OPNIEUW DE OUDSTE FETSEN UIT GLABBEEK

Met de stam Fets begon ik mijn genealogisch onderzoek. De laatste maanden onderzocht ik opnieuw de gegevens van mijn oudst bekende voorouders Fets, de gezinnen Fets-Marens en Fets-Durinckx die in het Vlaams-Brabantse Glabbeek woonden. Je vindt ze hieronder en ook op mijn Geneanet-bladzijden.

Ook zocht ik naar andere/oudere Fetsen die in de zeventiende eeuw in Glabbeek en buurgemeenten woonden (zie volgend bericht).

 

HET GEZIN FETS-MARENS (Glabbeek) 

Matthias Fets (ook Feyts/Fijts

° ???
Glabbeek 6 augustus 1729; op 7 augustus begraven in de kerk
x (eerste huwelijk) Glabbeek 27 mei 1691 met Ida Van Gramberen (doopsel Glabbeek 19 januari 1648, 
†Glabbeek 26 april 1694; dochter van Jacobus Van Gramberen en Ida De Langhe); zij was eerst getrouwd met Gerardus Godtschalck (ook Godschalcx/Goidtschalx/Goetschalk; pachter Hof van Kabbeek, doopsel Glabbeek 4 april 1648, †begrafenis Glabbeek 19 februari 1691)

Joanna Christina Marens (Morrens bij geboorte/Maryns/Moreijns/Moreyns)

° Meensel 29 november 1668, gedoopt op 30 november; dochter van Ant(h)onius Morrens (Moreijns bij geboorte/Marens bij overlijden; gedoopt Kapellen 31 augustus 1637, †Glabbeek 16 februari 1712) en Anna Vicca (†Glabbeek 2 december 1714); peter Jacobus Morrens, meter Christina Vijka
Glabbeek 28 augustus 1729, drie weken na haar man; op 30 augustus begraven in de kerk 

Matthias en Joanna Christina trouwden te Glabbeek op 23 januari 1695 (dispensatie voor verwantschap in de tweede en derde graad; getuigen: Lambertus Van Herck en Petrus Custermans; voorganger was pater Philippus De Muntere, prior abdij Heylissem, die voordien pastoor van Glabbeek was geweest)

Vijf kinderen Fets-Marens:

1  Joannes Fets (ook Fetz)
° (= doopsel) Glabbeek 25 januari 1696; peter Joannes Custermans, meter Maria Vicca (begijn)
Glabbeek 2 maart 1766
x Hoegaarden 29 september 1722  met Joanna Maria Vanhaghendoren (ook Van Hagendoren/Vanhaegendoren; doopsel Hoegaarden 17 augustus 1699, †Hoeleden 15 februari 1730, begraven in de kerk; dochter van Rolandus Vanhaghendoren en Anna Maria Maes) – drie kinderen geboren in Hoeleden:  1 Joannes Franciscus, doopsel 5 december 1723;  2 Mathias, doopsel 3 juni 1726;  3 Anna Maria, doopsel 12 juni 1728 (mogelijk xHoeleden 19 oktober 1749 met Henricus Herremans; kind: Joannes, doopsel  Hoeleden 9 maart 1751)
xx (tweede huwelijk) Vissenaken St.-Pieter 24 september 1730 met Joanna Goffaerts (ook Goffaert; mogelijk doopsel Vissenaken St.-Pieter 17 september 1700, †Hoeleden 29 maart 1743; dochter van Gerardus Goffaert en Maria Smets) – zes kinderen geboren in Hoeleden: 1 Maria Catharina, doopsel 29 september 1731 (wellicht †Vissenaken St.-Pieter 14 september 1811, xVissenaken St.-Pieter 29 april 1755 met Leonardus Hombrouckx †Vissenaken St.-Pieter 14 november 1792 – 10 kinderen);  2 Joanna Christina, doopsel 2 april 1733;  3 Fredericus, doopsel 6 augustus 1735 (xKapellen 8 april 1766 met Anna Maria Cleijnen °mogelijk Kapellen 4 augustus 1740);  4 Martinus, doopsel 18 juni 1737;  5 -tweeling- Maria Elisabeth, doopsel 9 september 1739 en  6 -tweeling- Theresia (†Zuurbemde 13 december 1809, xJoannes Veulemans †Zuurbemde 6 mei 1795)

