondheidsredenen als ambtenaar van de burgerlijke stand liet vervangen door schepen Ludovicus Ons en vanaf oktober door Judocus Fets.
De eerste jaren van zijn burgemeesterschap had Louis zijn schoonvader Joannes Baptista Kemels (zie verder) als een van de twee schepenen. Gemeentesecretaris waren tijdens zijn ambtsperiode A.J. Platton (tot april 1858), E.J. Roelants (tot 1900) en Arthur Wera, de zoon van de burgemeester zelf.
Toen Louis vijftig jaar burgemeester was, werd dat met luister gevierd (zie volgend bericht). Na zijn overlijden werden de gemeentezaken een paar jaar geregeld door schepen-voorzitter Judocus Fets (eigenaar Hof ten Male) totdat Karel Martens, advocaat en kasteelbewoner, als nieuwe burgemeester aantrad (2). 

Kopie van Kerkom, overlijdens, alf. tafel 1902 (2)


Vanuit mijn vorige bericht weet je al dat Ludovicus Wera in 1863 op 31-jarige leeftijd met de
26-jarige Justina Kemels trouwde. Ze kregen zes kinderen.
Justina was de oudste dochter (tweede van acht kinderen) van Joannes Baptista Kemels, molenaar aan de Velp te Kerkom, en Maria Josephina Vanparys. De molenaar was zowat de belangrijkste ‘industrieel’ van het dorp. Dat beroep was ook voor vader Jan Baptist lonend: hij was in de periode 1860-1870 met 11 ha de belangrijkste privégrondeigenaar die zelf in het dorp woonde (3). De voorouders-Kemels vinden we in Pellenberg en Linden, de familie-Vanparys in Binkom en Lubbeek.

Ludovicus Guilielmus Wera overleed op 1 april 1909. Zijn kinderen Arthur en Clemence deden de aangifte bij schepen Judocus Fets (overlijdensakte nr. 13 van 2 april, opgesteld door Arthur als gemeentesecretaris). Op 5 april werd Ludovicus begraven. Pastoor J.Fr. De Beukeleer schreef bij zijn naam in het parochieregister: “burgimagister per 52 annos.” Zijn vrouw Justina, die in de jaren 1910 binnen Kerkom naar Bijvoorde verhuisde, overleed op 27 november 1920.
De nieuwe bewoners van de kasteelhoeve waren Ferdinand Remy Adams (°Roosbeek 10-05-1877) en Maria Sabina Swinnen.

Ludovicus Wera

——————————————————————
(1) A. Wauters, Géographie et histoire des communes belges, dl. 2: Arrondissement de Louvain, Canton de Glabbeek, Brussel, 1882 (anastatische herdruk 1963), p. 91.
Twee oudere broers van Ludovicus, namelijk Petrus Franciscus (1821-1883) en Joannes Baptista (1828-1894) trouwden in Binkom. Zij waren er landbouwers. Zo was Franciscus Wera de laatste bewoner en exploitant van het eeuwenoude Hof van Santro (Chantraine), het restant van de commanderij van de Orde van Malta en de grootste boerderij van Binkom met een areaal van ca. 50 ha. Frans Wera was van 1874 tot 1883 ook burgemeester van Binkom.

(2) In een later bericht krijgt de gemeentepolitiek van Kerkom bijzondere aandacht.

(3) L. Vanhove, De eigendomsstruktuur in Kerkom in de tweede helft van de 19e eeuw, in: Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 218-226.