Verhaal 27: Onze ‘oudste’ Fets-voorouders (2)

Je kent beslist nog onze betovergrootvader Lucas Fets (°Kumtich, 5 mei 1785 – +Kerkom, 17 juli 1864), zijn vrouw Ermelindis Maria Barbara Coeckelberghs (°Wever, 25 oktober 1804 – +Kerkom, 4 juli 1870) en zijn oudere broer Petrus Franciscus, de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male.
In dit bericht, waarin verhaal 6 van 13-06-2006 wordt bijgewerkt, focussen we op de voorouders van Lucas Fets.
De inhoud van dit bericht werd aangevuld op 13-03-2014 en 17-03-2014.

____________________
Lucas Fets was de jongste uit het gezin met zes kinderen van
HIERONIMUS MATTHIAS FETS  (oudouders = generatie VI)
° Glabbeek, 18 februari 1747
+ Kumtich, 30 maart 1794
x Kerkom, 13 februari 1774, met
JOANNA SWINNEN
° Lubbeek, 25 februari 1746
(derde kind van Joannes Swinnen en Petronilla Roelants)
+ Kumtich, 8 maart 1827

Zes kinderen:
1  Petronilla Fets
° Kerkom, 1 juli 1774
+ Kumtich, 8 juni 1794

Joannes Matthias Fets
° Kumtich, 20 januari 1776
+ Kerkom, 9 juli 1861
x 3 mei 1810, met Angelina Geens (°Kerkom, 28 april 1780 – +Kerkom, 29
januari 1854), vijf kinderen (zie verhaal 16 van 04-04-2007)

3  Anna Maria Fets
° Kumtich, 27 augustus 1778
+ Kerkom, 8 februari 1838
x Kumtich, 21 februari 1811, met Petrus Motti (°Goetsenhoven, 28 februari 1778 – +Kerkom, 10 december 1864), drie kinderen; Anna Maria had ook een natuurlijke dochter (zie verhaal 16 van 04-04-2007)

Hieronymus Wilhelmus Fets
° Kumtich, 1 augustus 1780
+ Kerkom, 24 maart 1863
x Kerkom, 21 augustus 1824, met Maria Elisabeth Vanwelde (+Kerkom, 6 maart 1873), acht kinderen (zie verhaal 16 van 04-04-2007)

5  Petrus Franciscus Fets  (= eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male)
° Kumtich, 5 februari 1783
+ Kerkom, 1 september 1863
x Kerkom, 18 augustus 1808, met Maria Helena Roelants (°Kerkom, 26 januari 1770 – +Kerkom, 30 oktober 1856), één kind (zie verhaal 5 van 11-05-2006)

6  LUCAS FETS
° Kumtich, 5 mei 1785
+ Kerkom, 17 juli 1864
x Ermelindis Maria Barbara Coeckelberghs (°Wever, 25 oktober 1804 – +Kerkom, 4 juli 1870), negen kinderen (zie verhaal 8 van 19-11-2007)

Met Hieronimus Matthias Fets, onze betoudovergrootvader, zitten we volop in het Ancien Régime, de tijd van de Oostenrijkers. Hij woonde met zijn gezin in Kumtich, waar zijn zoon Lucas, onze betovergrootvader, wellicht de boerderij overnam. Lucas’ broers en zussen verhuisden immers naar Kerkom.

Hieronimus Matthias was van Glabbeek afkomstig.
Ook zijn jongere broer Franciscus Fets (1750-1830) verliet zijn geboortedorp en trok naar Neerbutsel, waar hij een Wera trouwde (zie verder).

 

____________________
Hieronimus Matthias Fets was de zoon van
ANTONIUS MATTHIAS FETS  (oudgrootouders = generatie VII)
° Glabbeek, 14 september 1705
+ Glabbeek, 4 juni 1763; begraven op 6 juni
x Meensel, 5 november 1731, met
ELISABETH DURINCKX
° Meensel, 23 januari 1709
(oudste kind van Joannes Durinckx en Anna Cauwenbergh)
+ Glabbeek, 8 juni 1758

Zeven kinderen:
1  Joannes Fets
° Glabbeek, 5 september 1731

2  Jacobus Fets
° Glabbeek, 24 oktober 1734
+ Glabbeek, 24 oktober 1734

3  Anna Elisabeth Fets
° Glabbeek, 2 mei 1736
+ Glabbeek, 17 juni 1778 (wellicht)
x Glabbeek, 24 juni 1764, met Petrus Van Cuijck

