Verhaal 6: De voorgangers van onze betovergrootouders Fets (1)

Je kent beslist nog onze betovergrootvader Lucas Fets (°Kumtich, 19 juli 1780 – +Kerkom, 17 juli 1864), zijn vrouw Ermelindis Maria Barbara Coeckelberghs (°Attenrode-Wever, 1804 – +Kerkom, 4 juli 1870) en zijn jongere broer Petrus Franciscus, de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male.
We proberen voor de Fetsen genealogisch nog verder door te stoten.
Dit verhaal werd bijgewerkt in het bericht van 20-02-2007 (verhaal 27).

____________________
Lucas Fets was de jongste uit het gezin met zes kinderen van
HIERONIMUS MATTHIAS FETS  (oudouders = generatie VI)
° Glabbeek, 18 februari 1747
+ Kumtich, 30 maart 1794
x Kerkom, 13 februari 1774, met
JOANNA SWINNEN
° Lubbeek, 25 februari 1746
+ Kumtich, 8 maart 1827

Zes kinderen:

1  Petronilla Fets
° Kerkom, 1 juli 1774
+ Kumtich, 8 juni 1794

Joannes Matthias Fets
° Kumtich, 20 januari 1776
+ Kerkom, 9 juli 1861
x 3 mei 1810, met Angelina Geens (°Kerkom, 28 april 1780 – +Kerkom, 29 januari 1854), vijf kinderen

3  Anna Maria Fets
° Kumtich, 27 augustus 1778
+ Kerkom, 8 februari 1838
x Kumtich, 21 februari 1811, met Petrus Motti (°Goetsenhoven, 28 februari 1778, smid in Kerkom)
(Was Anna Maria, ‘landbouwster in Kerkom’, de moeder van de natuurlijke dochter Joanna Fets, die op 21 augustus 1865 te Kerkom overleed? Joanna was geboren te Kumtich en was bij haar overlijden huisvrouw van Joannes Vanparys, 62 jaar en wonende te Kerkom.)

Hieronymus Wilhelmus Fets
° Kumtich, 1 augustus 1780
+ Kerkom, 24 maart 1863
x Kerkom, 21 augustus 1824, met Maria Elisabeth Vanwelde (+Kerkom, 6 maart 1873), acht kinderen

5  Petrus Franciscus Fets
° Kumtich, 5 februari 1783
+ Kerkom, 1 september 1863
x Kerkom, 18 augustus 1808, met Maria Helena Roelants (°Kerkom, 26 januari 1770 – +Kerkom, 30 oktober 1856), één kind

6  LUCAS FETS
° Kumtich, 5 mei 1785
+ Kerkom, 17 juli 1864
x Ermelindis Maria Barbara Coeckelberghs, negen kinderen

Met Hieronimus Matthias Fets, onze betoudovergrootvader, zitten we volop in het Ancien Régime, de tijd van de Oostenrijkers. Hij woonde met zijn gezin in Kumtich, waar zijn zoon Lucas, onze betovergrootvader, wellicht de boerderij overnam. Voor zover nu bekend verhuisden de (meeste) van Lucas’ broers en zussen immers naar Kerkom.

Hieronimus Matthias zelf was van Glabbeek afkomstig.
Ook zijn jongere broer Franciscus Fets (1750-1830) verliet hun geboortedorp en trok naar Neerbutsel, waar hij een Wera trouwde. Hij was daar zowel tijdens het Franse als het Hollandse bewind verschillende jaren burgemeester. De politiek zat de familie blijkbaar in het bloed (zie ook verder). Hij had negen kinderen. Met een van zijn afstammelingen – ook een ‘stamboomjager’ – had ik contact.

 
Kopie van 2 - Huw. A.M. Fets 1811Oudmoeder Joanna Swinnen plaatste haar handtekening onder de huwelijksakte
van haar dochter Anna Maria (1811).

 

____________________

Hieronimus Matthias Fets was de zoon van
ANTONIUS MATTHIAS FETS  (oudgrootouders = generatie VII)
° Glabbeek, 14 september 1705
+ Glabbeek, 4 juni 1763
x Meensel, 5 november 1731, met
ELISABETH DURINCKX
° Meensel, 23 januari 1709

Het gezin telde wellicht zeven kinderen:

1  Joannes Fets
° Glabbeek, 5 september 1731

2  Jacobus Fets
° Glabbeek, 24 oktober 1734

3  Anna Elisabeth Fets
° Glabbeek, 2 mei 1736

4  Maria Gertrudis Fets
° Glabbeek, 14 oktober 1739

5  Anna Maria Fets
° Glabbeek, 6 november 1742

6  HIERONIMUS MATTHIAS FETS
° Glabbeek, 18 februari 1747
+ Kumtich, 30 maart 1794

7  Franciscus
° Glabbeek, 11 september 1750
+ Neerbutsel, 19 februari 1830

 

Antonius Matthias Fets was meier van Glabbeek.

Eigenaardig maar waar, deze Fets was verschillende malen getuige bij de afhandeling van zaken van de Glabbeekse familie Pardon (met heel wat grondbezit, én met verwanten in Kerkom), waarvan de dochter Anna Margaretha in 1729 trouwde met Pieter Roelants, de toenmalige eigenaar van het Hof ten Male. Ook bij de verdeling van de erfenis van de ouders van Anna Margaretha was ‘Matthys Fets’ getuige. De Roelantsen waren de voorgangers van de Fetsen als uitbaters van het Hof ten Male.

 

__________________

Antonius Matthias was het jongste van de vijf kinderen van

MATTHIAS FETS (+Glabbeek, 6 augustus 1729) en diens tweede vrouw JOANNA CHRISTINA MARENS (+Glabbeek, 28 augustus 1729), waarmee hij te Glabbeek huwde op 23 januari 1695. (oudovergrootouders = generatie VIII) 

(1ste huwelijk: Glabbeek, 27 mei 1691 met Ida Van Gramberen)

Hun vijf kinderen waren:

1  Joannes Fets
° Glabbeek, 25 januari 1696
+ Glabbeek, 2 maart 1766

2  Anna Maria Fets
° Glabbeek, 8 december 1698
+ Glabbeek, 5 mei 1767

3  Gerardus Fets
° Glabbeek, 25 september 1701

4  Henricus Fets
° Glabbeek, 9 februari ???

5  ANTONIUS MATTHIAS FETS
° Glabbeek, 14 september 1705
+ Glabbeek, 4 juni 1763

 

Voorlopig tot hier de stamboom Fets.