Verhaal 2: Onze overgrootouders Fets

Mag ik nog even de focus verder richten op CELESTINE FETS, onze grootmoeder/overgrootmoeder, en het gezin waarin ze werd geboren?

Celestines ouders waren:

LAMBERTUS HENRICUS FETS
°Kumtich, 11 mei 1838 – +Lubbeek, 19 mei 1891

MARIA ROSALIA STROOBANTS
°Kerkom, 12 november 1842 – +Lubbeek, 31 mei 1891

Zij zagen dus het levenslicht in het nog jonge België.
De roepnaam van de vader was wellicht Henricus – in het overlijdensregister wordt die naam als eerste vermeld – en die van de moeder Rosalia.
Zij huwden te Kerkom, de woonplaats van Rosalia, op 19 november 1873. Ook hun eerste twee kinderen werden in Kerkom geboren.
Zij worden onder meer in de overlijdensakten aangeduid als landbouwers in Lubbeek.

L.H. Fets en M.R. Stroobants kregen vijf kinderen:

– Maria Carolina Fets
° Kerkom, 8 september 1874  –  + Kerkom, 9 september 1874
– Maria Carolina Fets
° Kerkom, 7 december 1875  –  + Lubbeek, 8 maart 1880
– Ludovicus Eduardus Fets
° Lubbeek, 17 november 1877  –  + ???
– MARIA HELENA CELESTINA FETS
° Lubbeek, 31 maart 1879  –  + Kerkom, 22 januari 1954
– Maria Melania Julia Fets
° Lubbeek, 3 oktober 1880  –  + Lubbeek, 15 oktober 1880

Drie van de vijf kinderen stierven als baby of als jong kind. Dat was niet zo uitzonderlijk: tot in de 18de-19de eeuw bereikte de helft van de kinderen de volwassen leeftijd niet. Alhoewel, hier zitten we al aan het eind van de 19de eeuw …

Het gezin leefde zeker vanaf 1877 – geboortejaar van Ludovicus Eduardus – in Lubbeek.
Voor verdere info zie latere berichten van 07-03-2007 (verhaal 14), van 02-09-2007 (verhaal 18) en van 25-12-2007 (verhaal 21).

Ludovicus Eduardus Fets trouwde op 25 mei 1899 te Kerkom op de leeftijd van 21 jaar met Maria Carolina Pardon (° Kerkom, 4 maart 1877). Eduardus was getuige bij het huwelijk van zijn zus Celestine in 1913. Hij was toen 35 jaar en landbouwer in Pellenberg.

Wanneer hij overleed is mij niet bekend, maar op het overlijdensbericht van onze grootmoeder uit 1954 staat zijn vrouw vermeld als weduwe ‘Mevrouw Edward Fets-Pardon, kinderen, schoon- en kleinkinderen’. Hun eerste kind was waarschijnlijk Jan Baptiste Achille (° Kerkom, 13 maart 1900).

Wat hoorde je misschien ooit vertellen over deze Edward? Was onze Lubbeekse voogd, na mama’s overlijden, familie van hem? Mijn geheugen laat me in de steek!
Voor verdere info zie latere berichten van 05-09-2007 (verhaal 20) en van 24-12-2007 (verhaal 20).

Wat er met onze grootmoeder Celestine gebeurde na het vroege overlijden van haar ouders is niet duidelijk. Wel weten we dat ze op 7 mei 1913 te Kerkom huwde met JOANNES FRANCISCUS ARTHUR WERA (° Kerkom, 14 augustus 1872), gemeentesecretaris aldaar. Celestine woonde dus meer dan waarschijnlijk te Kerkom, wellicht op het Hof ten Male. Een jaar later, op 9 april 1914 werd ons moeder, Maria Wera, geboren. Enkele maanden nadien brak de ‘Groote Oorlog’ uit.
Voor verdere info zie latere berichten van 25-12-2006 (verhaal 10) en van 25-12-2007 (verhaal 21).