4  Maria Gertrudis Fets
° Glabbeek, 14 oktober 1739
+ Glabbeek, 14 oktober 1739

5  Anna Maria Fets
° Glabbeek, 6 november 1742

6  HIERONIMUS MATTHIAS FETS  (verhuisde naar Kumtich)
° Glabbeek, 18 februari 1747
+ Kumtich, 30 maart 1794
x Kerkom, 13 februari 1774, met Joanna Swinnen (°Lubbeek, 25 februari 1746 –
+Kumtich, 8 maart 1827)

7  Franciscus Fets
° Glabbeek, 11 september 1750  (verhuisde naar Butsel)
+ Butsel, 19 februari 1830
x Butsel, 12 september 1779, met Anna Maria Wera (°Butsel, 28 juli 1756 – +Butsel, 14 augustus 1821), dochter van voorvader Joannes Georgius Wera !!!, 9 kinderen
Franciscus was tijdens het Franse bewind ‘agent municipale’ en nadien zowel onder het Franse als het Hollandse bewind ‘maire/burgemeester’ van Neerbutsel.

Antonius Matthias Fets was meier van Glabbeek.
Vanaf de doopakte van het vijfde kind (november 1742) staat vermeld dat Matthias meier (pretor) was. Hij bekleedde die functie dus alleszins van 1742 tot aan zijn dood in 1763.
In de bevolkingstelling van 1755 staat het gezin Fets als eerste vermeld: Matijs Feyts, meier, vrouw: Elisabeth Durinkc, vier kinderen (van 20, 13, 6 en 4 jaar oud; de oudste zoon Joannes had het huis dus verlaten), een meid en een knecht. Fets handtekent (samen met pastoor, schepen en een derde persoon) de telling als “Matteys Fets alhier meier”.

Eigenaardig maar waar, deze Fets was verschillende malen getuige bij de afhandeling van zaken van de Glabbeekse familie Pardon (met heel wat grondbezit, en met verwanten in Kerkom), waarvan de dochter Anna Margaretha in 1729 trouwde met Pieter Roelants, de toenmalige eigenaar van het Hof ten Male. Ook bij de verdeling van de erfenis van de ouders van Anna Margaretha was ‘Matthys Fets’ getuige. De Roelantsen waren de voorgangers van de Fetsen als uitbaters van het Hof ten Male.

Je weet al dat de twee jongste zonen van het gezin Fets-Durinckx naar onze contreien uitweken. Voorvader Hieronimus Matthias naar Kerkom/Kumtich, Franciscus naar Butsel waar hij de stamvader werd van een familie die er nu nog nazaten heeft.

Antonius Matthias Fets plaatste als meier van Glabbeek zijn handtekening onder de bevolkingstelling van 1755:

Kopie van Handtekening Matthias Fets onder bevolkingstelling Glabbeek 1755 (2)


__________________
Antonius Matthias was het jongste van de vijf kinderen van
MATTHIAS FETS  (oudovergrootouders = generatie VIII)
° ?
+ Glabbeek, 6 augustus 1729; op 7 augustus begraven in de kerk
x Glabbeek, 23 januari 1695, met
JOANNA CHRISTINA MARENS
° ?
+ Glabbeek, 28 augustus 1729; op 30 augustus begraven in de kerk

(1ste huwelijk van Matthias: Glabbeek, 27 mei 1691, met Ida Van Gramberen, +Glabbeek 26 april 1694)

Vijf kinderen:
1  Joannes Fets
° Glabbeek, 25 januari 1696
+ Glabbeek, 2 maart 1766

2  Anna Maria Fets
° Glabbeek, 8 december 1698
+ Glabbeek, 5 maart 1767

3  Gerardus Fets
° Glabbeek, 25 september 1701
+ ? (Staat niet meer vermeld in de bevolkingstelling van 1709: intussen overleden?)

5  ANTONIUS MATTHIAS FETS
° Glabbeek, 14 september 1705
+ Glabbeek, 4 juni 1763
x Meensel, 5 november 1731, met Elisabeth Durinckx

5  Henricus Fijts/Fets
° Glabbeek, 9 februari 1710

In de bevolkingstelling van 1709 lezen we:
Matthijs feyts ende joanna moreyns,
jan, anna marie ende anthoen matthijs kinderen,
aert machiels knecht, elisabeth boone meysen.
Sesthien halster coren tot thienen, een molenvat ter[ff.]

Of deze Matthias Fets ook meier was of een andere functie in het dorp bekleedde, weet ik niet. Bij de bevolkingstelling in 1709 was Peeter Custermans meier; hij was de pachter van het Hof van de Grote Heilige Geest, met bijzonder veel dienstpersoneel. Matthias moet in Glabbeek toch niet onbelangrijk geweest zijn: hij en zijn vrouw werden in de kerk begraven, en hun huwelijk werd ingezegend door Philippus De Muntere, de prior van abdij van Heylissem (die voordien wel pastoor van Glabbeek was geweest).

Voorlopig tot hier de stamboom-Fets.