WERA IN BINKOM

 
Vorige winter bracht ik de stam-Geens in kaart (zie mijn vorige bericht). De laatste weken, als tijd en goesting me helpen, ben ik op zoek naar nieuwe gegevens over de stam-Wera. Zo probeerde ik onder andere de Wera’s van Binkom (Lubbeek) wat systematischer in kaart te brengen. De resultaten vindt u nu al (ten dele) op de Geneanet-site. Hier stel ik die Binkomse Wera’s (tot omstreeks 1910) meer algemeen voor.
 

De Wera’s zijn niet een van de oude Binkomse ‘geslachten’. Pas rond 1800 zien we ze in het dorp opduiken. Zij behoren tot de Wera-stam die ons onderzoeksobject vormt, en zijn dus ook afstammelingen van Henricus Wera die in de eerste helft van de achttiende eeuw de Lubbeekse Herendaelhoeve pachtte. Bovendien zijn de oudste Binkomse Wera’s allen afkomstig van het naburige Kerkom: zonen van de pachters van de kasteelhoeve aldaar, die ook mijn voorouders zijn. In Binkom lagen de dames uit de families Van Gramberen, De Cupere en Cockx blijkbaar goed in de huwelijksmarkt.

Popp, Binkom 1.JPG
Het centrum (Plaats) van Binkom rond 1860,
met ten westen van de kerk de Santro-hoeve en het kasteel (Popp-kaart)
 


Drie kinderen van het Kerkomse gezin van pachter Jacobus Wera-Vranckx (zie bericht van 08-09-2010) trouwden in Binkom. Twee ervan vestigden zich na hun huwelijk elders, de derde in Binkom zelf.

 
Petrus Franciscus Wera (1771-1857) trouwde rond 1797 met de Binkomse Maria Elisabeth Van Gramberen (1771-1857), de dochter van Jacobus en Maria Catharina Scheijs. Ze werden landbouwers in Neerbutsel, het dorp van grootvader Joannes Georgius Wera, en kregen er tussen 1798 en 1815 zeven (of acht?) kinderen.
Broer Josephus Joannes Wera (1781-1857) – mijn voorvader, zie bericht van 13-08-2010 – trouwde op 27 juni 1816 te Binkom met Maria Agnes Josepha De Cupere (1787-1856); zij was de dochter van Jacobus Ferdinandus en Petronella Scheijs. Beslist geen slecht huwelijk: Jacobus, pachter van het Hof van Chantraine, was wellicht de grootste boer van Binkom. Joseph nam zijn vrouw mee naar Kerkom, waar hij vader Jacobus als pachter op de kasteelhoeve opvolgde en waar hij ook burgemeester werd.
 
De derde zoon uit het voornoemde Kerkomse gezin was Jacobus Wera (1776-1848). Hij huwde op 12 februari 1806 te Binkom met Anna Maria De Cupere (1782-1849), de dochter van Ludovicus Antonius en Maria Theresia Scheijs. Jacobus woonde met zijn gezin in Binkom, waarvan hij ook schepen was. Hun boerderij bevond zich in de wijk ‘Hel’ (huidige Helstraat nr. 28). 
Dit paar Wera-De Cupere kreeg acht kinderen die geboren werden tussen 1806 en 1825. Van één zoon en vier dochters, allen landbouwers, vinden we later in Binkom eigen gezinnen terug, de anderen stierven op jongere leeftijd:
1 Joannes Josephus Wera (1808-1876) x Maria Catharina Frederickx (1826-1879), met als adres: Plaats. Hun zoon Ludovicus (Louis) (1860-1923) trouwde met de Kerkomse Maria Ludovica Mottie (1863-1940); ook zij woonden op de Plaats en kregen er zes kinderen.
2 Anna Catharina Wera (1811-1879) x Judocus De Cupere (1811-1898), met als adres: Groenendries.
3 Barbara Maria Wera (1814-1880) x Petrus Franciscus Timmermans (1813-1895). Hun woning lag in de wijk ‘Hel’.
4 Josepha Wera (1818-1884) x Jacobus Ferdinandus De Cupere (1809-1858) en xx Joannes Josephus De Cupere (°1828-1897; broer van Ferdinandus, burgemeester). Alleszins het laatste koppel woonde in de Hel (nr. 1).
5 Maria Theresia Wera (1821-1884) x Ludovicus Empsen (°1821-1869), met als adres: Plaats.
 
