Aanvullingen bij vorige berichten

 

Interessant om weten (aanvullingen bij vorige berichten)

– Bij het bericht van 19-11-2006 over het gezin Fets-Coe(c)kelberghs:
Lucas Fets en Heremelina Barbara Maria Coekelberghs trouwden te Binkom op 21 januari 1828 (akte 1 van 1828, ondertekend door Louis Geens, assessor). Lucas, toen 42 jaar oud, was landbouwer in Breisem-Kumtich. De bruid, 28 jaar en geboren te Wever, woonde en werkte als landbouwster in Binkom, meer dan waarschijnlijk op de boerderij van haar schoonbroer Guilielmus Swillen, die ook getuige was. Zij verklaarde niet te kunnen schrijven.

– Bij het bericht van 07-03-2007 over het gezin Stroobants-Vangramberen:
Egidius Josephus Stroobants, geboren te Bierbeek op 12 juli 1797 en landbouwer te Kerkom, overleed te Roosbeek op 19 december 1879. Wellicht woonde hij daar toen bij een dochter in.

– Bij het bericht van 06-04-2008 over Fets, Coeckelberghs en Custermans in Glabbeek:
Vanaf half maart 1689 huurden Peeter Custermans en zijn vrouw Jenne Loijaerts (= onze voorouders) het oude en grote pachthof van de Grote Heilige Geest (vroeger ook het hof te Glabbeek genoemd), gelegen tussen de straat van Glabbeek naar Attenrode (nu Attenrodestraat) en de Bornestraat (nu Steenbergstraat). Met landerijen en beemden eromheen sterkte het pachthof zich uit over een breedte van zowat 800 bij 500 meter. Peeter Custermans, ook meier, was daarmee de voornaamste boer van het dorp, dat 199 inwoners telde in 1709.
Op 18 januari 1697 brandde een deel van het pachthof af. Er kwam een proces voor de schepenen. Knechten van kapitein Joan Franchois Carré, van het regiment van kolonel Mattaert, zouden met een kaars de brand hebben veroorzaakt. Dat werd verklaard door pachter Peeter Custermans en zijn (toenmalige) vrouw Anna de Walheyns. De boerderij werd nog hetzelfde jaar door de Heilige Geest heropgebouwd.
Een halve eeuw later huurde Lambrecht Coeckelbergh (= onze voorvader), vanaf half maart 1755, het pachthof. Op 14 oktober 1763 tekende zijn zoon Norbertus Kockelberghs (= broer van onze voorvader Joannes die naar Wever trok) het huurcontract.

Deze en andere gegevens over Glabbeek vind je in: P.T.C. Kempeneers, Glabbeek-Zuurbemde. Een geschiedkundige en toponymische studie, Glabbeek, Gemeentebestuur van Glabbeek, 2008, 192 p.

– Bij het bericht van 06-06-2009 over pastoor Prims:
Joseph Jan Prims werd te Kerkom ingeschreven op 24 september 1940, komende van Sint-Jans-Molenbeek. Hij werd geboren te Grobbendonk op 10 december 1894 als zoon van Jan Prims en Maria Vandenschoor.
Prims was pastoor van Kerkom van 1940 tot 1962. Zijn voorganger was pastoor Laurent (van 1929 tot 1940), die ontslag nam nadat hij de pastorij geplunderd terugvond na zijn vlucht bij het uitbreken van de oorlog. De opvolger van pastoor Prims was Jules Laermans (van 1962 tot 1 januari 1995).

Over de parochie en de pastoors van Kerkom lees je meer in: V. Brams, Parochie en pastoors te Kerkom, in Velpeleven, jg. 26, 1999, p. 147-156.