EGIDIUS JOSEPHUS STROOBANTS (1797-1879) EN VELPHOVEN IN KERKOM (3)


In de vorige berichten kon je lezen dat Egidius Josephus Stroobants (mijn betovergrootvader) de Kerkomse Heilige Geesthoeve (Velphoven) pachtte voor een periode van 50 jaar of meer, die aanving in de loop van de jaren 1820.

Archiefstukken van het negentiende-eeuwse Leuvense Bureel van Weldadigheid, bewaard in het OCMW-archief en het Rijksarchief (zie hieronder), vertellen dat Pierre Devroye, die ook al in de Franse tijd de Kerkomse Hl. Geesthoeve pachtte, op 1 mei 1819 een nieuw huurcontract sloot. Blijkbaar is hij nadien nooit bij de notaris verschenen, en het contract werd geannuleerd.
Op 17 november 1819 kwam er voor de hoeve een nieuw contract tot stand voor een termijn van negen jaar tussen de eigenaar en Henry Antoine Stroobants wonende in ‘Kreykelberg onder Bierbeek’. Meer dan waarschijnlijk is deze Henricus Antonius de vader van de latere pachter Egidius Josephus: zijn roepnaam was ‘Antonius’; hij werd geboren in Bierbeek in 1766 en overleed er in 1836; zijn vrouw was Anna Maria Stroobants (°Veltem 1767-†Bierbeek 1839). Bewoonde deze man de verdwenen hoeve van Krijkelberg? (Voor meer info over de Stroobantsen zie: http://gw.geneanet.org/julens?lang=nl&m=NG&pz=maria%2Bjustina%2Brosalia&nz=wera&ocz=0&fn=&sn=Stroobants&v.)
Snel na de sluiting van het contract van november 1819 stelde Henricus Antonius Stroobants dat de notaris hem de hoeve niet had toegewezen en dat hij daarom niets zou betalen. De zaak sleepte aan. Uit brieven van juli-augustus 1822 blijkt dat de eigenaar via gerechtelijke weg de huur van twee jaar probeerde te bekomen.
Ik ken het vervolg van dit verhaal niet. Wellicht heeft Henricus Antonius Stroobants de Kerkomse hoeve nooit geëxploiteerd. Het is me ook onbekend wanneer ergens in de loop van de jaren 1820 de pacht van Egidius Josephus Stroobants begon. Het werd alleszins een pachttijd van een halve eeuw.


———————————————

Bronnen:
Archief OCMW Leuven, Briefwisseling van en aan het Leuvense Bureel van Weldadigheid (‘Section des Secours’) betreffende huur boerderij Kerkom, 29 mei 1819 tot 3 augustus 1822.  Briefwisseling mij in kopie bezorgd door de OCMW-archivaris.

Rijksarchief Leuven, Commissie Openbare Onderstand Leuven, nr. 6816: Tableau des fermes et des terres (…) appartenant aux pauvres de la ville de Louvain (…).

Uit dit laatste register komen de hierna volgende gegevens betreffende de verhuring van enkele goederen in Kerkom, Korbeek-Lo en Glabbeek.


Goederen van de Armen van de Vier Parochies van Leuven:

– Blad 3 en 82: goederen gelegen in Kerkom (oppervlakte: 29.03.80 – A 269, 270, 271, 272, 269, 287-2, 273, 274).
Betreft de Heilige Geesthoeve of Velphoven.

Pachter: Devroye Pierre (wonende in Kerkom), pachtcontract van 1 mei 1819, lopende tot 1828, pachtprijs van 470 (wellicht) gulden; contract werd geannuleerd.
E. Martens, die de geschiedenis van de parochie Kerkom schreef, noemt hem ‘Pierre Devroey’ en vertelt dat hij ook al in de Franse tijd de hoeve pachtte.
Pachter: Stroobants Henry Antoine (wonende in Kreykelberg onder Bierbeek), pachtcontract van 17 november 1819, lopende tot 1828, pachtprijs van 550 (wellicht) gulden.
Het gaat wellicht om de vader van mijn betovergrootvader Egidius Josephus. Bewoonde in Bierbeek misschien de verdwenen Krijkelberghoeve (in de buurt van Sint-Kamillus).

– Goed gelegen in Kerkom, gepacht door Stroobants Egidius (wonende in Roosbeek), pachtcontract van 30 juni 1818, pachtprijs van 90 (wellicht) gulden.
Het betreft hier geen boerderij.

Was Egidius de jongere broer (°Bierbeek 1767) van Henricus Antonius? Of was het Egidius Josephus, °Leuven 23 juni 1772, x(wonende in Korbeek-Lo) Roosbeek met Anna Catharina Drappier?


Goederen van de Grote Heilige Geest van Leuven:

– Blad 2 en 79: goederen gelegen in Korbeek-Lo (oppervlakte: 62.20.99).
Het
betreft wellicht de Heilige Geesthoeve (of Hof van Overloo) in Korbeek-Lo (Bierbeek), nu gelegen op het grondgebied van Leuven in de Oaselaan. Hoeve opgericht door de Abdij van Park, sedert midden 15de eeuw bezit van de Grote Heilige Geest van Leuven. Vierkantshoeve uit 17de-18de eeuw met kapel van Overloo (origineel gedeelte 11de eeuw, vergroot 17de eeuw). Sinds 1943 beschermd als monument.

Pachter: Stroobants Pierre Henry (wonende in Korbeek-Lo), pachtcontract van 30 juli 1818, lopende tot 1827, pachtprijs van 1200 (wellicht) gulden.
Het gaat hier wellicht om Petrus Henricus Stroobants, geboren in Bierbeek in 1772 als jongste zoon van Antonius (x Elizabetha Bisschop) en dus de broer van Henricus Antonius en de oom van mijn betovergrootvader Egidius Josephus.

– Blad 3 en 80-81: goederen gelegen in Glabbeek (oppervlakte: 43.41.30).
Het gaat hier om de nu verdwenen Hoeve van de Grote Heilige Geest.

Pachter: Costermans Jean Baptist (wonende in Glabbeek), pachtcontract van 23 september 1822, lopende tot 1831, pachtprijs van 550 (wellicht) gulden.
Jean Baptist is wellicht verwant aan mijn voorvader Peter Custermans die rond 1700 deze hoeve pachtte.


Ter info

Uit de Vandermaelen-kaarten ca. 1846-1855.JPG

Op deze Vandermaelen-kaart van ca. 1850 zie je twee hierboven vermelde oude Bierbeekse hoeven:
in het westen het Hl. Geesthof (nu op grondgebied Leuven) en in het zuiden de verdwenen Krijkelberghoeve.