Historische vraagstelling en kerkhoven

Voor de duidelijkheid: het laatste bericht krijg je altijd eerste te lezen.
Eigenlijk had ik met dit stukje moeten beginnen, het is dus nu een tussendoortje.
 

 

Historische vraagstelling

Overweging 1

Naarmate je ouder wordt krijg je meer verleden dan toekomst en nog wat later neemt in je geheugen het verdere verleden meer en meer de overhand.


Overweging 2

Wij, de kinderen van Fetses, zijn de laatsten die nog direct de band met ons familiaal boerenverleden hebben gevoeld. Als wij niet bepaalde historische gegevens opzoeken, verzamelen en optekenen, bestaat de kans dat ze nog meer en voor altijd in de nevelen van het verleden verdwijnen. Of dat erg zou zijn, dat kan je natuurlijk betwisten.

 

Vanuit deze motieven doen we een beetje aan familiegeschiedenis.

Geschiedenis is een (poging tot) reconstructie van een verleden, die vertrekt vanuit vragen die wij vanuit de huidige tijd aan dat (voltooid) verleden stellen.

Hieronder een aantal vragen die in ons geval aan bod komen.

 

Wie waren onze voorouders?

Waar leefden ze, hoe oud werden ze, wat was hun gezinsgrootte?

Welk werk verrichtten ze? Vervulden ze daarnaast nog andere taken?

Wat was hun plaats, hun status in het dorp?

Welke relaties bestonden er met andere families en gemeenten? Met andere (grote) boerenhoven?

Hoe kwamen de Fetsen op het Hof van Male en welke Fetsen ‘boerden’ er?

Hoe geraakte de boerderij buiten werking?

Van wanneer dateerden de jongste gebouwen van de boerderij?

Wat is onze band met het Kasteel of Hof van Kerkom en met de molen?

De Kemels, hoe waren zij weer familie?

Wat is onze verwantschap met families uit Binkom (bv. De Cupere), Lubbeek, Butsel, Roosbeek …?

Sinds wanneer zijn we met het Hageland verbonden?

 

Heb jij nog andere vragen?

Wat weten we nog uit onze herinnering? (Vroeger werd er vaak gezwegen om te vergeten.)

  

Vanuit deze vraagstelling een poging tot beperkte studie:

De families Wera en Fets van Kerkom
Boerenhoven en familiale relaties in het Hageland

  


Als uitsmijter vandaag nog wat volgt.

Mijn bezoek aan een aantal kerkhoven leverde weinig gegevens op. Veel oude graven vind je er niet meer.


Kerkom
:

        Grote grafkelder van de familie Martens, de kasteelbewoners

        Grafzerk van Felix Kemels (1841-19(?)18) en Philomena Van Kelecom (1860-1948)

 Roosbeek:

Langs kerkmuur grafzerk met schilden van (wellicht adellijke) families Novarra en Van Loen

 Lubbeek:

    Graf “Familie Louis Wera-Meeus 1865-1934, 1867-1944”. In dat graf ligt ook begraven “Victoire Wera 1896-1968”

–    Ernaast graf van “Joseph Wera, echtg. An. Wera, 1895-1935”

–    Graf “Ph. Wera-Muls”, met ernaast graf “Echtgenoten Fr. Wera – Cl. Muls”

 Op de kerkhoven van Linden en Pellenberg vond ik geen gegevens.