Verhaal 8: Onze betovergrootouders Fets (2)

Ik stelde vast dat de samenstelling van het gezin van onze betovergrootvader Lucas Fets nog niet werd doorgespeeld. Die gezinskaart is nu bijna volledig en je vindt haar hieronder.


Gezin van

Lucas Fets

° Kumtich, 5 mei 1785, 9 uur ’s avonds (parochieregister, doodsprentje)
+ Kerkom, 17 juli 1864 (akte nr. 16)

Hermelindis Maria Barbara Coe(c)kelberghs

° Wever, 24 oktober 1804 (gedoopt op 25 oktober; op doodsprentje: 3 oktober 1805 !!!)
+ Kerkom, 4 juli 1870 (akte nr. 9)
(In de meeste akten betreffende haar kinderen staat: ‘Ermelindis Barbara Maria Coeckelberghs’)

 

Kopie van 1 - Geb. L.H. Fets 1838
Handtekening van betovergrootvader Lucas Fets onder de geboorteakte
van overgrootvader Lambertus Henricus (1838)


Kinderen:

1  Maria Carolina

° Kumtich, 27 oktober 1828 (akte nr. 38: vader Lucas,  43  j.)
+ Kerkom, 5 maart 1882 (akte nr. 2: 53 j., ongehuwd, landbouwster, aangifte door Judocus Fets, 38 jaar, broer)

2  Guilelmus Ludovicus

° Kumtich, 14 november 1830 (akte nr. 34)
+ Kerkom, 8 juni 1878 (akte nr. 6: ongehuwd, 47 jaar, landbouwer, woonachtig te Kumtich, overleden in woonhuis van wijlen zijn ouders, aangifte door zijn broer Judocus Fets en zijn gebuur Evrardus Boon); niet in overlijdensregister van Kumtich

3  Maria Helena

° Kumtich, 25 november 1832 (akte zonder nummer, met potlood nr. 31 aan toegevoegd)
+ Kumtich, 3 oktober 1908 (doodsprentje)
x Kerkom, 24 februari 1859 met Patricius Van Kelecom (akte 2)
(zie later bericht van 03-01-2007 – verhaal 11)

4  Lambertus

° Kumtich, 27 juli 1835 (akte nr. 12)
+ Kumtich, 28 augustus 1837 (akte nr. 19)

5  LAMBERTUS HENRICUS  (overgrootvader)

° Kumtich, 11 mei 1838 (akte nr. 23 van 12 mei, 11 uur voorm., voor burgemeester Michael Peten, aang. door vader Lucas, 53 j., landbouwer; moeder E.B.M. Coeckelberghs, landbouwster; geboren op 11 mei te 8 uur ‘s morgens)
+ Lubbeek, 19 mei 1891 (akte nr. 18)
x Kerkom, 19 november 1873, met Maria Rosalia Stroobants (akte nr. 9)

6  Joannes Franciscus

° Kumtich, 26 juli 1841 (akte nr. 24)
+ Kerkom, 14 juni 1865 (akte nr. 13: ongehuwd, landbouwer, overleden in woonhuis moeder)

7  Judocus  (latere exploitant-eigenaar Hof ten Male)

° Kumtich, 17 oktober 1843 (akte nr. 25)
+ Kerkom, 26 juni 1920 (akte nr. 9: ongehuwd)

8  Maria Germania

° Kumtich, 27 juni 1846 (akte nr. 3)
+ Kumtich, 5 april 1849 (akte nr. 5)

9  Maria Justina

° Kumtich, 7 augustus 1849 (akte nr. 32: vader Lucas 64 jaar)
+ Kumtich, 1 februari 1865 (akte nr. 3; aangifte door Patricius Vankelecom, 42 j., landbouwer, Kumtich, zwager, en Guilelmus Fets, 34 j., landbouwer, Kumtich, broer; “M.J. was de dochter van wijlen Lucas Fets en van B.M. Coeckelberghs, landbouwster wonende te Kumtich”: is onze betovergrootmoeder na het overlijden van haar man in Kerkom terug een tijdje in Kumtich gaan wonen?; doodsprentje: “na een langdurige ziekte overleden”)

Uit onderzoek blijkt dat er geen andere kinderen geboren zijn.

Voor verdere info over Fets-Coeckelberghs zie het bericht van 04-01-2010 (Interessant om weten, aanvullende gegevens).