Mijn Ulens-voorouders

Het ontvangen van enkele genealogische mails zette me aan om opnieuw mijn Ulens-stamboom ter hand te nemen. Waar woonden de Ulensen weer, en waar en met wie trouwden ze? Bij het ouder worden kan even opfrissen nooit kwaad. Mijn overleden kozijns Theo en Jan Ulens (°Gelrode) hadden natuurlijk veel gegevens bovengespit, ook over de echtgenoten Ulens, én hun voorouders. Toch wilde ik sommige bronnen nog eens zelf bekijken, wie weet trof ik er nog wat nieuws aan.

Mijn grootvader Jan Lodewijk Ulens, geboren in Neerhespen (het dorp van zijn moeder), was de eerste Ulens die midden in het Hageland ging wonen: in Binkom werd hij eind 1893 schoolmeester en daar trouwde hij ook, met Mathilde Boogaerts, de dochter van de smid; na haar vroegtijdige overlijden hertrouwde hij met Blandina Tuyls (mijn grootmoeder). Dertien kinderen waren de vrucht van beide huwelijken samen.

Jans voorouders-Ulens woonden in Attenhoven (nu deelgemeente van Landen), de jongere onder hen in Orsmaal (Orsmaal-Gussenhoven, nu deelgemeente van Linter). Ze volgen hier op een rijtje:

Samuel Ulens (†Attenhoven 1710)  x  Maria Van Lobbeeck (°Jeuk)
Petrus Ulens (°circa 1698-†Attenhoven 1778)  x  Catharina Vander Vorst (°ca. 1699 Overwinden?)
Mathias Ulens (Attenhoven 1729-1781)  x  Agatha Robijns (°Gingelom 1728)
Joannes Ulens (°Attenhoven 1777-†Orsmaal 1857)  x  Catharina Dumont (°Orsmaal 1773)
Joannes Antonius Ulens (Orsmaal 1809-1890)  x  Theresia Schoofs (°Brustem 1809)
Augustinus Ulens (°Orsmaal 1844-†Melkwezer 1916)  x  Elisabeth Laudus (°Neerhespen 1840)

De Ulensen waren landbouwers of/en kleine middenstanders (kleermaker, beenhouwer, houtkoopman, herbergier). Zij hadden grote gezinnen, en in hun dorp woonden er dan ook heel wat familieleden.
De hierboven laatst vermelde, Augustinus (mijn overgrootvader), verloor zijn huis aan de Grote Steenweg in Orsmaal toen de Duisters het in augustus 1914 in brand staken, vandaar zijn overlijden in Melkwezer, wellicht in de woning van zijn dochter Philomena.

De echtgenoten Ulens, en én hun voorouders, werden geboren in de driehoek Tienen-Sint-Truiden-Landen: de families Laudus, Schoofs, Dumont, Robijns, Vander Vorst, Van Lobbeeck en aanverwanten vinden we terug in plaatsen als Tienen, Orsmaal, Gussenhoven, Dormaal, Sint-Truiden, Brustem, Neerhespen, Neerlanden, Attenhoven, Overwinden, of even buiten die regio in Neerheylissem, Grand-Halet (Hannuit), Jeuk en Gingelom.

De oudste ons bekende voorvader-Ulens is dus Samuel Ulens. Hij was van Attenhoven, waar hij op 6 februari 1698 trouwde met Joanna Van Lobbeeck (Van Loubbeeck, Lubec, Lobec, Libec), die van Jeuk afkomstig was, zo schreef de pastoor. In 1704 woonde het gezin met drie kinderen en een knecht te Attenhoven in de straat ‘die naar de kerk toe loopt’ (versus templum)[1]. Samuel overleed er op 28 april 1710; Maria hertrouwde nog tweemaal en stierf op 9 september 1725, ook in Attenhoven. Misschien hadden ze een hoeve waarvan ze behoorlijk konden leven: het feit dat Maria snel hertrouwde zou daarop kunnen wijzen.

Samuels voorouders zijn me onbekend[2]; de reden is wellicht dat na de (Eerste) Slag bij Neerwinden in juli 1693 de parochieregisters van het naburige Attenhoven door Franse soldaten werden meegenomen, zo schrijft Paul Kempeneers – de hele regio leed erg onder de oorlogsomstandigheden van de laatste decennia van de zeventiende eeuw; Spaanse, Franse en Hollandse soldaten lieten dorpen en oogsten vaak vernield achter.
Meer dan waarschijnlijk kennen we wel de ouders van Maria: Joannes van Lobbeeck en Gertrudis Goessens, die in Jeuk woonden (nu deelgemeente van Gingelom). Joannes overleed op 12 september 1693. Daarmee behoren ze tot mijn oudst bekende voorouders langs de kant van de familie Ulens.[3]

Een nog oudere voorouder is Lucas Schoofs. Hij werd rond 1560 geboren en stierf op 18 januari 1649 te Brustem (nu deelgemeente van Sint-Truiden). Zijn vrouw Catharina Vrancken overleed er op 13 januari 1670; zij werd meer dan 100 jaar, zo laat de pastoor ons weten, en moet dus rond 1570 geboren zijn.
Lucas en Catharina zijn de voorouders van Theresia Schoofs (°Brustem 1809). Zij huwde Joannes Antonius Ulens (°Orsmaal 1809); het gezin woonde in Orsmaal. Ze zijn mijn betovergrootouders.

Meer gegevens over deze Ulensen en verwanten vind je op mijn Geneanet-bladzijden: https://gw.geneanet.org/julens?lang=nl&m=S&n=Ulens&p=

———————————————————————-


[1] Bron: ‘Status animarum’ opgesteld in 1704 door pastoor L. Robijns van Attenhoven. Samuel Ulens, van Attenhoven afkomstig, staat hierin vermeld samen met zijn vrouw Maria, zoon Petrus en twee kinderen van wie de namen niet worden genoemd, plus knecht Lambertus Peters (+). Zie hiervoor http://www.kempeneers.org, P. Kempeneers, ‘Zijsprokkel 77: Attenhovense families in 1704’.

[2] Naast Samuel vinden we in de parochieregisters van Attenhoven als andere volwassenen Ulensen: Theodorus Ulens (x Anna Ponsaers), die sterft in september 1693; in die maand overlijdt ook een kind van hem, en in februari 1697 zijn zoon Henricus.
Een andere naamgenoot was Petrus Ulens, van wie ook onder september 1693 de dood wordt vermeld van dochter Catharina.
Op 1 januari 1684 werd aan de universiteit van Leuven Judocus Ulens, geboren in Attenhoven, ingeschreven, als student of in een andere hoedanigheid. Was hij familie van Samuel? Op 19 november 1713 trouwt in Attenhoven een Judocus Ulens met Catharina Bredonck.
Voor mij is het opvallend dat pastoor Robijns in zijn ‘Status animarum’ van 1704 alleen mijn voorvader Samuel (samen met zijn kinderen) als Ulens-ziel van zijn parochie vermeldt. In de loop van de achttiende eeuw werd die schaarste ruim goedgemaakt.

[3] Een jongere dochter van deze familie was Lucia. We vinden haar later ook terug in het nieuwe dorp van haar zus Maria, Attenhoven. Met haar man Franciscus Waerseggers kreeg ze, vanaf 1713, zes kinderen.

Detail Fricx-kaarten (1712)

Actuele kaart van de betrokken streek