BOERINNENGILDE KERKOM 1933

 

De eerste Boerinnendag is altijd die van Leuven; dat betaamt! Het is dan ook een voorbeeldige Boerinnendag geweest, zoowel wat het aantal deelneemsters betreft, als den ernst waarmede allen naar de toespraken luisterden en de geestdrift en de zusterlijkheid waarmede én moeders én B.J.B.-meisjes alles medebeleefden.
Met deze woorden begint het tijdschrift De Boerin van april 1933 zijn verslag over de Boerinnendag van Leuven van maandag 20 maart 1933. De opkomst was groot, er werden tweeduizend aanwezigen geteld. In de voormiddag was er in de Sint-Pieterskerk een misviering, waarna de dames en de BJB-meisjes afzonderlijk vergaderden. In de namiddag kwamen allen samen voor een feestzitting.
Daar ook werden eenige goede gedachten gezaaid over standsfierheid, schoon boerenleven, toewijding in het huisgezin, lezen we verder in het verslag.

Bij het artikel staat onder meer een foto van de Boerinnenbond van Kerkom (Boutersem) afgedrukt. Het is een grote groep vrouwen, met één man erbij, meer dan waarschijnlijk toenmalig pastoor Leon Laurent; hij verbleef in Kerkom van 1929 tot 1940 en was dus de voorganger van Jozef Prims.
Vooraan in het midden herken ik Celestina Fets (mijn grootmoeder), die wellicht ook toen al voorzitster was, en op de tweede rij van bovenaan te beginnen haar achttienjarige dochter én mijn moeder Maria Wera, die BJB-leidster is geweest.

Boerinnengilde Kerkom 1933.JPG

Een betere en duidelijke afdruk van de foto vind je terug op de website van Lias (Leuvens Integraal Archiveringssysteem): www.libis.be/lias. Ga naar ‘Digitale Collecties’ en voer in: ‘General’ en daaronder ‘KFA23780’ (= KADOC-nummer) of ‘000054416’ (= nummer Lias). Velen in Kerkom zullen op de foto bekende gezichten terugvinden.

Zo kondigde De Boerin de Leuvense Boerinnendag aan:

Uit 'De Boerin'.JPG