Huwelijk Ulens-Wera (3)

Telegrammen verstuurd naar het Hof ten Male ter gelegenheid van het huwelijk van Jozef Ulens en Maria Wera op 30 september 1943

Herken familieleden en kennissen, denk aan de tijdgeest, aan de Tweede Wereldoorlog …

Telegram 1

Zoenen Hartelijke gelukwenschen. Frans en Germaine (1).  (verzonden vanuit Ninove)

Zoenen Van harte proficiat aan Jonggehuwden en Familie. Irène Oversteins (sic).  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen Veel geluk in ’t huwelijksbootje en veel matroosjes dan aan boord. De familie De Cupere-Vankelecom, Kerkom.

Zoenen Heer hang uw zonneke uit boven de huwelijksschuit. Odile Binnard.  (verzonden vanuit Vertrijk)

Zoenen Leef gelukkig en kontent in het zevende sacrament. Familie De Cupere-Van Kelecom, Binkom.

Zoenen Kilometers geluk
     Millimeters druk
     Vele spartelingen
     Weinig martelingen.
     De Familie Dumon, Orsmaal.

Zoenen Veel heil en zegen en een krullebol of negen. Schroons-Dechamps.  (verzonden vanuit Lier)

Zoenen Op het hof ten Male kwam Jef Maria halen. Thans vieren ze in feestgetij, d’ huwelijkband gezwind en blij. ’t Wordt met zegen van den Heer ’n leven groeien meer en meer naar een kroost gezond en sterk, eer van Vlaanderen en de Kerk. M. Meyhi, Boerinnenbond (2).  (verzonden vanuit Leuven)

Zoenen Heil en zegen aan het jonge paar. Engelbert Mottie en Familie (3).  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen In woelige tijden van wal gestoken wenschen wij U van heden af den zoeten voorspraak van een gelukkig leven in vrede en voorspoed. De drie onderwijzers, Kerkom.

Zoenen Meilleurs vœux de bonheur et prospérité aux jeunes épouse (sic). Carpentier-Ulens (4).  (verzonden vanuit Nijvel)

Zoenen Door reis Brussel belet Kerkom te komen. Hartelijkste gelukwenschen. Heil en zegen en gauw een kindje of zeven. Familie Dechamps (5).  (verzonden vanuit Brussel)

Zoenen Laat alles maar draaien en keeren maar uw geluk nooit rantsoeneeren. Familie Bertrand.  (verzonden vanuit Drieslinter)

Zoenen Zooveel zand in duinenstrand zooveel geluk in huwelijkstand. Fernand Amelie.  (verzonden vanuit Brussel)

Zoenen Beste gelukwenschen. Brandhof-Moers.  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen Wij wenschen het jonge paar een gelukkige vereeniging zonder verdeeling met vermenigvuldiging zonder aftrekking. Vangoidsenhoven.  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen Hartelijk proficiat! God schenke U door een rijke kroost een gelukvolle toekomst. Natha (sic) Chaltin.  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen Het bestuur en de bedienden der twee Nationale Kassen sturen U hun hartelijkste gelukwenschen bij gelegenheid van U (sic.) Huwelijk (6).  (verzonden vanuit Brussel)

Zoenen Vandaag een boekje ’t volgend jaar een broekje en in ’t vooruitzicht een reis aan verminderde prijs. De Controledienst der NK.  (verzonden vanuit Brussel)

Zoenen Van harte gefeliciteerd en veel geluk. Francen-Nagels.  (verzonden vanuit Tienen)

Zoenen Met onze hartelijke en oprecht gemeende gelukwenschen. Marguerite en Frans Goedhuis (7).  (verzonden vanuit Vertrijk)

______________________________

(1) Frans Ulens, de broer van Jozef, en zijn vrouw Germaine, die niet aanwezig waren op de huwelijksplechtigheid.

(2) De Boerenbond werd op 20 juli 1890 te Leuven gesticht. De Boerinnenbond ontstond in 1911, de eerste afdelingen van de vrouwelijke en mannelijke BJB (Boeren- en Boerinnenjeugdbond, nu KLJ) in 1927. In 1946 werd Albert Meyhi algemeen secretaris van de BJB-jongens. Is dat de Meyhi van het telegram?

(3) Het betreft hier wellicht Engelbertus Mottie (° Kerkom 1868), kleinzoon van Anna Maria Fets (zus van betovergrootvader Lucas en getrouwd met smid Petrus Mottie). Zie verhaal 16 van 04-04-2007. Het was meer dan waarschijnlijk deze Engelbertus Mottie die burgemeester van Kerkom was van 1921 tot 1941 en van 1944 tot 1946. (Een jongere Engelbertus Mottie, °1924, was de laatste molenaar aan de Velp.)

(4) Maria Delphine Ulens (1882-1965), de jongste zus van onze Binkomse grootvader Jan Ulens, was getrouwd met Arthur Carpentier (1880-1972).

(5) Het betreft hier meer dan waarschijnlijk Maria Dechamps en familie uit Lubbeek. Zie bericht van 23-04-2006.

(6) Waren de Nationale Kassen diensten van de Sociale Zekerheid, waar Jef werkte?

(7) Frans Goedhuys was burgemeester van Kerkom van 1941 tot 1944 en van 1947 tot 1965.Zoenen Maria Wera was leidster van de BJB van Kerkom:

Van de BJB-meisjes