2  Anna Maria Fets
° (doopsel) Glabbeek 8 december 1698; peter Henricus Vicca, meter Anna Maria Poermans (of Peermans)
Glabbeek 5 maart 1767
x Hoeleden 7 juni 1722  met Gaspar Smets (molenaar, †Hoeleden 4 juli 1733) – één kind bekend: Mathias, doopsel Hoeleden 28 oktober 1723 (Smets weduwnaar van Catharina Pans †Hoeleden 7 januari 1722, x Hoeleden 26 juni 1711, zes kinderen Hoeleden 1712-1720)
xx (tweede huwelijk) Hoeleden 5 september 1733 met Fredericus Van Hinnesdael

3  Gerardus Fets
° (doopsel) Glabbeek 25 september 1701; peter Gerardus Marens, meter Anna Maria Paenhueijsen
(Staat niet meer vermeld in de bevolkingstelling van 1709; intussen overleden? – overlijden niet gevonden in parochieregister)

4  Antonius Matthias Fets (voorouder; zie hieronder)
° (doopsel) Glabbeek 14 september 1705; peter Lambertus Van Herck, meter Elisabeta Van den Velde
Glabbeek 4 juni 1763, op 6 juni begraven
x Meensel 5 november 1731 met Elisabeth Durinckx

5  Henricus Fijts
° (doopsel) Glabbeek 9 februari 1710; peter Henricus Marens, meter Joanna Vicca

Op 27 mei 1791 trouwde Matthias Fets dus met Ida Van Gramberen. Haar man Gerardus Godtschalck was op 19 februari van dat jaar overleden. Hij was pachter van het Hof van Kabbeek. Voor dit nu verdwenen hof (gelegen op A 115a langs de Meenselsebaan, nu Rode) van het Tiense Kabbeekklooster zie: P. Kempeneers, Glabbeek-Zuurbemde. Een geschiedkundige en toponymische studie, Gemeentebestuur Glabbeek, 2008, p. 88-89.

Werd Matthias Fets na zijn huwelijk met Ida de nieuwe pachter van dit Hof van Kabbeek? Of was zijn eigen hoeve groot genoeg om ze trouw te blijven (zie hieronder)?

In de volkstelling van 1692 staan Matthias en Ida nog apart vermeld (misschien zijn de gegevens van een wat oudere datum?):

– Weduwe Goidtschalcx Pachtersse met een zoon
– Mattys Feyts Pachter met huisvrouw en dochter van 11 jaar

Bovendien zouden we hieruit moeten afleiden dat Fets, die pachter was, al een vroeger huwelijk kende. Of gaat het om een andere Matthias Fets? Wellicht niet.

Na de dood van Ida Van Gramberen hertrouwde Matthias in 1695 met Joanna Christina Marens (Moreyns).
In de bevolkingstelling van 1709 lezen we dan:

Matthijs feyts ende joanna moreyns,
jan, anna marie ende anthoen matthijs kinderen,
aert machiels knecht, elisabeth boone meysen.
Sesthien halster coren tot thienen, een molenvat ter[ff.]

(Dus zoon Gerardus staat niet vermeld: overleden? – Henricus was nog niet geboren.)

Matthias Fets en zijn vrouw Joanna werden in de kerk van Glabbeek begraven.


HET GEZIN FETS-DURINCKX (GLABBEEK) 

Antonius Matthias Fets (ook Feyts)

° (= doopsel) Glabbeek 14 september 1705; zoon van Matthias en Joanna Christina Marens (zie hierboven)
Glabbeek 4 juni 1763 (stierf als meier) 

Elisabeth Durinckx (ook Durincx/Durinkc)

° (doopsel) Meensel 23 januari 1709; dochter van Joannes (°Kiezegem 11 oktober 1673, † Meensel 28 mei 1732) en Anna Cauwenbergh (ook CauenbergsVan Cauwenbergh; °Meensel 7 december 1681)
Glabbeek 8 juni 1758, op 10 juni begraven 

Matthias en Elisabeth trouwden in Meensel op 5 november 1731 (getuigen Joannes Costermans en Joannes Durinckx).