Om ons verhaal verder te zetten moeten we terug naar de Wera’s van de kasteelhoeve in Kerkom. Hierboven maakten we al kennis met Josephus Wera die in Binkom een De Cupere trouwde en in Kerkom de pacht van de kasteelhoeve van zijn vader overnam. Hij had als opvolger, zowel als pachter als burgemeester, zijn jongste zoon Ludovicus (Louis) Wera, mijn voorvader. Twee oudere zonen, Franciscus en Joannes Baptista, zochten het voor echtgenote en job opnieuw in Binkom, het dorp van hun grootouders De Cupere langs moederszijde.
 
Petrus Franciscus Wera (1821-1883) trouwde op 21 juni 1848 te Binkom met Maria Virginia Van Gramberen (1825-1854), de dochter van Ludovicus Antonius (pachter-eigenaar van de Santro-hoeve) en Maria Elisabeth Geens. Als weduwnaar trouwde Frans op 22 september 1859 de Binkomse Maria Philippina Cockx (1828-1918?), de dochter van Ludovicus (burgemeester 1840-1854) en Maria Carolina Stockmans. Ook Wera was pachter van de Santro-hoeve. De laatste jaren van zijn leven was hij ook burgemeester.
Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren. De oudste dochter, Maria Theresia (°1849), trouwde met Bruno Franciscus Callens, gemeenteonderwijzer in Malderen (Londerzeel), waar het paar zich ook vestigde. Dochter Maria Antonia (°1853) trouwde Joannes Isidorius Boxtens uit Tielt (zij werden landbouwers in Binkom). Zoon Petrus Eduardus (°1851) stierf op 15-jarige leeftijd. De kinderen Wera waren de laatste eigenaars van de Santro-hoeve, die rond 1890 werd afgebroken.
 
Een jongere broer van de eerder genoemde Frans, Joannes Baptista Franciscus Wera (1828-1894), trouwde op 22 september 1859 met Maria Anastasia Cockx (1834-1905), de dochter van Ludovicus Cockx en Carolina Stockmans en dus de jongere zus van de tweede echtgenote van Frans; die huwelijken werden trouwens op dezelfde dag voltrokken. Jan Baptist was langs de ‘Steenweg’ op de Plaats landbouwer en een tijdje ook herbergier.
Uit dit huwelijk werden zes (of zeven?) kinderen geboren, tussen 1860 en 1879. Twee zonen verlieten Binkom en werden ‘drogist’ in Brussel – sociale promotie? Wel trouwden ze beiden nog met meisjes uit Lubbeek, dochters van brouwer Augustinus Tambeur-Kemels: het waren Philemon (°1860) en zijn jongere broer Eugenius (°1872). Ook twee zussen zochten het blijkbaar in Brussel. Van een exodus gesproken! Gelukkig bleven er twee gezinsleden trouw aan de landbouwstiel: Frans (°1863) trouwde met een Muls in Lubbeek, waar hij nadien landbouwer was; zus Maria Theresia Hortensia (°1869) trouwde met Jozef Nackaerts, die in Binkom landbouwer en orgelist was.
 
Voor meer gegevens verwijs ik naar mijn bijdrage op de Geneanet-site:
http://gw.geneanet.org/julens.
 
De huidige Binkomse Wera’s kennen wel hun familiale banden zoals die in de twintigste eeuw ontstonden. Graag krijg ik, zo mogelijk, van hen respons.

Site vroegere Hof van Santro.JPG
De kerk van Binkom met de site van het verdwenen Hof van Chantraine/Santro
(foto ontvangen van Kris Scheys)