Verhaal 3: Onze betovergrootouders Fets (1)

In het tweede verhaal maakte je kennis met onze overgrootouders van de Fets-stam: Lambertus Henricus Fets (1838-1891) en Maria Rosalia Stroobants (1842-1891). Riepen zij bij ziekte de hulp in van dokter Dechamps? (om te controleren of je mijn laatste twee berichten wel las )

Een van de open vragen blijft wat er met hun dochter Celestine gebeurde na hun ‘gezamenlijke’ vroegtijdige overlijden. Werd zij door familie op het Hof ten Male opgevangen? Of verbleef ze bij de familie van haar moeder?
Op het Hof ten Male leefden er in die tijd alleszins Fetsen, maar wie en met hoeveel waren ze? Haar oom Judocus Fets was er meer dan waarschijnlijk bij. Maar om dit deel van het verhaal te duiden, stoten we best eerst door naar onze betovergrootouders (‘bet’ komt van ‘beter’, dat een verdere graad van verwantschap aanduidt):

LUCAS FETS

° Kumtich, 19 juli 1780
+ Kerkom, 17 juli 1864

x HERMELINDIS MARIA BARBARA COECKELBERGHS

° (Attenrode)-Wever, 1804
+ Kerkom, 4 juli 1870

Zij kregen negen kinderen:

1  Maria Carolina
° Kumtich, 28 oktober 1828
+ Kerkom, 5 maart 1882, ongehuwd

2  Guillelmus Ludovicus
° Kumtich, 14 november 1830
+ Kerkom, 7 juni 1878, ongehuwd

3  Maria Helena
° Kumtich, 25 november 1832
x Kerkom, 24 februari …., met Patricius Van Kelecom

4  Lambertus
° Kumtich, 27 juli 1836
+ Kumtich, 28 augustus 1837

5  LAMBERTUS HENRICUS (onze overgrootvader)
° Kumtich, 11 mei 1838
+ Lubbeek, 19 mei 1891
x Kerkom, 19 november 1873, met Maria Rosalia Stroobants

6  Joannes Franciscus
° Kumtich, 26 juli 1841
+ Kerkom, 14 juli 1865, ongehuwd

7  Judocus
° Kumtich, 17 oktober 1843
+ Kerkom, 26 juni 1920, ongehuwd

8  Maria Germania
° Kumtich, 27 juni 1846
+ Kumtich, 5 april 1849

9  Maria Justina
° Kumtich, 7 augustus 1849
+ Kumtich, 1 februari 1865

De negen kinderen werden in Kumtich geboren. Drie bereikten de volwassen leeftijd niet. Het jongste kind, Maria Justina, stierf in 1865 nog in Kumtich. Maar onze betovergrootvader Lucas Fets zelf stierf in 1864 in Kerkom; ook zijn vrouw stierf daar later.

Volgens een historisch werk van omstreeks 1900 had Lucas ondertussen als 83-jarige – of zijn zoon Judocus zegt een andere studie – in 1863 het Hof ten Male geërfd van zijn overleden broer Petrus Franciscus Fets. Die was via zijn vrouw in het bezit ervan gekomen en stierf zonder kinderen na te laten (een zoon was ondertussen overleden). Deze Petrus Franciscus moet inzake prestige zowat de succesman van de familie geweest zijn: hij was de eerste burgemeester van Kerkom in het onafhankelijke België en werd in 1819 de eerste Fets-eigenaar van het Hof ten Male.

Ook verschillende van Lucas’ kinderen stierven in Kerkom: Maria Carolina, Guillelmus Ludovicus, Joannes Franciscus, Judocus en Maria Helena, die met een Van Kelecom trouwde. Ook onze overgrootvader Lambertus Henricus woonde in 1873 bij zijn huwelijk in Kerkom, waar ook zijn eerste kinderen geboren werden.

Het was alsof het hele gezin, na de erfenis, een arme bedoening in Kumtich verliet en naar het ‘rijke’ Hof van Male trok, de oude vader Lucas volgend. Bleven verschillende kinderen – naast Judocus ook Maria Carolina, Guillelmus Ludovicus en Joannes Franciscus– soms ongehuwd? Hier moet verder op gezocht worden. 

Vraag: Woonden er in onze tijd nog gezinnen met de naam ‘Fets’ in Kerkom. Bij mijn weten niet of toch weinig. Dat we van niet meer Fetsen afweten is echt eigenaardig want ook veel verwante Fetsen, bv. broers van Lucas, woonden in Kerkom! Weken al hun kinderen of kleinkinderen misschien uit – zoals ook wij later deden, naar de stad dan?

Zie voor een gecorrigeerde samenstelling van dit gezin het latere bericht van 19-11-2006 (verhaal 8).