Zeven kinderen Fets-Durinckx:

1 Joannes Fets
° (doopsel) Glabbeek 5 september 1731; peter Joannes Custermans, meter Maria Durincx
na 24 juli 1765; was toen in Glabbeek peter van zijn nichtje Maria Gertrudis, het oudste kind van zijn zus Anna Elisabeth.

2  Jacobus Fets
° (doopsel) Glabbeek 24 oktober 1734; peter Jacobus Vicca, meter Anna Maria Fets
Glabbeek 24 oktober 1734 

3  Anna Elisabeth Fets (ook Fetz)
° (doopsel) Glabbeek 2 mei 1736; peter Joannes Ottho Pardon, meter Anna Durincx
 Glabbeek 17 juni 1778
x Glabbeek 24 juni 1764 met Petrus Van Cuijck (ook Van Kuijck, †Glabbeek 30 augustus 1784, was pachter) – acht kinderen geboren in Glabbeek, van wie velen vroegtijdig overleden:  1 Maria Gertrudis, doopsel 24 juli 1765, †24 juli 1765;  2 Anna Maria, doopsel 2 november 1766, †2 november 1766;  3 Maria Elisabeth, doopsel 27 juli 1768, †27 juli 1768;  4 Joanna Catharina, doopsel 14 januari 1770;  5 Antonius, doopsel 21 maart 1771  6 Franciscus, doopsel 23 augustus 1773;  7 Hieronimus, doopsel 17 februari 1775, †Glabbeek 10 februari 1779;  8 Joanna Catharina, doopsel 24 juni 1777, †24 juni 1777  –  Petrus Van Cuijck hertrouwde wellicht met Maria Van Hoven; drie kinderen Glabbeek 1780-1785.

4  Maria Geertrudis Fets
° (doopsel) Glabbeek 14 oktober 1739; peter Hieronimus Gints, meter Geertrudis Durinx
Glabbeek 14 oktober 1739 

5  Anna Maria Fets
° (doopsel) Glabbeek 6 november 1742; peter Arnoldus Gints, meter Anna Maria Fets
wellicht na 2 november 1766; wellicht was zij het die toen meter werd van haar nichtje Anna Maria Van Kuijck, het tweede kind van haar zus Anna Elisabeth.

6  Hieroniumus Matthias Fets (voorouder – zie bericht van 20-02-2008)
° (doopsel) Glabbeek 18 februari 1747; peter Hieronimus Gints, meter Maria Willems
Kumtich 30 maart 1794
x Kerkom 13 februari 1774 met Joanna Swinnen (°Lubbeek 25 februari 1746, †Kumtich 8 maart 1827; dochter van Joannes Swinnen en Petronilla Roelants) – acht kinderen geboren in Kerkom of Kumtich 

7  Franciscus Fets
° (doopsel) Glabbeek 11 september 1750; peter Franciscus De Coninck, meter Maria Catharina Sempels
Butsel 19 februari 1830
x (Neer)Butsel 12 september 1779, met Anna Maria Wera (°Butsel 28 juli 1756, †Butsel 14 augustus 1821; dochter van mijn voorouders Joannes Georgius Wera en Maria Helena Coenegras) – negen kinderen (zie hiervoor een van de volgende berichten)
Franciscus was tijdens het Franse bewind ‘agent municipale’ en nadien zowel onder het Franse als het Hollandse bewind ‘maire/burgemeester’ van Neerbutsel.

Vanaf de doopakte van het vijfde kind (november 1742) staat vermeld dat vader Antonius Matthias Fets meier van Glabbeek was. Hij was het dus alleszins van 1742 tot aan zijn dood in 1763.

In de bevolkingstelling van 1755 staat het gezin Fets als eerste vermeld: Matijs Feyts, meier; vrouw: Elisabeth Durinkc; vier kinderen (van 20, 13, 6 en 4 jaar oud; de oudste zoon Joannes had het huis dus verlaten); een meid en een knecht. Fets handtekent (samen met pastoor, schepen en een derde persoon) de telling als ‘Matteys Fets alhier meier’.

Voor meer gegevens over de voorouders van de echtgenoten Marens (Vicca, Obrechts e.a.) en Durinckx (Cauwenbergh, Van Laer, Haverla e.a.) verwijs ik naar mijn Geneanet-bladzijden.